θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, September 23, 2016

Η παιδεία που μας δίνει το σύστημα, μας κάνει καλόβολους και ταπεινούς και με αδύναμο φρόνημα.

 
Η παιδεία που μας δίνει το σύστημα, μας κάνει καλόβολους και ταπεινούς και με  αδύναμο φρόνημα.

The Education that the system gives us, makes us convenient and humble whith weak morale.

Ο Φιλοποίμην κατήργησε και κατέστρεψε την αγωγή των παιδιών σύμφωνα με τους νόμους του Λυκούργου, γιατί πίστευε πως όσο οι Σπαρτιάτες θα διέπονται από τους νόμους του Λυκούργου, ποτέ δεν θα έχουν αδύναμο φρόνημα. Έτσι οι Σπαρτιάτες έγιναν καλόβολοι και ταπεινοί.
Ύστερα όμως από λίγο καιρό εγκατέλειψαν την Αχαϊκή πολιτεία και ξαναγύρισαν στην πατροπαράδοτη δική τους.


“ἀνεῖλε γὰρ καὶ διέφθειρε τὴν Λυκούργειον ἀγωγήν, ἀναγκάσας καὶ τοὺς παῖδας αὐτῶν καὶ τοὺς ἐφήβους τὴν Ἀχαϊκὴν ἀντὶ τῆς πατρίου παιδείαν μεταβαλεῖν, ὡς οὐδέποτε μικρὸν ἐν τοῖς τοῦ Λυκούργου νόμοις φρονήσοντας. τότε μὲν οὖν ὑπὸ συμφορῶν μεγάλων ὥσπερ νεῦρα τῆς πόλεως ἐκτεμεῖν τῷ Φιλοποίμενι παρασχόντες, ἐγένοντο χειροήθεις καὶ ταπεινοί”.
Plutarchus Biogr., Phil., Philopoemen
Chapter 16, section 8, line 2