θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 17, 2016

Μέγας Αλέξανδρος και Αποστ. Παύλος δεν συμβιβάζονται. Alexander and Saint Paul are not compatible.

 
Μέγας Αλέξανδρος και Αποστ. Παύλος δεν συμβιβάζονται. Alexander and Saint Paul are not compatible.
 
Μέγας Αλέξανδρος: Ευχαριστώ τον θεό που γεννήθηκα Έλληνας.
Σαούλ εκ Ταρσού. (Αποστ. Παύλος): Εσείς οι Έλληνες που γίνατε χριστιανοί είσαστε σπέρμα του Αβραάμ. (Γαλ. 3:29)

Alexander: Thank God I was born Greek.
Saul of Tarsus. (Saint Paul): You Greeks who became Christians you are Abraham's seed. (Gal. 3:29)