θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, September 25, 2016

1. TOTALITARIANISM. O Ορισμός του Ολοκληρωτισμού.

 
 1. TOTALITARIANISM
2. Totalitarianism Defined
Government controls every aspect of life
No privacy or independent organizations
Political system dominates:
Religion
Family life
Economy
Education
All powerful leader 
 
1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ
2. Ορισμός του Ολοκληρωτισμού.
Κυβέρνηση ελέγχει κάθε πτυχή της ζωής
Δεν προστατεύεται η ιδιωτική ζωή ή ανεξάρτητες οργανώσεις
Το Πολιτικό σύστημα κυριαρχεί στα:
Θρησκεία
Οικογενειακή ζωή
Οικονομία
Εκπαίδευση
Ένας πανίσχυρος ηγέτης