θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, September 26, 2016

Ρόμπιν Κουκ: Η Αλ Κάιντα είναι μια βάση δεδομένων.

 
Ρόμπιν Κουκ: Η Αλ Κάιντα είναι μια βάση δεδομένων.

Robin Cook: “Al Qaeda” is a database.

Η Αλ Κάιντα δεν είναι πραγματικά μια τρομοκρατική οργάνωση, αλλά μια βάση δεδομένων των διεθνών μουτζαχεντίν και των λαθρεμπόρων όπλων που χρησιμοποιήθηκαν από τη CIA και των Σαουδαράβων να διοχετεύσουν αντάρτες, όπλα και χρήματα στην Σοβιετική κατοχή του Αφγανιστάν.
Δήλωση στην Βουλή των Κοινοτήτων του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας Ρόμπιν Κουκ.

 “Al Qaeda” is not really a terrorist group but a database of international mujaheddin and arms smugglers used by the CIA and Saudis to funnel guerrillas, arms, and money into Soviet-occupied Afghanistan.
Former British Foreign Secretary Robin Cook told the House of Commons.

Robin Cook : The truth is, there is no Islamic army group called Al Qaida. Ρόμπιν Κουκ : Δεν υπάρχει ισλαμικός στρατός που ονομάζεται Αλ Κάιντα.

 
Robin Cook : The truth is, there is no Islamic army group called Al Qaida.

Ρόμπιν Κουκ : Δεν υπάρχει ισλαμικός στρατός που ονομάζεται Αλ Κάιντα.

"Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει ισλαμικός στρατός ή τρομοκρατική ομάδα που ονομάζεται Αλ Κάιντα. Κάθε ενημερωμένος αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών το γνωρίζει αυτό. Αλλά υπάρχει μια προπαγανδιστική εκστρατεία για να κάνει το κοινό να πιστεύσει στην παρουσία μίας προσδιορισμένης οντότητας που αντιπροσωπεύει τον «διάβολο», μόνο για να οδηγήσει τον «τηλεθεατή» να δεχτεί μια ενιαία διεθνή ηγεσία για έναν πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Η χώρα πίσω από αυτή την προπαγάνδα είναι οι ΗΠΑ και οι λομπίστες για τον πόλεμο των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας ενδιαφέρονται μόνο για τα χρήματα. "
Δήλωση στην Βουλή των Κοινοτήτων του πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ρόμπιν Κουκ.


 “The truth is, there is no Islamic army or terrorist group called Al Qaida. And any informed intelligence officer knows this. But there is a propaganda campaign to make the public believe in the presence of an identified entity representing the ‘devil’ only in order to drive the ‘TV watcher’ to accept a unified international leadership for a war against terrorism. The country behind this propaganda is the US and the lobbyists for the US war on terrorism are only interested in making money.”
Former British Foreign Secretary Robin Cook told the House of Commons.

Sunday, September 25, 2016

1. TOTALITARIANISM. O Ορισμός του Ολοκληρωτισμού.

 
 1. TOTALITARIANISM
2. Totalitarianism Defined
Government controls every aspect of life
No privacy or independent organizations
Political system dominates:
Religion
Family life
Economy
Education
All powerful leader 
 
1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ
2. Ορισμός του Ολοκληρωτισμού.
Κυβέρνηση ελέγχει κάθε πτυχή της ζωής
Δεν προστατεύεται η ιδιωτική ζωή ή ανεξάρτητες οργανώσεις
Το Πολιτικό σύστημα κυριαρχεί στα:
Θρησκεία
Οικογενειακή ζωή
Οικονομία
Εκπαίδευση
Ένας πανίσχυρος ηγέτης

Saturday, September 24, 2016

Με τέτοια λόγια πρέπει οι γυναίκες να μιλούν για τον άνδρα τους. With such words, women should talk for their husband.

 
Με τέτοια λόγια πρέπει οι γυναίκες να μιλούν για τον άνδρα τους.

With such words, women should talk for their husband.

Μπορώ να πω τον άνδρα μου φύλακα του σπιτιού, σωτήρια άγκυρα πλοίου, στύλο γερό στέγης ψηλής, παιδί μονάκριβο πατέρα, γη που ανέλπιστα σε ναύτες φαίνεται, όμορφη μέρα μετά την κακοκαιρία, ρεύμα πηγής σε διψασμένο πεζοπόρο…..Με τέτοια προσφωνήματα τον χαιρετίζω. Αισχύλου Αγαμέμνων Στ. 896

λέγοιμ' ἂν ἄνδρα τόνδε τῶν σταθμῶν κύνα, σωτῆρα ναὸς πρότονον, ὑψηλῆς στέγης
στῦλον ποδήρη, μονογενὲς τέκνον πατρί, καὶ γῆν φανεῖσαν ναυτίλοις παρ' ἐλπίδα,
κάλλιστον ἦμαρ εἰσιδεῖν ἐκ χείματος, ὁδοιπόρῳ διψῶντι πηγαῖον ῥέος.
τερπνὸν δὲ τἀναγκαῖον ἐκφυγεῖν ἅπαν. τοιοῖσδέ τοί νιν ἀξιῶ προσφθέγμασιν.
φθόνος δ' ἀπέστω. Aeschylus Trag., Agamemnon Line 896

Friday, September 23, 2016

Η παιδεία που μας δίνει το σύστημα, μας κάνει καλόβολους και ταπεινούς και με αδύναμο φρόνημα.

 
Η παιδεία που μας δίνει το σύστημα, μας κάνει καλόβολους και ταπεινούς και με  αδύναμο φρόνημα.

The Education that the system gives us, makes us convenient and humble whith weak morale.

Ο Φιλοποίμην κατήργησε και κατέστρεψε την αγωγή των παιδιών σύμφωνα με τους νόμους του Λυκούργου, γιατί πίστευε πως όσο οι Σπαρτιάτες θα διέπονται από τους νόμους του Λυκούργου, ποτέ δεν θα έχουν αδύναμο φρόνημα. Έτσι οι Σπαρτιάτες έγιναν καλόβολοι και ταπεινοί.
Ύστερα όμως από λίγο καιρό εγκατέλειψαν την Αχαϊκή πολιτεία και ξαναγύρισαν στην πατροπαράδοτη δική τους.


“ἀνεῖλε γὰρ καὶ διέφθειρε τὴν Λυκούργειον ἀγωγήν, ἀναγκάσας καὶ τοὺς παῖδας αὐτῶν καὶ τοὺς ἐφήβους τὴν Ἀχαϊκὴν ἀντὶ τῆς πατρίου παιδείαν μεταβαλεῖν, ὡς οὐδέποτε μικρὸν ἐν τοῖς τοῦ Λυκούργου νόμοις φρονήσοντας. τότε μὲν οὖν ὑπὸ συμφορῶν μεγάλων ὥσπερ νεῦρα τῆς πόλεως ἐκτεμεῖν τῷ Φιλοποίμενι παρασχόντες, ἐγένοντο χειροήθεις καὶ ταπεινοί”.
Plutarchus Biogr., Phil., Philopoemen
Chapter 16, section 8, line 2

Διωγμό κατά των γραμμάτων διεξήγαγε η εκκλησία.


Η πνευματική και ψυχολογική υποδούλωση δεν είναι παρά ένα προοίμιο

 
Η πνευματική και ψυχολογική υποδούλωση δεν είναι παρά ένα προοίμιο για μια πολιτική και οικονομική. Από την 9-11, είμαστε τα πρόβατα που βόσκουν στη θέα ενός σφαγείου.

The spiritual and psychological enslavement is but a prelude to a political and economic one. Since 9-11, we are sheep grazing in sight of an abattoir.

Thursday, September 22, 2016

Ο Άρης ο Βελουχιώτης, ή μιζέριας. Σχέδιο δολοφονίας του Τρότσκυ. Ο Χρήστος Λαδάς.

 
 
 
Δημοσθένης Κούκουνας.
 
Ο Άρης ο Βελουχιώτης, ή μιζέριας.
 
Σχέδιο δολοφονίας του Τρότσκυ.
 
Ο Χρήστος Λαδάς.

Διαρροές εγγράφων εκθέτουν τόν George Soros - Leaks of documents exposes George Soros

 
Διαρροές εγγράφων εκθέτουν τόν George Soros - Leaks of documents exposes George Soros

Έγγραφα που διέρρευσαν στα μέσα Αυγούστου περιέχουν εκτενή πληροφόρηση για τους τρόπους με τους οποίους ένας δισεκατομμυριούχος χρησιμοποιούσε τα χρήματά του. Μεταξύ άλλων, για τη χειραγώγηση εκλογών ανά την Ευρώπη, την υποστήριξη ακραίων ομάδων, τη στόχευση πολιτών που διαφωνού¬σαν μαζί του, τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και την απόπειρα ανατροπής αποφάσεως του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Όλες αυτές οι αποκαλύψεις λογικά θα έπρεπε να απασχολούν τα πρωτοσέλιδα όλων των ευρωπαϊκών εφημερίδων, αλλά φαίνεται πως η λογική κάνει άλματα, όταν πρόκειται για τον George Soros.
Πιο συγκεκριμένα, την 19η Αυγούστου, μία ομάδα hackers ονόματι DC Leaks διέρρευσε περισσότερα από 2.500 έγγραφα από το 2008 και ένθεν, τα οποία απέσπασε από τους διακομιστές του - ιδιοκτησίας Ιδρύματος Soros - Open Society. Για τους Ευρω¬παίους πολίτες, ξεχωριστή σημασία παρουσιάζει το αρχείο List of European Elections 2014 Projects, που παρουσιάζει αναλυ¬τικά 90 απόπειρες επηρεασμού εκλογικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη, μόνο για το 2014! Πιο πρόσφατα, ένα άλλο έγγραφο του 2015 δείχνει πως η Open Society χορήγησε 650,000 δολάρια στο Black Lives Matter, το οποίο έκτοτε μετετράπη, από κίνημα διαμαρτυρίας ενάντια στην αστυνομική βία, σε βίαιη ομάδα με θύματα αστυνομικούς και εκατοντάδες ξυλοδαρμούς εις βάρος οπαδών του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Donald Trump, έξω από συγκεντρώσεις
του. Στο ίδιο έγγραφο περιγράφεται πως το ίδρυμα χρησιμο¬ποίησε επιτυχώς «το ευρύ δίκτυό του», για να πιέσει την κυβέρνηση Obama να δεχτεί περισσότερους από 100,000 Σύρους πρόσφυγες. Σε ένα τρίτο έγγραφο, περιγράφεται διεξοδικά η απόπειρα του Ιδρύματος να επηρεάσει το Ανώτατο Δικαστήριο υπέρ της αποδοχής της
πρότασης της κυβέρνησης Ομπάμα για επαναδημιουργία του νο¬μοσχεδίου περί μετανάστευσης με ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Μόνο εντός του 2016, ο Soros έχει δωρίσει 7 εκατ. δολάρια σε μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος, προκειμένου να στηρίξουν την υποψηφιότητα της Hillary Clinton, τα οποία, προστιθέμενα στα 25 εκατ., τα οποία έχουν δοθεί στο κόμμα των Δημοκρατικών φτάνουν, τα 32 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τον φιλοδημοκρατικό ιστότοπο Politico. Η στενή σχέση μεταξύ Soros και Clinton μοι¬άζει να έχει θεμελιωθεί από παλιότερα, όταν σε ένα έγγραφο των Wikileaks παρουσιαζόταν ένας αναλυτικός οδικός χάρτης από το Open Society προς την Clinton, σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης στην Αλβανία. Σε αυτόν περιλαμβανόταν και ένας κατάλογος με κατάλληλους υποψήφιους μεσο¬λαβητές, κατά τη γνώμη του Ιδρύματος, ένας εκ των οποίων λίγο αργότερα επελέγη γ’ αυτόν τον ρόλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση!
ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ Τ. 244 15.09.2016 ΣΕΛ. 7

Η επιγραφή αναφέρει «Ο Αλαξαμενός λατρεύει τον Θεό [του] ".

 
Η επιγραφή αναφέρει «Ο Αλαξαμενός λατρεύει τον Θεό [του] ", τον θεό Σεθ, τον θεό του χάους στην Αίγυπτο. The inscription reads "Alexamenos worships [his] God", the god of chaos in Egypt,
Η επιγραφή αναφέρει «Ο Αλαξαμενός λατρεύει τον Θεό [του] ". Αυτή η εικόνα είναι η πρώτη γνωστή εικόνα του Ιησού στο σταυρό, ως ο θεός Σεθ, ο θεός του χάους στην Αίγυπτο, που εκπροσωπούσε όλα αυτά που απειλούν την αρμονία.  Είναι ένα μοναδικό κομμάτι γκράφιτι σε τοίχο κοντά στο λόφο του Παλατίνου στη Ρώμη ονομάζεται το «γκράφιτι του Αλαξαμενού ".


This image is the earliest known image of Jesus on the cross, as the god Seth, the god of chaos in Egypt, representing all that threatens the harmony. It is a unique piece of wall graffiti near the Palatine hill in Rome called the "Alexamenos graffito".

Η επιγραφή είναι αποδεκτή από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελετητών να είναι μια απεικόνιση ενός χριστιανού. Τόσο η απεικόνιση του Ιησού που έχει το κεφάλι ενός όνου και η απεικόνιση του ως εσταυρωμένου, θεωρούνται σύγχρονες στην ρωμαϊκή κοινωνία.
Ο Σεθ ήταν ο θεός του χάους και εκπροσωπούσε όλα αυτά που


The inscription is accepted by the vast majority of scholars to be a depiction of a Christian. Both the portrayal of Jesus as having an ass's head and the depiction of him being crucified would have been considered contemporary Roman society. Seth was the god of chaos.
Seth represented everything that threatened harmony in Egypt.
 

Η Κυνική “φιλοσοφία” είναι ένας βαρβαρισμός που απειλεί κάθε κοινωνία.

 
Η  Κυνική “φιλοσοφία” είναι ένας βαρβαρισμός που απειλεί κάθε κοινωνία.
 
Ο Κυνισμός είναι ένα φαινόμενο της ιστορίας του πολιτισμού, εν πολλοίς ξένο προς τον Αρχαίο Ελληνικό κόσμο. Ίσως ποτέ άλλοτε στην Αρχαιότητα δεν πολεμήθηκε με τόσο φανατισμό η πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου στο όνομα της “φύσης” και του “λόγου”.
Η  Κυνική αυτάρκεια βασίζεται στην ζωώδη επιβίωση και προωθεί το ιδεώδες του πρωτογονισμού που είναι κάτι εντελώς ξένο με τις Ελληνικές αντιλήψεις. 
Ο Ζήνων και ο Διογένης είναι δύο επαίσχυντοι άνθρωποι που αρέσκονται να παριστάνουν ότι ζούν όπως οι σκύλοι, να χρησιμοποιούν απερίφραστα όλες τις λέξεις, να αυνανίζονται  δημοσίως, να συνουσιάζονται με άνδρες. Προτείνουν κάθε ερωτική προσέγγιση, ακόμη και με την άσκηση βίας. Οι γυναίκες να έχουν το ίδιο ντύσιμο με τους άνδρες και να καταγίνονται με τις ίδιες ασχολίες. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να θεωρούν δική τους καμμία πολιτεία και κανένα νόμο. Να θεωρούν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι μικρά παιδιά, άρρωστοι ή παράφρονες, ότι σε όλα λαθεύουν και τίποτα από ότι κάνουν από την φύση δεν είναι καλό.
Ο Διογένης είναι απλώς ένας “ηθικολόγος” που δεν έχανε ευκαιρία να χλευάζει με τις πράξεις και τα λόγια του, τις αξίες του πολιτισμού.  Διακήρυττε  την διάλυση κάθε πολιτειακής και ηθικής τάξης.  Στην Κυνική πολιτεία δηλώνουν ότι τα  παιδιά πρέπει να ανήκουν σε όλους, ότι είναι επιτρεπτές οι ερωτικές σχέσεις με τις αδελφές, τη μητέρα, τους συγγενείς,  τα αδέλφια και τα παιδιά. Οι αντιλήψεις του μας θυμίζουν σημερινές σέχτες που μεταφέρθηκαν από την Ανατολή.
Ο Διογένης μάλιστα βυθίστηκε σε τόσο μεγάλα βάθη αναισχυντίας και βαρβαρισμού που δεν θεωρούσε ανεπίτρεπτο, ούτε να φάει κανείς ανθρώπινο κρέας. (Διογ. Λαέρτ. VI73).
Τον ανόσιο αυτόν κύνα που τόλμησε να κλέψει αφιέρωμα από τους Δελφούς, τον τιμώρησε δικαίως το μαντείο και τον εκτέλεσε ρίπτοντάς τον από  βράχο των Δελφών.  Μία τιμωρία που θα έπρεπε να έχει επιβληθεί πολύ νωρίτερα.
“Oι αρχαίοι Κυνικοί» Εκδ. ΓΝΩΣΗ.
 
The Cynical "philosophy" is a barbarism that threatens every society.
 
The Cynicism is a phenomenon of the history of civilization, largely foreign to the ancient Greek world. Perhaps never before in antiquity is not fought with such fanaticism spiritual culture of man in the name of "nature" and "reason".
The Cynical sovereignty based on brute survival and promotes the ideal that primitivism is something totally foreign to Greek conceptions.
Zeno and Diogenes are two shameful people who like to pretend to live like dogs, unequivocally use any words to masturbate publicly, to copulate with males. Recommend every sexual approach, even with violence. Women have the same dress as men and occupy themselves with the same hobbies. People do not need to consider their own no state and no law. To believe that all people are children, sick or insane, that in all He mistakes and nothing that they do from nature is not good.
Diogenes is just a "moralist" who never missed a chance to taunts by the acts and his words, the values of civilization. Proclaimed the dissolution of each state and morals. In Cynical state indicate that children should belong to all, it allowed the sexual relations with sisters, mother, relatives, siblings and children. Perceptions remind our present sects transferred from the East.
The fact Diogenes plunged into so deep shamelessness and barbarity not considered anepitepto nor anyone eat human flesh. (Diog. Laertes. VI73).
In this unholy canine who dared to steal tribute from Delphi, the oracle justly punished and put in shedding the rock of Delphi. A punishment that should be imposed much earlier.
"The ancient Cynics' gnosi (knowledge) publishing.

Tuesday, September 20, 2016

Καταρρίπτεται το «Όποιος θέλει οπίσον μου ελθείν». Ο Ιησούς απαιτεί : «Αναγκάστε πτωχούς [....] καὶ χωλοὺς για να γεμίσει η εκκλησία μου»

 
Καταρρίπτεται το «Όποιος θέλει οπίσον μου ελθείν». Ο Ιησούς απαιτεί : «Αναγκάστε πτωχοὺς, ἀναπείρους, τυφλοὺς καὶ χωλοὺς για να γεμίσει η εκκλησία μου» («Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ μου ὁ οἶκος»). Αναγκάστε λοιπόν την πλέμπα. Αυτό έγινε και είναι ιστορικά τεκμηριωμένο και αποδεδειγμένο.
 
Ἄνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσεν πολλούς,  καὶ ἀπέστειλεν τὸν
δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις, Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν.  καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ,
Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν
ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.
καὶ ἕτερος εἶπεν, Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι
αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπεν, Γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν.  καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ, Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος, Κύριε, γέγονεν ὃ ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστίν. καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ μου ὁ οἶκος·  λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου.
 
Novum Testamentum, Evangelium secundum Lucam (0031: 003)
“The Greek New Testament, 2nd edn.”, Chapter 14, section 23, line 2
 
 

 

Να αποφεύγουμε τον αθλητισμό και να τον χλευάζουμε. - We must avoid sports and mocked him.


Να αποφεύγουμε τον αθλητισμό και να τον χλευάζουμε.
 
Ο Φιλοποίμην που ήθελε από παιδί να γίνει στρατιώτης  και παρακολουθούσε μαθήματα οπλομαχίας και ιππασίας, ρώτησε μήπως ο αθλητισμός βλάπτει την στρατιωτική εξάσκηση.  Οι φίλοι και οι επίτροποι του είπαν πως το αθλητικό σώμα και  η αθλητική ζωή διαφέρουν σε όλα από τα στρατιωτικά και πως είναι  τελείως διαφορετικός ο τρόπος ζωής και η άσκηση. Οι αθλητές ζουν με πολύ ύπνο και πολυφαγία , ενώ οι στρατιωτικοί πρέπει  να έχουν συνηθίσει σε περιπλανήσεις , στις ελλείψεις και την αγρυπνία.
Ο Φιλοποίμην όταν τα άκουσε αυτά, όχι μόνον απέφευγε  να χλεύαζε τον αθλητισμό,  αλλά και κυνήγησε με ατιμώσεις και προπηλακισμούς κάθε μορφή άθλησης , γιατί πίστευε πως τα πιο χρήσιμα σώματα τα αχρηστεύουν οι αθλητικοί αγώνες. ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΚΑΙ ΤΙΤΟΣ Πλουτ. 3.
 
 We must avoid sports and mocked him.

 Filopoimin wanted since childhood to become a soldier and watched weapons battle and riding lessons, asked if sports harms military training.
 Friends and commissioners said that the body of a sportsman and the sporting life differ from the military, and that is completely different lifestyle and exercise. Athletes live with a lot of sleep and overeating, while the military must be accustomed to wandering, to the shortcomings and vigil.
 Filopoimin when he heard them, not only avoided and scoffed the sports, and chased with ignominy and jeering every form of sport, because he believed that the most useful bodies render inoperable the athletic games.

τῶν δὲ φαμένων, ὅπερ ἦν, ἀθλητικὸν στρατιωτικοῦ σῶμα καὶ βίον διαφέρειν τοῖς πᾶσι, μάλιστα δὲ δίαιταν  ἑτέραν καὶ ἄσκησιν εἶναι, τῶν μὲν ὕπνῳ τε πολλῷ καὶ  πλησμοναῖς ἐνδελεχέσι καὶ κινήσεσί <τε> τεταγμέναις καὶ  3.4.5 ἡσυχίαις αὐξόντων τε καὶ διαφυλαττόντων τὴν ἕξιν, ὑπὸ πάσης ῥοπῆς καὶ παρεκβάσεως τοῦ συνήθους ἀκροσφαλῆ πρὸς μεταβολὴν οὖσαν, τὰ δὲ πάσης μὲν πλάνης ἔμπειρα καὶ πάσης ἀνωμαλίας προσῆκον εἶναι, μάλιστα δὲ φέρειν 3.5.1ῥᾳδίως μὲν ἔνδειαν εἰθισμένα, ῥᾳδίως δ' ἀγρυπνίαν, ἀκούσας ὁ Φιλοποίμην οὐ μόνον αὐτὸς ἔφυγε τὸ πρᾶγμα καὶ κατεγέλασεν, ἀλλὰ καὶ τρατηγῶν ὕστερον ἀτιμίαις καὶ προπηλακισμοῖς, ὅσον ἦν ἐπ' αὐτῷ, πᾶσαν ἄθλησιν   3.5.5 ἐξέβαλλεν, ὡς τὰ χρησιμώτατα τῶν σωμάτων εἰς τοὺς ἀναγκαίους ἀγῶνας ἄχρηστα ποιοῦσαν. ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΚΑΙ ΤΙΤΟΣ Πλουτ. 3.

Saturday, September 17, 2016

Oι καλόγεροι έχουν υποδουλώσει τους εύπιστους Έλληνες. The monks have enslaved the credulous Greeks.

 
Oι καλόγεροι έχουν υποδουλώσει τους εύπιστους Έλληνες. The monks have enslaved the credulous Greeks.
 
Ο Γάλλος περιηγητής και διπλωμάτης Choiseul Gouffier (1776) στο έργο του «Voyage pittoresque de la Grece» γράφει: «Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη από καλογέρους που έχουν υποδουλώσει τους εύπιστους Έλληνες και κυβερνούν όπως θέλουν αυτοί».
«Οι καλόγεροι με τα όργια τους δημιουργούσαν μεγάλα σκάνδαλα. Με τις αγυρτείες τους ξεγελούσαν τις γυναίκες και έπαιρναν από αυτές ότι είχαν και δεν είχαν, και από τους αγρότες έπαιρναν τα χωράφια και το βιός τους ακόμα» (Αλέξανδρος Διομήδης «Βυζαντινές Μελέτες»).
Οι καλόγεροι πωλούσαν στους ξένους χιλιάδες αρχαιοελληνικούς παπύρους αμέτρητες χιλιάδες βιβλίων σε εξευτελιστικές τιμές. Έχουν γεμίσει τα μουσεία της Ευρώπης και τη Αμερικής από παπύρους, βιβλία και ελληνικά αγάλματα, που πουλήθηκαν από τους αμαθείς ρασοφόρους.
 
The French explorer and diplomat Choiseul Gouffier (1776) in his «Voyage pittoresque de la Grece» writes: "All Greece is full of monks who have enslaved the credulous Greeks and govern as they want."
"The monks with their orgies created major scandals. With their quackery fooled women and taking from them their posetions, and from the farmers were taking the fields and their livelihoods "(Alexander Diomedes" Byzantine Studies ").
The monks were selling to Europeans thousands of ancient Greek papyri, countless thousands of books at very low prices. They have filled the museums of Europe and America from scrolls, books and Greek statues, which were sold by their ignorant monks.

Το κράτος είναι ένα ίδρυμα...


Η ψευδαίσθηση της Ελευθερίας... Φρανκ Ζάπα.


Οι διάσημες σκυλοτροφές μας!


Δεν πρέπει να δείχνουμε ασέβεια στους θεούς.


Οι ιδέες είναι πιό ισχυρές από τα όπλα. Ιωσήφ Στάλιν.

 
Οι ιδέες είναι πιό ισχυρές από τα όπλα.
Ιωσήφ Στάλιν.

Eπτά επί Θήβας.


Γράφτηκα στο ΑΚΕΠ και ενοιωσα αμέσως καλύτερα! Αν είχα και καμιά ΔΡΑΧΜΗ!

 
Γράφτηκα στο ΑΚΕΠ και ενοιωσα αμέσως καλύτερα!
Αν είχα και καμιά ΔΡΑΧΜΗ!

Το Αυτοδύναμο Κίνημα Επαναστατικής Πολιτικής (ΑΚΕΠ) είναι ένα ελληνικό ριζοσπαστικό εξωκοινοβουλευτικό πολιτικό κόμμα. Ασπάζεται το διαλεκτικό και ιστορικό υλισμό, τον ηθικό ιδεαλισμό και τον πολιτικό δημοκρατισμό.
Το Αυτοδύναμο Κίνημα Επαναστατικής Πολιτικής (ΑΚΕΠ)  ασπάζεται "το διαλεκτικό και ιστορικό υλισμό" (Μαρξισμός), τον ηθικό ιδεαλισμό και τον πολιτικό δημοκρατισμό.

Μέγας Αλέξανδρος και Αποστ. Παύλος δεν συμβιβάζονται. Alexander and Saint Paul are not compatible.

 
Μέγας Αλέξανδρος και Αποστ. Παύλος δεν συμβιβάζονται. Alexander and Saint Paul are not compatible.
 
Μέγας Αλέξανδρος: Ευχαριστώ τον θεό που γεννήθηκα Έλληνας.
Σαούλ εκ Ταρσού. (Αποστ. Παύλος): Εσείς οι Έλληνες που γίνατε χριστιανοί είσαστε σπέρμα του Αβραάμ. (Γαλ. 3:29)

Alexander: Thank God I was born Greek.
Saul of Tarsus. (Saint Paul): You Greeks who became Christians you are Abraham's seed. (Gal. 3:29)

Ο συμβολισμός του κόκκινου χαλιού. The symbolism red carpet.

 
Ο συμβολισμός του κόκκινου χαλιού.  The symbolism red carpet.
Ο συμβολισμός ανήκει στην αρχαία Ελλάδα και στο κλασσικό έργο του Αισχύλου «Αγαμέμνων».
Τον Αγαμέμνονα, υποδέχεται στο σπίτι του η σύζυγός του σε ένα μεγάλο χώρο υποδοχής με ένα βαθύ κόκκινο και μοβ χαλί, το χρώμα των θεών! Αυτός είναι ένας αλαζονικός χαρακτήρας και η σύζυγός του Κλυταιμνήστρα θέλει να το του δείξει αυτό αφού έχει κυριολεκτικά στα πόδια του όλους τους θεούς. Τελικά περπατά, αλλά αφού διαμαρτυρηθεί λέγοντας πως ένα κόκκινο χαλί αξίζει μόνο σε έναν θεό.
(Ο "Αγαμέμνων" είναι η πρώτη από τις τραγωδίες που αποτελούν την τριλογία "Ορέστεια" του Αισχύλου, που ακολουθείται από τις «Χοηφόρες» και τις «Ευμενίδες»).
 
The red carpet goes all the way back to ancient Greece and the classical play Aeschylus Agamemnon.
Agamemnon, is welcomed home by his wife to a grand reception with a deep red and purple carpet, the colour of the gods! He is an arrogant character and his wife Clytemnestra wants to show this by having him literally walk all over the gods, eventually he does but only after protesting that a red carpet is only worthy of a god.
(“Agamemnon” is the first of the three linked tragedies which make up “The Oresteia” trilogy by the ancient Greek playwright Aeschylus, followed by “The Libation Bearers” and “The Eumenides”).

"Για να μάθετε ποιος σας κυβερνά, μάθετε απλά ποιον δεν επιτρέπεται να επικρίνετε". Voltaire - François-Marie Arouet

 
"Για να μάθετε ποιος σας κυβερνά, μάθετε απλά ποιον δεν επιτρέπεται να επικρίνετε". Voltaire - François-Marie Arouet 
 
 "To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize.". Voltaire -  François-Marie Arouet 

«Οι παθολογίες του σύγχρονου κόσμου είναι γνήσιες, αν και νόθες κόρες της χριστιανικής θεολογίας," Alain de Benoist


 
«Οι παθολογίες του σύγχρονου κόσμου είναι γνήσιες, αν και νόθες κόρες της χριστιανικής θεολογίας," Alain de Benoist
 
 “The pathologies of the modern world are genuine, albeit illegitimate daughters of Christian theology,” Alain de Benoist

US VS THEM THE ESSENCE OF PROPAGANDA Stereotypes are at the heart of all propaganda efforts

 
US VS THEM  THE ESSENCE OF PROPAGANDA Stereotypes are at the heart of all propaganda efforts Their purpose is to create the perception that our actions are always ethical and honorable, while those of our opponents are always unethical and dishonorable

ΕΜΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΥΤΩΝ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. Τα στερεότυπα βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών της προπαγάνδας. Σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν την αντίληψη ότι οι ενέργειές μας είναι πάντα ηθικές και έντιμες, ενώ αυτές των αντιπάλων μας είναι πάντα ανήθικες και ανέντιμες.

Friday, September 16, 2016

Mainstream Media - talk see hear nothing. Δεν μιλώ, δεν βλέπω, δεν ακούω τίποτα.

 
Mainstream Media - talk see hear nothing

Δεν μιλώ, δεν βλέπω, δεν ακούω τίποτα.

Τι επαγγέλετο ο κύριος αυτός;

 

Τι επαγγέλετο ο κύριος αυτός;
 
 
1. Ιδιοκτήτης καμπαρέ.
 

2. Διάσημος Χορευτής.
 

3. Έμπορος όπλων.
 

4. Εκδοροσφαγεύς.

Greek-letter clubs on the college campus. Λέσχες με Ελληνικά γράμματα στα κολλέγια.

 
 
Greek-letter clubs on the college campus. Λέσχες με Ελληνικά γράμματα στα κολλέγια.

Οι λέσχες με Ελληνικά γράμματα εμφανίστηκαν στην πανεπιστημιούπολη και στα κολλέγια. Τα Ελληνικά ονόματα τους, οι μυστικές τελετές, οι κονκάρδες, και μυστικές χειραψίες, τους διαφοροποιούν από άλλους συλλόγους φοιτητών. Κανονικά καθοδηγούνται για  ειδικούς σκοπούς και ιδανικά, και ορισμένες λέσχες με Ελληνικά γράμματα αναπτύσσονται με ένα σχέδιο για την εισαγωγή συγκεκριμένων ατόμων. Η πρώτη οργάνωση ελληνικών γραμμάτων εμφανίστηκε σε ένα κολέγιο, και μια αδελφότητα γεννήθηκε - η πρώτη στο είδος της με ταυτότητα και όνομα – η Αδελφότητα Lambda Theta Phi (Λάμδα Θήτα Φι- ΛΘΦ).
Μερικοί μελετητές πιστεύουν ότι οι κολεγιακές αδελφότητες εμπνεύστηκαν από τους αρχαίους Έλληνες οι οποίοι συναντούντο μυστικά για να συζητήσουν ιδέες που θεωρούντο ριζοσπαστικές.


Greek-letter clubs emerged on the college campus. Their Greek names, secret rituals, badges, and grips set them apart from other student clubs. Normally guided by specific purposes and ideals, some Greek-letter organizations developed with a design to recruit specific individuals.  The first Greek-letter organization appeared on a college campus, a Latin fraternity was born – the first of its kind by identity and name – Lambda Theta Phi Fraternity.
Some scholars believe college fraternities were inspired by ancient Greeks who met in secret to discuss what were viewed as radical ideas.

 

Sunday, September 11, 2016

Λέτε ότι μια χούφτα μεταναστών αρνούνται να αφομοιώσουν τον πολιτισμό σας ...

 
«Λέτε ότι μια χούφτα μεταναστών αρνούνται να αφομοιώσουν τον πολιτισμό σας και απειλούν τον τρόπο ζωής σας; Ω άνθρωπε, αυτό είναι ανόητο! »

'You say a bunch of immigrants are refusing to assimilate to your culture and are threatening your way of life? Man, that  sucks! !'

Λεωνίδας Καβάκος: Η όπερα είναι βασισμένη στην Ελληνική Μυθολογία.

 
 
 
 
 
 
 

"Όταν ο λαός σας ήρθε στη γη μας.....

 
"Όταν ο λαός  σας ήρθε στη γη μας, δεν ήρθε με ανοιχτές αγκάλες, αλλά με Βίβλους με όπλα και με ασθένειες. Αρπάξατε τη γη μας. Μας σκοτώσατε με τα όπλα και τις ασθένειές σας και στη συνέχεια, είχατε την αλαζονεία να μας ονομάστε άθεους και άγριους. Εάν υπάρχει ένας παράδεισος και είναι γεμάτος με χριστιανούς, τότε η Κόλαση είναι το κατάλληλο μέρος για μένα."

"When your people came to our land, it was not with open arms, but with Bibles and guns and disease. You took out land. You killed us with your guns and disease, then had the arrogance to call us godless savages. If there is a Heaven and it is filled with Christians, than Hell is the place for me."

Aυτή είναι η «Λουσίλ».

 
Aυτή είναι η «Λουσίλ». Τα σύμβολα - ο Ισοσκελής Σταυρός και αυτό που βρίσκεται στο κεντρο του μετώπου - είναι καθαρά Ελληνικά.

Lucille, Dakota Sioux, by Edward S. Curtis, 1907 The symbols - the equilateral cross and at the center of the forehead - are purely Greek.

Lakota are the descendants of the Minoans? - Είναι οι Λακότα απόγονοι Μινωιτών;

 
Lakota are the descendants of the Minoans?

Είναι οι Λακότα απόγονοι Μινωιτών;

Matrix of Palekastro (Crete). Minoan computer to predict eclipses.
Mήτρα παλαικάστρου (Κρήτη). Μινωικός υπολογιστής για την πρόβλεψη εκλείψεων.

 Lakota quillwork from South Dakota. These are called "cangleska" in Lakota and are a ubiquitous symbol of Indian Country
Καλλιτέχνημα των Λακότα από τη Νότια Ντακότα. Αυτά ονομάζονται "cangleska" στην Lakota και είναι ένα πανταχού παρόντα ως σύμβολα της Ινδιανικής Χώρας.
This finding is a stone Matrix found in a Minoan copper smelter in Palekastro Sitia (Crete).  This is, it seems, for a small, portable, analog computer preceding 1300 years the "Antikythera Mechanism", which could have been used to predict eclipses.
Το συγκεκριμένο εύρημα είναι μια πέτρινη μήτρα που βρέθηκε σε ένα μινωικό χυτήριο χαλκού στο Παλαίκαστρο Σητείας. Πρόκειται, όπως φαίνεται, για έναν μικρό, φορητό, αναλογικό υπολογιστή που προηγείται 1300 χρόνια του “Μηχανισμού των Αντικυθήρων”, που θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί για να προβλέπει τις εκλείψεις.

Ήλθε η ώρα για να ξανακοιτάξουμε την ιστορία μας;
It's time to look back on our history?

Thursday, September 08, 2016

Οι πατριάρχες παρακαλούσαν για την νίκη των τουρκικών όπλων και τον αφανισμό των σκλαβωμένων Ελλήνων.

Οι πατριάρχες παρακαλούσαν για την νίκη των τουρκικών όπλων και τον αφανισμό των σκλαβωμένων Ελλήνων.
 
Ο Πατριάρχης Διονύσιος (1671-1673) και ο Άνθιμος ΣΤ’ (1854), όπως μας βεβαιώνει ο Γάλλος περιηγητής J. Galland και ο Π. Καρολίδης στην ιστορία του, «δέονταν στο Θεό και παρακαλούσαν τον Ύψιστο για τον σουλτάνο, για την νίκη των τουρκικών όπλων και τον αφανισμό των σκλαβωμένων Ελλήνων, που αγωνίζονταν τότε για τη λευτεριά τους στον καιρό της Ηπειροθεσσαλικής επανάστασης».
Η ελληνική εφημερίδα «Αθηνά» της 16/5/1836 γράφει για το ιερατείο: «Ας θυμηθούμε τι ήταν επί τουρκικής τυραννίας οι αρχιερείς μας. Εάν εξαιρέσουμε πολύ λίγους, όλοι οι άλλοι ήταν δεσπότες, τύραννοι των χριστιανών. Ψηφίζονταν αρχιερείς, όχι κατ’ εκλογή αρετής και παιδείας, αλλά με κολακείες  και δουλικότητα, και με παχιές προσφορές χρημάτων, αρπάζοντας έτσι την ποιμαντική ράβδο φορολογούσαν άσπλαχνα το δυστυχισμένο ποίμνιο τους. Πουλούσαν καπηλικά την ιεροδιακονία και ιεροσύνη, τους εγκαινιασμούς και αγιασμούς, τις λειτουργίες και όλες των υπέρ των χριστιανών γινόμενες τελετές. Έκαναν με βαρεία χρηματική ποινή τους σκληρούς εκείνους απάνθρωπους αφορισμούς, περιφρονούσαν την παιδεία και κατάτρεχαν τους μορφωμένους».

Δεν πρέπει να δείχνουμε ασέβεια στους θεούς.


Δεν πρέπει να δείχνουμε ασέβεια στους θεούς.

Η φρόνηση είναι το θεμέλιο της ευδαιμονίας, το πρώτο απ’ όλα και πρέπει να μη δείχνουμε καθόλου ασέβεια στους θεούς. Τα μεγάλα λόγια φέρνουν μεγάλες πληγές σ΄αυτούς που τα λένε.  (ὑπεραύχων)

        Πολλῷ τὸ φρονεῖν εὐδαιμονίας
πρῶτον ὑπάρχει· χρὴ δὲ τά γ' εἰς θεοὺς
μηδὲν ἀσεπτεῖν; μεγάλοι δὲ λόγοι
μεγάλας πληγὰς τῶν ὑπεραύχων
ἀποτείσαντες γήρᾳ τὸ φρονεῖν ἐδίδαξαν.
Sophocles Trag., Antigone (0011: 002)
Line 1350

Ο αστερισμός του Κυνός είναι ο Σείριος . The constellation of Canis Major is Sirius.

 
 
Ο αστερισμός του Κυνός είναι ο Σείριος . The constellation of Canis Major is Sirius.
 
Οι Αιγύπτιοι παρουσίασαν τον θεό Θωθ, που αντίστοιχός του είναι ο Ερμής των Ελλήνων, δηλαδή ο Ερμής ο τρισμέγιστος των δυο λαών. Δημιούργησαν τον Ερμή τον Κυνοπρόσωπο ( με πρόσωπο σκύλου) για να δείξουν ότι κατάγεται από τον αστερισμό του Κυνός .
Αργότερα ήλθαν και οι χριστιανοί, αντέγραψαν τον Κυνοπρόσωπο Ερμή και τον παρουσίασαν ως κυνοπροσωπο Χριστόφορο. Δηλ. ο Χριστόφορος κατάγεται από τον αστερισμό του Κυνός ; Τι να πει κανείς με τους χριστιανούς ;
 
Περιοδικό Αναζήτηση Δαρίβας Κατερίνη
 
Θε Egyptians had the god Thoth, corresponding to Mercury of the Greeks, the Hermes Trismegistus of the two peoples. They created Hermes Kynoprosopo (with dog face) to indicate that it originates from the constellation of Canis Major.
 Later came the Christians copied the Kynoprosopo Hermes and presented him as kynoprosopo Christopher. Sorry. Christopher comes from the constellation Canis Major? What can we say to Christians?
 
Περιοδικό Αναζήτηση Δαρίβας Κατερίνη

Ο Αρχαιο-Ελληνικός σταυρός συμβολίζει την πρωτεΐνη Λαμινίνη

 
Ο Αρχαιο-Ελληνικός σταυρός συμβολίζει την πρωτεΐνη Λαμινίνη
 
 Η Λαμινίνη είναι ένα μόριο πρωτεΐνης. Ένα από τα κύρια συστατικά του βασικού υμένα,  που συνδέει τα κύτταρα στο σώμα μας. Χωρίς την λαμινίνη τα όργανα μας δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Αυτό συμβολίζει ο σταυρός της Κνωσού, το σταυρόσχημο Ειδώλιο από τον Πωμό της Κύπρου, με έναν άνθρωπο ΔΕΜΕΝΟ στον λαιμό του ειδωλίου.  Οι χριστιανοί το αντέγραψαν χωρίς να γνωρίζουν τι συμβολίζει.
 


Saturday, September 03, 2016

Από την αναρχία δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό.


Όλη η όπερα βασίζεται στην Ελληνική μυθολογία.


Γιατί ο Ιησούς έκανε κομμάτια τον Ελληνισμό;


Αντί για μπουρκίνι....


Υπατία η Αλεξανδρινή.


"Το παραμύθι θα πρέπει να διδάσκεται ως παραμύθι, ο μύθος ως μύθος και τα θαύματα ως ποιητικές φαντασίες. Το να διδάσκεις τις (χριστιανικές) δεισιδαιμονίες ως αλήθεια, είναι τρομακτικό. Το μυαλό του παιδιού τους δέχεται και μόνο μέσα από μεγάλο πόνο, ίσως τραγωδία, μπορεί το παιδί να απαλλαγεί από αυτά. Οι άνθρωποι θα αγωνιστούν για τη δεισιδαιμονία, όσο και για την ζωντανή αλήθεια - ακόμη περισσότερο, δεδομένου ότι η δεισιδαιμονία είναι άυλη, δεν μπορείτε να την αγγίξετε και να τη διαψεύσετε, αλλά η αλήθεια είναι μια άποψη, και γι αυτό είναι ευμετάβλητη".
Υπατία Αλεξανδρινή (370-415 π.Χ.)

Δολοφονήθηκε από τον χριστιανικό όχλο της Αλεξάνδρειας.

 

"Fable should be taught as fable, myth as myth, and miracles as poetic fancies. To teach superstitions as truth is horrifying. The mind of a child accepts them and only through great pain, perhaps tragedy, can the child be relieved of them. Men will fight for superstition as quickly as for the living truth -- even more so, since a superstition is intangible, you can't get at it to refute it, but truth is a point of view, as so is changeable."


Hypatia of Alexandria (370 - 415 BC)


Μurdered by the Christian mob of Alexandria.

Το 1% ελέγχει τον κόσμο.