θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, July 06, 2016

Στο μαντείο της Δωδώνης μια νέα παράδοση καθιερώθηκε. Ευσεβείς λατρευταί αφιερώνουν μικρής αξίας κέρματα, κάνοντας μία ευχή: "Ζευ πάτερ, ....ποίησον δ' αίθρην, δος δ' οφθαλμοισιν ιδέσθαι"

 
Στο μαντείο της Δωδώνης μια νέα παράδοση καθιερώθηκε. Ευσεβείς λατρευταί αφιερώνουν μικρής αξίας κέρματα, κάνοντας μία ευχή: "Ζευ πάτερ, ....ποίησον δ' αίθρην, δος δ' οφθαλμοισιν ιδέσθαι"