θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, June 25, 2016

Winston Churchill: Ο σοσιαλισμός είναι μια φιλοσοφία της αποτυχίας, το θρήσκευμα της άγνοιας και το ευαγγέλιο του φθόνου. Εγγενής αρετή του είναι η ίση κατανομή της μιζέριας.Winston Churchill: Ο σοσιαλισμός είναι μια φιλοσοφία της αποτυχίας, το θρήσκευμα της άγνοιας και το ευαγγέλιο του φθόνου. Εγγενής αρετή του είναι η ίση κατανομή της μιζέριας.
Winston Churchill: Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy, its inherent virtue is the equal sharing of misery.