θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 29, 2016

Μια παράξενη ΣΚΕΨΙΣ - A STRANGE THOUGHT


Μια παράξενη ΣΚΕΨΙΣ - A STRANGE THOUGHT

Μια παράξενη ΣΚΕΨΙΣ: Οι πιο μπερδεμένες και πιο φεμινίστριες γυναίκες φαίνεται να προέρχονται από χώρες, όπου οι άνδρες έχουν καλύτερη εμφάνιση από ό, τι οι γυναίκες (ΗΠΑ, Βρετανία, κλπ), ενώ οι πιο ασφαλείς γυναίκες φαίνεται να προέρχονται από χώρες όπου οι γυναίκες είναι πιο όμορφες και οι άνδρες άσχημοι (κεντρική Ευρώπη). Έθνη, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, όπου οι άνδρες και οι γυναίκες είναι εξίσου ωραίοι φαίνεται να είναι κάπου στη μέση.
A STRANGE THOUGHT: The most mixed up and most feminist women seem to come from nations where men are better looking than women (USA, Britain, ext) while the most secure women seem to come from countries where women are beautiful and men ugly (central Europe). Nations such as Italy and Greece where both men and women are good looking seem to be somewhere in between.