θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, May 16, 2016

Ο Ιησούς μαλώνει τον Θωμά. Jesus scolds Thomas.


Ο Ιησούς μαλώνει τον Θωμά. Jesus scolds Thomas.
Θα πρέπει να γίνει αναφορά και στο έτερο επιχείρημα τών χριστιανών, που λέει ότι όταν ο Ιησούς άφησε τον «άπιστο» Θωμά να ψηλαφίσει τις πληγές του, παρέδωσε ένα μήνυμα υπέρ της έρευνας. Αποσιωπούν όμως την συνέχεια, όπου ο Ιησούς μαλώνει τον Θωμά που ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει πειστήρια και δεν βασίστηκε στην τυφλή πίστη, λέγοντας: «Θωμά, επειδή με είδες, πίστεψες• Μακάριοι όσοι δε με είδαν και όμως πίστεψαν». (Κατά Ιωάννην: 20-29).