θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, May 19, 2016

Το Fumi-e (Φουμί) είναι εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας που χρησιμοποιείτο για να αποκαλύψει τους καθολικούς και τους συμπαθούντες.

Το Fumi-e (Φουμί) είναι εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας που χρησιμοποιείτο για να αποκαλύψει τους καθολικούς και τους συμπαθούντες.
The Fumi-e is an image of Christ or the Virgin Mary used to reveal the Catholics and their sympathizers.


Με τις εικόνες αυτές οι θρησκευτικές αρχές του σογκουνάτου του Tokugawa της Ιαπωνίας απαιτούσαν οι ύποπτοι Χριστιανοί να πατήσουν επάνω τους, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν ήταν μέλη της εκτός νόμου Χριστιανικής θρησκείας. Η χρήση του F...
umi-e (Φουμί) ξεκίνησε για την αντιμετώπιση της διείσδυσης των Χριστιανών στο Ναγκασάκι το 1629. Η χρήση τους επίσημα εγκαταλείφθηκε όταν άνοιξαν τα λιμάνια στους αλλοδαπούς στις 13 Απριλίου του 1856, αλλά κάποια παρέμειναν σε χρήση μέχρι που η χριστιανική προπαγάνδα τέθηκε υπό επίσημη προστασία κατά τη διάρκεια της περιόδου Meiji. Τα αντικείμενα ήταν επίσης γνωστά και ως e-ITA ή ITA-e, ενώ το αναγκαστικό τεστ ονομάζεται e-fumi.
Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι επέβαλαν σε όλους να ποδοπατήσουν αυτές τις εικόνες. Αυτοί που δίσταζαν να πατήσουν εικόνες θεωρούντο καθολικοί και εστέλοντο στο Ναγκασάκι. Η πολιτική της κυβέρνησης Έντο ήταν να τους απομακρύνει από τον καθολικισμό. Ωστόσο, αν οι Καθολικοί ηρνούντο να αλλάξουν θρησκεία, βασανίζοντο, ή εκτελούντο από την κυβέρνηση στο όρος Ούνζεν του Ναγκασάκι. Οι εκτελέσεις ανεπίσημα εγκαταλείφθηκαν από τον Σογκουνάτο του Tokugawa το 1805. Φήμες λένε πως η πυρηνική βόμβα στο Ναγκασάκι ερίφθη ως εκδίκηση για το Fumi-e.