θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, May 16, 2016

«Ο νεκρός Αδάμ, χαιρετά τον Ιαχωβά». "The deceased Adam greets Iachova".


«Ο νεκρός Αδάμ, χαιρετά τον Ιαχωβά». "The deceased Adam greets Iachova".

Ο Μιχαήλ Άγγελος στον πίνακά του «Η Δημιουργία του Αδάμ», 1512. Ιταλική Αναγέννηση, αντιγράφει έναν τυπικό Ελληνικό χαιρετισμό ενός ΝΕΚΡΟΥ προς έναν ζωντανό. Τον χαιρετισμό αυτό τον βλέπουμε στην απεικόνιση ενός νεκρόδειπνου στον Μακεδονικό τάφο του Αγίου Αθανασίου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον κώδικα αυτό, που με βεβαιότητα γνώριζε ο Μιχαήλ Άγγελος, αφού τον αντέγραψε,  ο πραγματικός τίτλος του έργου του είναι: «Ο νεκρός Αδάμ, χαιρετά τον Ιαχωβά».

The Michelangelo in the painting "The Creation of Adam" 1512, copies a typical Greek greeting of a dead to a living. The greeting we see at the representation of a funeral supper in the Macedonian tomb of Agios Athanasios of Thessaloniki. According to this code, that certainly knew Michelangelo, the actual title of his work is: "The dead Adam greets Iachova".

https://www.facebook.com/569884803168890/photos/a.573088376181866.1073741828.569884803168890/635517449938958/?type=3&theater