θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 29, 2016

Θέλεις να γράψεις τον πιο τέλειο Ποινικό Κώδικα; Γράψε τι γίνεται στο “Αγιον Όρος”.


Θέλεις να γράψεις τον πιο τέλειο Ποινικό Κώδικα; Γράψε τι γίνεται στο “Αγιον Όρος”.

Όποιος ήθελε να σύνθεση ένα κώδικα για τα εγκλήματα, και ήθελε νά μην παραβλέψει κανένα αμάρτημα ανθρώπινο, ας ήθελεν υπάγει εις το “Αγιον Όρος”, και να εξετάσει τούς εκεί κατοικούντας, και έτσι θα κάμει τον εντελέστερον κώδικα απ’ όσους μέχρι της σήμερον εφάνησαν.
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ» 1806