θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, May 16, 2016

Ο θαυματουργός Γεώργιος Γρηγορομιχελάκης, ο μετέπειτα αποκληθείς "Έλλην" υπό των πατρώων Θεών και των Ελλήνων Μακεδόνων, εν γνωστώ τόπω και χρόνω.Ο θαυματουργός Γεώργιος Γρηγορομιχελάκης, ο μετέπειτα αποκληθείς "Έλλην" υπό των πατρώων Θεών και των Ελλήνων Μακεδόνων, εν γνωστώ τόπω και χρόνω.

Συναντήσας τον «Άγιο» Αθανάσιο και ερωτηθέντος υπ’ αυτού «Τι θέλεις εδώ, ρε ειδωλολάτρη», απήντησε: «Προσήλθα εις τον τάφον των προγόνων μου, ίνα λάβω το φωτοστέφανο της των Ελλήνων δόξης και να απελευθερώσω τον ιερόν τούτον τόπον από την Χριστιανικήν κατοχήν». Καταξεσχίσας ο πρώην άγιος τα ρυπαρά ιμάτιά του, ανεχώρησε διά την έρημον του Σινά, ήγουν τον τόπον καταγωγής του. 

Επιβεβλητέον λοιπόν είναι η περιοχή να ονομαστεί με Ελληνικόν όνομα.

https://www.facebook.com/569884803168890/photos/a.573088376181866.1073741828.569884803168890/635494773274559/?type=3&theater