θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, May 24, 2016

Οι παπάδες ξεγυμνώνουν τούς αθώους χωριάτες.

 
Οι παπάδες ξεγυμνώνουν τούς αθώους χωριάτες.

The priests steal the innocent villagers.

Αυτοί, λοιπόν, περιφέρονται εις όλα τα χωριά τής επισκοπής και με άκραν ασπλαχνία ξεγυμνώνουν τούς αθώους χωριάτες και μάλιστα τις γυναίκες. Όταν δεν τούς βρίσκουν χρήματα, τότε αρπάζουν από τον ένα φόρεμα, από τον άλλο ένα γεωργικό εργαλείο, ένα στολίδι τής γυναίκας του και φθάνουσι να τούς παίρνουσιν έως και τα δοχεία των φαγητών. ’Από άλλους πάλιν παίρνουν τόσα κιλά σιτάρι ή τόσον κρασί. Με κάθε τρόπο, τούς γυμνώνουν και έπειτα τούς εύλογον καί φεύγουν. Πολύ συχνά περιέρχεται ο ίδιος ο επίσκοπος εις τα χωριά, και τότε πλέον ακολουθούν τα χειρότερα.
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ» 1806