θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 22, 2016

Μία καλογραιοπούλα γέννησεν ένα αρχαγγελόπουλον.Μία καλογραιοπούλα γέννησεν ένα αρχαγγελόπουλον.

Μία καλογραιοπούλα έλεγε ότι κάθε βράδυ πήγαινε ό αρχάγγελος Γαβριήλ και συνομιλούσε μαζί της. Οι άλλες γυναίκες, δι’ ολίγους μήνας, την εδοξάζον ώς αγίαν, άλλ’ αφού, μετά εννέα μήνας, εγέννησεν ένα αρχαγγελόπουλον, τότε οι άλλες γυναίκες την μίσησαν, αυτή όμως μέσα στην απλότητά της νόμιζε ότι ήταν αγία, και ό σοφός έκλαιε διά τήν βαρβαρότητα της (χριστιανικής) ανθρωπότητας. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ» Εν Ιταλία 1806