θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, May 18, 2016

Οι Νεοπλατωνικοί διέσωσαν την Ελληνική γραμματεία.


Οι Νεοπλατωνικοί διέσωσαν την Ελληνική γραμματεία.

Ας είναι καλά οι Νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι που μαζί με τον δάσκαλό τους, τον τελευταίο σχολάρχη της Ακαδημίας της Αθήνας, Δαμάσκιο, οι Σιμπλίκιος,  Ευλάμιος ο Φρύγας, ο Πρισκιανός ο Λυδός, ο Ερμείας και Διογένης από τη Φοινίκη και ο Ισίδωρος ο Γαζαίος, κατέφυγαν στην αυλή του Άραβα βασιλιά Χοσρόη, πριν αυτοί γίνουν μουσουλμάνοι, αφού ο Ιουστινιανός έκλεισε την Πλατωνική Ακαδημία της Αθήνας το 529 μ.Χ. και έτσι διασώθηκε ένα  3% της Ελληνικής γραμματείας. Όταν το Βυζάντιο έκλεινε τις φιλοσοφικές σχολές, ο Αλ Μαμούν δημιουργούσε Ακαδημία Επιστημών στη Βαγδάτη και χρηματοδοτούσε ομάδες μεταφραστών για τη μετάφραση των Ελληνικών κειμένων, σε μία προσπάθεια να σωθούν από τις δημόσιες πυρές των χριστιανών. Σε 1700 χρόνια οι χριστιανοί ένα ευαγγέλιο έγραψαν και αυτό είναι γεμάτο αντιφάσεις!

The Neoplatonists rescued the Greek letters.
Let well the Platonic philosophers together with their teacher, the last principal of the Athens Academy, Damascius, the Simplicius, Evlamios the Phrygian, the Priskianos the Lydian, the Hermias and Diogenes of Phoenicia and Isidore the Gazaios, fled to courtyard of the Arab king Chosroes, before they become Muslims after Justinian closed the Platonic Academy of Athens in 529 AD and thus rescued a 3% of Greek literature
.

When Byzantium closed the philosophical schools, Al Mamoun created the Academy of Sciences in Baghdad and funded teams of translators for the translation of Greek texts, in an attempt to save them from the public fires of Christians. In 1700 years Christians wrote a gospel and it is full of contradictions!