θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 21, 2016

Γιατί όμως εμείς οι Έλληνες είμαστε μόνο 10 εκατομμύρια; Σήμερα θα έπρεπε να είναι ένα δισεκατομμύριο.


Γιατί όμως εμείς οι Έλληνες είμαστε μόνο 10 εκατομμύρια; Πριν από 2.000 περίπου χρόνια οι Έλληνες αριθμούσαν 40 εκατομμύρια . Σήμερα θα  έπρεπε να είναι ένα δισεκατομμύριο.

Why are we the Greeks only 10 million? Before approximately 2,000 years the Greeks numbered 40 million. Today should be a billion.

Οι πραγματικοί Ευρωπαίοι γνωρίζουν καλά χωρίς να το ομολογούν, πως ουσιαστικά είναι τέκνα των αρχαίων Ελλήνων.
Όλοι οι φιλέλληνες ευρωπαίοι διερωτώνται: γιατί ξέπεσαν έτσι οι απόγονοι των προγόνων μας, οι Νέοι Έλληνες; Γιατί κατάντησαν σ’ αυτό το χάλι;
Η αλήθεια είναι ότι επήλθε μια μόνιμη αλλαγή των πολιτιστικών προτύπων με αποτέλεσμα την αλλοίωση των Ελληνικών αρχών.
Μέχρι τότε οι Έλληνες, είχαν σαν βασική πολιτισμική αρχή «πας μη Έλλην, βάρβαρος». Η χριστιανική ισοπέδωση έφερε την επικράτηση της θέσεως: «ουκ ενι Ιουδαίος, ουδέ Έλλην…» Η θέσις αυτή, από το 300 μ.Χ. μέχρι το 1.000 μ.Χ., κατέληξε τελικά σε μαζικές συλλήψεις, στον βασανισμό και στην δολοφονία μόνο αυτών που φυλετικά ήταν Έλληνες, δηλαδή των αυτοχθόνων κατοίκων της Μεσογείου, με την κατηγορία του «Ελληνισμού». Έτσι, από το 2.300 π.Χ. μέχρι το 1.000 μ.Χ., οι Σημίτες Ακκάδιοι, οι Αμορρίτες, οι Αραμαίοι, οι Ασσύριοι, οι Χαλδαίοι, οι Φοίνικες και οι Εβραίοι, κατόρθωσαν, με διάφορους τρόπους, να εξολοθρεύσουν, σχεδόν ολοσχερώς, το ευφυέστερο και ωραιότερο γένος ανθρώπων που κατοικούσε γύρω από την Μεσόγειο. Στην εποχή του Αυγούστου ζούσαν 40 εκατομμύρια Έλληνες στην Μεσόγειο . Τώρα θα ήμασταν πάνω από 1 δις εκατομμύριο Έλληνες .Τους έσφαξαν όλους. Πολλοί λίγοι Έλληνες κατόρθωσαν να επιζήσουν γι' αυτό και είμαστε μόνο 10 εκατομμύρια .