θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 29, 2016

ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΡΑΚΕΝΔΥΤΩΝ


Η ΤΙΤΘΗ


Ο ΕΥΔΟΞΟΣ Ο ΚΝΙΔΙΟΣ


ΟΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ.


Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΟΝ


Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΜΦΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.


Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ.


 

Θέλεις να γράψεις τον πιο τέλειο Ποινικό Κώδικα; Γράψε τι γίνεται στο “Αγιον Όρος”.


Θέλεις να γράψεις τον πιο τέλειο Ποινικό Κώδικα; Γράψε τι γίνεται στο “Αγιον Όρος”.

Όποιος ήθελε να σύνθεση ένα κώδικα για τα εγκλήματα, και ήθελε νά μην παραβλέψει κανένα αμάρτημα ανθρώπινο, ας ήθελεν υπάγει εις το “Αγιον Όρος”, και να εξετάσει τούς εκεί κατοικούντας, και έτσι θα κάμει τον εντελέστερον κώδικα απ’ όσους μέχρι της σήμερον εφάνησαν.
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ» 1806

Μια παράξενη ΣΚΕΨΙΣ - A STRANGE THOUGHT


Μια παράξενη ΣΚΕΨΙΣ - A STRANGE THOUGHT

Μια παράξενη ΣΚΕΨΙΣ: Οι πιο μπερδεμένες και πιο φεμινίστριες γυναίκες φαίνεται να προέρχονται από χώρες, όπου οι άνδρες έχουν καλύτερη εμφάνιση από ό, τι οι γυναίκες (ΗΠΑ, Βρετανία, κλπ), ενώ οι πιο ασφαλείς γυναίκες φαίνεται να προέρχονται από χώρες όπου οι γυναίκες είναι πιο όμορφες και οι άνδρες άσχημοι (κεντρική Ευρώπη). Έθνη, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, όπου οι άνδρες και οι γυναίκες είναι εξίσου ωραίοι φαίνεται να είναι κάπου στη μέση.
A STRANGE THOUGHT: The most mixed up and most feminist women seem to come from nations where men are better looking than women (USA, Britain, ext) while the most secure women seem to come from countries where women are beautiful and men ugly (central Europe). Nations such as Italy and Greece where both men and women are good looking seem to be somewhere in between.

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ - Prisoners as animals for experiments.

 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ - Prisoners as animals for experiments.

Οι Βυζαντινοί είναι οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν κρατουμένους ως πειραματόζωα για ιατρική έρευνα. Έχουν, δηλαδή, τα πρωτεία στα λεγόμενα επιστημονικά βασανιστήρια. Ο Θεοφάνης μας πληροφορεί ότι επί Βασιλείου Β΄ Βυζαντινοί πράκτορες πήγαν στη Βουλγαρία με αποστολή την απαγωγή ενός χριστιανού εξωμότη. Οι πράκτορες κατόρθωσαν να τον αρπάξουν και να τον μεταφέρουν δέσμιο στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, αφού του έκοψαν χέρια και πόδια, κάλεσαν τους γιατρούς. Κι εκείνοι τον άνοιξαν ζωντανό με τα νυστέρια τους από τα γεννητικά όργανα ως το στέρνο για να μάθουν τα μυστικά του ανθρώπινου σώματος.

Λατρεύομε τους Μάκαρες Θεούς, οι οποίοι σαφώς, είναι πρόσωπα και αυτόνομες προσωπικότητες.


Λατρεύομε τους Μάκαρες Θεούς, οι οποίοι σαφώς, είναι πρόσωπα και αυτόνομες προσωπικότητες.

Εμείς οι Ελληνες λατρεύομε τους Μάκαρες Θεούς, οι οποίοι σαφώς, σαφέστατα, είναι πρόσωπα, αυτόνομες προσωπικότητες διαθέτουσες ευφυΐαν, αυτεπίγνωσιν και συνείδησιν! Επιπλέον δε διαθέτουν κυριολεκτικώς πρόσωπον και μορφήν κεχαραγμένην επί του λίθου και προ Αυτής ιστάμεθα θύοντες, σπένδοντες και αποδίδοντες δόξαν και τιμήν !
Αποτελεί λίαν αξιοπερίεργον και ακατανόητον γεγονός το ότι: Ενώ ...
όλοι οι πληθυσμοί παντού και πάντοτε και ΙΔΙΩΣ ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ λατρεύουν, προσεύχονται, επικαλούνται, ως είναι άλλωστε το μόνον λογικόν, Θεούς Ατομικότητας-Προσωπικότητας, τίνι τρόπω εδημιουργήθη η άποψις ότι κατά μοναδικήν εξαίρεσιν οι αρχαίοι Ελληνες ελάτρευον, επροσηύχοντο και επεκαλούντο κατά τρόπον απολύτως παράλογον οντότητας νεφελώδεις, δυνάμεις και ενεργείας, ἢ απροσώπους υποστάσεις και επομένως !
ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ “ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ”

Ο χριστιανισμός είναι πολέμιος του Ελληνισμού.

 
Ο χριστιανισμός είναι πολέμιος του Ελληνισμού.

Christianity is an opponent of Hellenism.

«Ο χριστιανισμός υπήρξε πολέμιος κατά κύριον λόγον του Ελληνισμού, ως ζωής και ως σκέψεως… η μεγαλυτέρα διαβολή την οποίαν ενήργησε κατά του κλασσικού κόσμου είναι η εμφάνισις αυτού ως ειδωλολατρικού. Λατρείαν των ειδώλων, δι’ ην κατηγορούν τα συναξάρια τους μη χριστιανούς συχνότατα, δεν εγνώρισαν οι Έλληνες, εν τούτοις το όνομα Έλλην συνέπεσε ταχύτατα με την έννοια του ειδωλολάτρης Νικόλαος Τωμαδάκης καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών (1956), στο έργο του «Εισαγωγή εις την Βυζαντινή Φιλολογία» τόμος Α΄, τεύχος Α΄, Β΄ έκδοση.

Αποτρόπαιο είναι ένας τιποτένιος, ένα μηδενικό να κυβερνάει το λαό.


Αποτρόπαιο είναι ένας τιποτένιος, ένα μηδενικό να κυβερνάει το λαό.

Ιs abominable a measly, a zero, to rule the people.

«Δεν είναι αποτρόπαιο για τους ανώτερους ανθρώπους να βλέπουν ένα τιποτένιο, ντυμένο με τα πιο ψηλά αξιώματα, να κυβερνάει το λαό με το λόγο του, αυτός που προηγουμένως δεν ήταν παρά ένα μηδενικό;» ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
«It is abhorrent for senior people, to see a naught, dressed in the higher ranks, to rule his people with his word, he who previously was only a zero?" EURIPIDES

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΙΚΟ ΚΥΚΛΟ.


Τα ΠΡΩΤΑ "ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ" στην Αρέθουσα της Θεσσαλονίκης.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΕΘΟΥΣΑ.

Saturday, May 28, 2016

ΠΑΝΟΣ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, «Τα Μαθηματικά στην Ύστερη Αρχαιότητα και η επίδρασή τους στην σύγχρονη σκέψη». 
 
 
 
ΠΑΝΟΣ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, «Τα Μαθηματικά στην Ύστερη Αρχαιότητα και η επίδρασή τους στην σύγχρονη σκέψη».
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016, 20.00΄ μ.μ., Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427
 

Ακρίτας Καϊδατζής: Η δίκη του Κολοκοτρωνη. 
 
 
 
 
 
 

Ακρίτας Καϊδατζής: Η δίκη του Κολοκοτρωνη.

Νομική ΑΠΘ: «Ιστορικές Δίκες» Tετάρτη, 25 Μαϊου 2016 ώρα: 18.00 Αίθουσα: 319 Θέμα: Η δίκη του Κολοκοτρωνη.  Ομιλητής:  Ακρίτας Καϊδατζής,  Παναγιώτης Μαντζούφας,   Μιχάλης Πικραμένος Πρόλογος: Ανδρέας Τάκης

Δημήτριος Καψάλας: Δεν αντέχεις την σκλαβιά. 
 
Δημήτριος Καψάλας: Δεν αντέχεις την σκλαβιά.   
Διάλεξη του Δημοσιογράφου Δημητρίου Καψάλα την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016  για τις τελευταίες εξελίξεις στα Εθνικά θέματα. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427
 

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Οδύσσεια. ραψωδία ω΄ (491-Τέλος): Ζεύς «Άς αγαπούν αλλήλους» 
 
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Οδύσσεια. ραψωδία ω΄ (491-Τέλος): Ζεύς «Άς αγαπούν αλλήλους»
 
 

Thursday, May 26, 2016

Το κράτος θα αλλάξει ξανά τους νόμους, για να μας καταστρέψει.

 
Το κράτος θα αλλάξει ξανά τους νόμους, για να μας καταστρέψει.

Ναι είχαμε φτιάξει βιομηχανίες και περιφερειακές βιοτεχνίες, που δούλευαν χιλιάδες έλληνες (και φέραμε κι εργάτες απ΄ έξω, γιατί εμείς δεν φθάναμε) που έφτιαχναν λεωφορεία και πούλμαν και φορτηγά και τρακτέρ και μηχανάκια και ποδήλατα και γεννήτριες και καράβια ...... Και τότε το κράτος (που δεν είμαστε εμείς και συμπεριφέρεται εχθρικά προς τον Έλληνα) άλλαξε τους νόμους και τα περισσότερα απ' όσα είχαμε πετύχει μέχρι τότε, τα διέλυσε.
Και τι έχει μείνει ; Έχουν μείνει ελάχιστοι που φτιάχνουν αμαξώματα. Στην ουσία μόνο ένας μεγάλος κατασκευαστής υπάρχει, η ΕΛΒΟ. Κανείς όμως ΔΕΝ θα ξανατολμήσει να κάνει κάτι στην Ελλάδα. Γιατί το κράτος θα ξαναλλάξει τους νόμους, για να καταστρέψει όποιες προσπάθειες γίνουν και εάν δεν αλλάξει τους νόμους, θα δημιουργήσει συνθήκες αλληλοσκοτωμού.

Η απάτη που αποκαλείτε: «Το ένδοξόν μας Βυζάντιο».

 
Η απάτη που αποκαλείτε: «Το ένδοξόν μας Βυζάντιο».

The scam you call "our glorious Byzantium."


Ο άκρατος ξεπεσμός στην βαρβαρότητα του χριστιανικού κόσμου επί Βυζαντινής εποχής, φέρνει σε αμηχανία, από γεννέσως μέχρι και σήμερα του νεοελληνικού κράτους, την θρησκευτική εξουσία και τους λακέδες της όλων των ειδών και αποχρώσεων (θεολόγους της θρησκευτικής υποκρισίας, συγγραφείς της ψευτιάς, ιστορικούς του απηυθυσμένου, πολιτικάντηδες της λαθροχειρίας κι ένα σωρό άλλα ύπουλα ...ανθρωπάκια). Η άνανδρη και δουλοπρεπής τακτική τους έχει δύο σκέλη. Από τη μια παραβλέπουν τελείως την πλευρά της φρικτής βαρβαρότητας των βυζαντινών ηθών, αποκρύπτοντάς την επιμελώς, κι απ’ την άλλη προβάλλουν και εξογκώνουν σε απίστευτο βαθμό οποιαδήποτε, από τα ελάχιστα, θετικά στοιχεία της εποχής εκείνης. Πασχίζουν να αποδείξουν ότι το Βυζάντιο είναι η συνέχεια του αρχαίου Ελληνικού κόσμου. Μιά αυτοκρατορία στην οποία, μέρα – νύχτα, έψελναν το τροπάριο «των αγίων προπατόρων ημών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ». Μια αυτοκρατορία όπου το όνομα Έλλην αποτελούσε την χειρότερη βρισιά.

Tuesday, May 24, 2016

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ.


ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: ΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΥΝΑ.


Οι παπάδες ξεγυμνώνουν τούς αθώους χωριάτες.

 
Οι παπάδες ξεγυμνώνουν τούς αθώους χωριάτες.

The priests steal the innocent villagers.

Αυτοί, λοιπόν, περιφέρονται εις όλα τα χωριά τής επισκοπής και με άκραν ασπλαχνία ξεγυμνώνουν τούς αθώους χωριάτες και μάλιστα τις γυναίκες. Όταν δεν τούς βρίσκουν χρήματα, τότε αρπάζουν από τον ένα φόρεμα, από τον άλλο ένα γεωργικό εργαλείο, ένα στολίδι τής γυναίκας του και φθάνουσι να τούς παίρνουσιν έως και τα δοχεία των φαγητών. ’Από άλλους πάλιν παίρνουν τόσα κιλά σιτάρι ή τόσον κρασί. Με κάθε τρόπο, τούς γυμνώνουν και έπειτα τούς εύλογον καί φεύγουν. Πολύ συχνά περιέρχεται ο ίδιος ο επίσκοπος εις τα χωριά, και τότε πλέον ακολουθούν τα χειρότερα.
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ» 1806

Ξυλοδαρμοί (στην μονή Εσφιγμένου) πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα

 
Ξυλοδαρμοί (στην μονή Εσφιγμένου) πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα

Beatings (in monastery Esfigmenou) before the Holy Week


Όπως, πάντως, καταγγέλλει η νέα αδελφότητα, το κλίμα εντός της μονής (μεταξύ των «παλαιών μοναχών») είναι τεταμένο. Πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα αναφέρουν ότι σημειώθηκαν ακόμα και ξυλοδαρμοί (!) ανάμεσα σε όσους θέλουν τη συμφιλίωση και στους αδιάλλακτους, με συνέπεια να κληθεί το ΕΚΑΒ και να παραλάβει τραυματίες! Στην επίσκεψη της εξαρχίας του Οικουμενικού Πα...
τριαρχείου περίπου 10 μοναχοί εκ της παλαιάς αδελφότητας θέλησαν να φιλήσουν τα χέρια των αντιπροσώπων, κάτι που δεν τους επέτρεψαν οι υπόλοιποι, ενώ απαγορεύθηκε η είσοδος στην εκκλησία των μελών της εξαρχίας, αφού δεν τους αναγνώρισαν ως χριστιανούς! Προς την εξαρχία τονίστηκε ότι δεν είναι διατεθειμένοι να συλλειτουργούν με τα υπόλοιπα μοναστήρια και να μνημονεύουν τον Πατριάρχη, «εφόσον δεν υπάρχει μετάνοια από πλευράς οικουμενιστών».
Εφημερίς «Δημοκρατία» Κυριακή 22.05.2016

Οι κοκκαλοπωλητές εξέρχονται από τό όρος του Άθους, οπού το ονομάζουν 'Αγιον Όρος.

 
Οι κοκκαλοπωλητές εξέρχονται από τό όρος του Άθους, οπού το ονομάζουν 'Αγιον Όρος.

The bone sellers come from Mount Athos, where it is called holy mount.


Εις αυτό ευρίσκεται η πηγή αυτών των καλογήρων.
Τα δέ μοναστήρια αυτά εχουσιν εις κάθε πόλη υποστατικά καί σπίτια, τά οποία καλούν μετόχια καί τά κατοικούν αυτοί οι περιηγηταί. Εκεί μετρούν τά κλεφθέντα χρήματα, διά νά λάβωσιν αυτοί κρυφίως τά μισά καί τά λοιπά νά τά πάνε εις τά μοναστήρια των. Αυτά τά τέρατα λοιπόν, επειδή ...
ποτέ δεν τούς εβγαίνει από τό στόμα τους ενας αναστεναγμός, συνηθίζουν κατ’ ολίγον ολίγον εις τήν απάθειαν, καί φθάνουσιν εις τοιούτον βαθμόν, οπού, ο κόσμος καί άν χαλάση, τίποτε δεν τούς μέλει. Είναι δέ κατήγοροι εις τό άκρον, καί αν εις καμμίαν πολιτείαν εύρεθη τινάς, ή ίερεύς, ή λαϊκός, νά είναι όπωσούν προκομμένος, αυτοί τον έχουν διά εχθρόν τους θανάσιμον. Τότε περιφερόμενοι εις τά σπίτια, εύθύς μέ άκρον ύποκριτικόν τρόπον τον κακολογούν, τον κηρύττουν εύθύς ανευλαβή καί άθεον. Ο μεγαλείτερος στοχασμός των είναι να κρύπτωσι τήν αμάθειάν των και διά τούτο ζητούσι πάντοτε νά συνομιλώσι μέ τάς γυναίκας.
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ» 1806

Οι Πυθαγόρειοι δέν προσηύχοντο. The Pythagoreans not praying.

 
Οι Πυθαγόρειοι δέν προσηύχοντο. The Pythagoreans not praying.

Οι Πυθαγόρειοι δέν προσηύχοντο. Δι’ αυτούς ή προσευχή ήτο μία βλασφημία, διότι προϋπέθετε έναν Θεόν μεταστρεφόμενον καί τούς φυσικούς νόμους μεταβλητούς. Δεν έπρεπε νά προσεύχωνται, αλλά νά εξαγνίζωνται διά των καθαρτικών πρακτικών αί οποίαι στηρίζοντο κυρίως επί τών πέντε παραδοσιακών επιστημών) είς τρόπον ώστε νά καταστούν οι ίδιοι παράγοντες αρμονίας. Ο συγγραφεύς περιορίζει τήν ένοιαν τής προσευχής είς τήν πράξ...ιν νά ζητώμεν από τούς θεούς κάποιο πράγμα πού νομίζομεν ότι στερούμεθα. 'Υπό τήν έννοιαν αυτήν όντως ή προσευχή είναι βλασφημία, διότι οί θεοί γνωρίζουν καλλίτερα άπό ήμάς τίνος πράγματος εχομεν αληθινά ανάγκην. Άπό τής άπόψεως αύτής, τό νά ζητούμεν άπό τούς θεούς έκείνο πού νομίζομεν χρήσιμον, ενώ είς τήν πραγματικότητα ήμπορούσε νά μάς είναι άχρηστον, έπιβλαβές άκόμη καί έπικίνδυνον, είναι πραξις άντιβαίνουσα πρός τήν άξιοπρέπειαν του Θεού.
«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» Πέτρος Γκράβιγκερ.

Sunday, May 22, 2016

Ο ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΗΤΑΝ ΔΟΥΛΟΙ.


ΦΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ.


Ω, συ μιαρά σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως.

 
Ω, συ μιαρά σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως.

Ω, πόσο αισθάνομαι την φλόγα της αγανακτήσεως και της εντροπής εις την καρδίαν μου. …. Ω συ μιαρά σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως … είσαι γεμάτη από χρήματα όπου καθημερινώς κλέπτεις από τους ταλαιπώρους …. Εις ποίον μεγάλο ξεφάντωμα δεν βρίσκεται μέρος από τους συγκλήτους σου και ποίος από αυτούς δεν λατρεύει δύο και τρείς αρχόντισσας με άκραν αναισχυντίαν και σχεδόν φανερά; Εσύ, τους πτωχούς δεν καταδέχεσαι ούτε να τους ιδείς, όχι και να τους βοηθήσεις. Η λύσσα σου διά τα χρήματα είναι απερίγραπτος. Ω της δυστυχίας σας άνθρωποι βάρβαροι και μωροί. «Ελληνική Νομαρχία».

Ο ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ


Ηρακλείδης ο Ταραντίνος. Ιατρός Heraclides Tarantian. Physician

 
Ηρακλείδης ο Ταραντίνος. Ιατρός Heraclides Tarantian. Physician

Ο Ηρακλείδης ο Ταραντίνος ήταν περίφημος αρχαίος Έλληνας στρατιωτικός ιατρός, που άκμασε τον 1ο αιώνα π.Χ., μαθητής του Μαντίου. Υπήρξε από τους πλέον σημαντικούς εκπροσώπους της ιατρικής σχολής των εμπειρικών. Περί των δογμάτων της εμπειρικής αυτής ιατρικής συνέγραψε 7 βιβλία. Ως στρατιωτικός ιατρός εργάσθηκε επιμελώς στην ανατομία προβαίνοντας ο ίδιος σε νεκροτομές. Συνέγραψε πολλά έργα στη Φαρμακολογία και τη ...θεραπευτική. Ο Ηρακλείδης εργάσθηκε επίσης στη διαιτητική, στη παθολογία, στην οφθαλμολογία και κυρίως στη χειρουργική.
Τα αποσπάσματα ή γνώμες, αυτού αφορούν τον ειλεό, τον τέτανο, τη φρενίτιδα, την οποία μάλιστα διέκρινε κατά προέλευση σε φλεγμονώδη, γαστρική ή εγκεφαλική, τα εξαρθρώματα και την ανάταξη αυτών, την εγχειρητική θεραπεία ακτινοβλαφάρου, την εκτομή πολυπόδων του αυτιού, καταπλάσματα επί των οφθαλμών, θεραπεία αιμορροΐδων και χρόνιας αλωπεκίας. Χρησιμοποιούσε ιδιαίτερα το όπιο, όχι μόνο ως ηρεμιστικό αλλά και ως διαφορητικό, επίσης το πιπέρι και το ωτοβάλσαμο, και φέρεται να πειραματίσθηκε σε παρασκευή δηληριωδών φυτικών αντίδοτων (κωνείου, υοσκυάμου κλπ.) Ο Γαληνός φέρεται να εκτιμούσε ιδιαίτερα το έργο του Ηρακλείδη, τον οποίο και αποκαλούσε «μάρτυρα αξιοπιστότατον».

Περί του Πυθαγορικού βίου , Ιάμβλιχος - About Pythagoras life, Iamblichus

 
Περί του Πυθαγορικού βίου , Ιάμβλιχος - About Pythagoras life, Iamblichus

Σύμφωνα με την Πυθαγόρεια διδασκαλία, οι υποψήφιοι εκπαιδεύονταν να αγνοούν κάθε δυσαρμονική και περιττή επιθυμία τους και να ικανοποιούν μονάχα τις αληθινά χρήσιμες ανάγκες του σώματος και της κοινότητας. Αυτό το επιτύγχαναν με την άσκηση. Ο Πυθαγόρας αποδοκίμαζε όσες τροφές προκαλούν φούσκωμα και διαταραχή ( κρέας, αυγά, κουκιά και κρασί ), και παρότρυνε να χρησιμοποιούνται όσες αποκαθιστούν τη σωματι...κή ευεξία ( κυρίως τα δημητριακά ), στον έλεγχο του ύπνου ( να είναι μικρής διάρκειας και με καλά όνειρα ) και, γενικότερα, στον έλεγχο του τρόπου του βίου, επειδή μονάχα έτσι είναι δυνατό το πνεύμα να απελευθερωθεί και να καταστεί ικανό να θεωρεί υπέρ – λογικά και ενορατικά την πραγματικότητα.
Η ορθή, ωστόσο, θεώρηση της πραγματικότητας προαπαιτούσε συγκεκριμένη αγωγή, η οποία συνέτεινε στην κάθαρση, την απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της αυτογνωσίας και της θεωρίας της πραγματικότητας. Σε ένα ανώτερο στάδιο μύησης, ο μυημένος επιτυγχάνει να κυριαρχεί, τόσο στον ίδιο του τον εαυτό όσο και στον κοινωνικό του περίγυρο, να ερμηνεύει τα σύμβολα και, τέλος, κατορθώνει να οδηγηθεί στη φιλοσοφία. Η ολοκληρωτική κάθαρση προϋποθέτει τη συνεπικουρία των θεών, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ανθρώπινες προσευχές. Οι φιλάνθρωποι θεοί, λοιπόν, υποβοηθούν τις ανθρώπινες ψυχές να ανυψωθούν προς τις ανώτερες τάξεις και να ενθεωθούν. Η θεϊκή αυτή παρέμβαση καλείται θεουργία.
Ο Ιάμβλιχος αποκαλεί τον Πυθαγόρα δαίμονα και θεϊκό άντρα ۠ ο Πυθαγόρας δηλ. μεταβαίνει σε μια ανώτερη κατάσταση, σύμφωνα με την οποία είναι κάτι περισσότερο από άνθρωπος και κάτι λιγότερο από θεός : είναι φιλόσοφος και θεός καθ` ομοίωση. Αυτό, όμως, προϋποθέτει την τελετουργική δραστηριότητα και τη θεϊκή συγκατάβαση.

Οι “ορθόδοξοι” μιλούν τελευταία για τη δήθεν Ελληνική καταγωγή του Ιησού.

 
Οι “ορθόδοξοι” μιλούν τελευταία για τη δήθεν Ελληνική καταγωγή του Ιησού.
The "orthodox" talk lately for the alleged Greek ancestry of Jesus.


Ο Ιησούς ήταν ένας Εβραίος. Όταν η Σαμαρείτιδα τόνισε την Ιουδαϊκή του καταγωγή, εκείνος δεν την αρνήθηκε (Ιωάννης δ΄9). «Παλαιά» και «Καινή Διαθήκη» εμμένουν στην καταγωγή του Ιησού από τον Δαβίδ και τον Αβραάμ και οι “ορθόδοξοι” εμμένουν πως ήταν Έλληνας. Η φύση θέλει τους απογόνους να ανήκουν στην ίδια φυλή με τους προγόνους τους.... Σε πείσμα κάθε λογικής οι “ορθόδοξοι” εμμένουν πως είμαστε Εβραίοι, «απόγονοι του Αβραάμ» («προς Γαλάτας» γ΄ 29) και ο Εβραίος Ιησούς ότι ήταν Έλληνας. Είναι να χάνει κανείς το μυαλό του! Ο Ιησούς δεν ανέπτυξε ποτέ Ελληνική σκέψη και οι διδαχές του δεν είναι παρά Εβραϊκά κατασκευάσματα που δεν συμφωνούν το ένα με το άλλο. Ο Ιησούς, αν υπήρξε ποτέ, γιατί καμιά άλλη πηγή πλην των Εβραϊκών δεν τον αναφέρει ενώ έζησε σε μια από τις καλύτερα τεκμηριωμένες ιστορικές περιόδους ήταν ένας Εβραίος και αυτό το αποδεικνύει επίσης περίτρανα κι η περιτομή του που τόσο υπερήφανα άλλωστε εορτάζουν οι “ορθόδοξοι” την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους.

Μία καλογραιοπούλα γέννησεν ένα αρχαγγελόπουλον.Μία καλογραιοπούλα γέννησεν ένα αρχαγγελόπουλον.

Μία καλογραιοπούλα έλεγε ότι κάθε βράδυ πήγαινε ό αρχάγγελος Γαβριήλ και συνομιλούσε μαζί της. Οι άλλες γυναίκες, δι’ ολίγους μήνας, την εδοξάζον ώς αγίαν, άλλ’ αφού, μετά εννέα μήνας, εγέννησεν ένα αρχαγγελόπουλον, τότε οι άλλες γυναίκες την μίσησαν, αυτή όμως μέσα στην απλότητά της νόμιζε ότι ήταν αγία, και ό σοφός έκλαιε διά τήν βαρβαρότητα της (χριστιανικής) ανθρωπότητας. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ» Εν Ιταλία 1806

Saturday, May 21, 2016

Γιατί όμως εμείς οι Έλληνες είμαστε μόνο 10 εκατομμύρια; Σήμερα θα έπρεπε να είναι ένα δισεκατομμύριο.


Γιατί όμως εμείς οι Έλληνες είμαστε μόνο 10 εκατομμύρια; Πριν από 2.000 περίπου χρόνια οι Έλληνες αριθμούσαν 40 εκατομμύρια . Σήμερα θα  έπρεπε να είναι ένα δισεκατομμύριο.

Why are we the Greeks only 10 million? Before approximately 2,000 years the Greeks numbered 40 million. Today should be a billion.

Οι πραγματικοί Ευρωπαίοι γνωρίζουν καλά χωρίς να το ομολογούν, πως ουσιαστικά είναι τέκνα των αρχαίων Ελλήνων.
Όλοι οι φιλέλληνες ευρωπαίοι διερωτώνται: γιατί ξέπεσαν έτσι οι απόγονοι των προγόνων μας, οι Νέοι Έλληνες; Γιατί κατάντησαν σ’ αυτό το χάλι;
Η αλήθεια είναι ότι επήλθε μια μόνιμη αλλαγή των πολιτιστικών προτύπων με αποτέλεσμα την αλλοίωση των Ελληνικών αρχών.
Μέχρι τότε οι Έλληνες, είχαν σαν βασική πολιτισμική αρχή «πας μη Έλλην, βάρβαρος». Η χριστιανική ισοπέδωση έφερε την επικράτηση της θέσεως: «ουκ ενι Ιουδαίος, ουδέ Έλλην…» Η θέσις αυτή, από το 300 μ.Χ. μέχρι το 1.000 μ.Χ., κατέληξε τελικά σε μαζικές συλλήψεις, στον βασανισμό και στην δολοφονία μόνο αυτών που φυλετικά ήταν Έλληνες, δηλαδή των αυτοχθόνων κατοίκων της Μεσογείου, με την κατηγορία του «Ελληνισμού». Έτσι, από το 2.300 π.Χ. μέχρι το 1.000 μ.Χ., οι Σημίτες Ακκάδιοι, οι Αμορρίτες, οι Αραμαίοι, οι Ασσύριοι, οι Χαλδαίοι, οι Φοίνικες και οι Εβραίοι, κατόρθωσαν, με διάφορους τρόπους, να εξολοθρεύσουν, σχεδόν ολοσχερώς, το ευφυέστερο και ωραιότερο γένος ανθρώπων που κατοικούσε γύρω από την Μεσόγειο. Στην εποχή του Αυγούστου ζούσαν 40 εκατομμύρια Έλληνες στην Μεσόγειο . Τώρα θα ήμασταν πάνω από 1 δις εκατομμύριο Έλληνες .Τους έσφαξαν όλους. Πολλοί λίγοι Έλληνες κατόρθωσαν να επιζήσουν γι' αυτό και είμαστε μόνο 10 εκατομμύρια .

Τα αντιφατικά μηνύματα της βίβλου..


Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Οδύσσεια. ραψωδία ω΄ (1-40): Οι ψυχές των Μνηστήρων. 

Αρβανιτάκης Αναστάσιος – Φάλκος: Περί ψυχής.


 
Αρβανιτάκης Αναστάσιος – Φάλκος: Περί ψυχής.
Πέμπτη 19 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στο Ίδρυμα "ΥΔΡΙΑ" (Παπαμάρκου 28, Πλατεία Άθωνος), οι "Φιλοσοφικές και Λογοτεχνικές Συζητήσεις και Αναζητήσεις" αναλύουν το θέμα "Σώμα - Ψυχή".
Εισηγητής ο Τάσος Φάλκος- Αρβανιτάκης, Καθηγητής Φιλοσοφίας και λογοτέχνης.
 
 

Δημήτριος Καψάλας: Μόνο πνευματικώς καθυστερημένοι μπορούνε να τα λένε. 
Δημήτριος Καψάλας: Μόνο πνευματικώς καθυστερημένοι μπορούνε να τα λένε.   
Διάλεξη του Δημοσιογράφου Δημητρίου Καψάλα την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016  για τις τελευταίες εξελίξεις στα Εθνικά θέματα. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427
 

Friday, May 20, 2016

Ο Ιησούς ζήτησε από τους μαθητές του να οπλοφορούν.

 
Ο Ιησούς ζήτησε από τους μαθητές του να οπλοφορούν.
Jesus asked his disciples to carry weapons.


«Όποιος έχει χρήματα ας τα πάρει. Το ίδιο κι αυτός που έχει σακίδιο. Όποιος δεν έχει, ας πουλήσει το πανωφόρι του (ιμάτιο) κι ας αγοράσει μαχαίρι» (κατά Λουκά κβ΄36-37). Ο Ιησούς λοιπόν, ο «κήρυκας της ειρήνης και της αγάπης» προέτρεπε τους μαθητές του να αγοράσουν όπλα με κάθε θυσία, πουλώντας ακόμη και τα ρούχα τους για να αποκτήσουν τα απαιτούμενα χρήματα. Αλλά ο εξοπλισμός αυ...τός έστω και για άμυνα - δεν συμβιβάζεται με το «αν κάποιος σε κτυπήσει στο μάγουλο, όχι μόνο να μην ανταποδώσεις το κτύπημα, αλλά να γυρίσεις να σε κτυπήσει και στο άλλο»; (κατά Λουκά στ΄29). Αυτά είναι από τα πιο δημοφιλή λόγια του Ιησού στα κατηχητικά. Όταν κάποιος από τους υπηρέτες του Αρχιερέα όμως του έδωσε ένα χαστούκι, «ο Ιησούς του αποκρίθηκε: “Άν είπα κάτι κακό πες μου ποιο ήταν το κακό κι αν είπα κάτι καλό, τότε γιατί με δέρνεις» (κατά Ιωάννη ιη΄22-23). Δεν γύρισε και το άλλο μάγουλο όπως συνέστησε στους μαθητές του να κάνουν, αλλά ζήτησε τον λόγο: «γιατί με δέρνεις;».

H εγκληματική δράση της εκκλησίας. The criminal activity of the church.

 
H εγκληματική δράση της εκκλησίας. The criminal activity of the church.

 "Οι Επίσκοποι προσλαμβάνουν ληστές, τους τοποθετούν στα χωριά της επισκοπής τους και τους δίνουν τον τίτλον ή του πρωτοσύγγελου ή του αρχιμανδρίτου ή άλλου. Αυτοί άλλο δεν ξέρουν παρά να γράφουν ανορθόγραφα τα ονόματα των χριστιανών υπηκόων τους καί να λένε το "να είσαι καταραμένος", "να έχεις την ευχήν καί "δώσε μου". Αυτοί έχουν ένα κιβωτίδιον γεμάτο από ανθρώπινα κόκκαλα και κρανία τα οποία ντύνουν με ασήμι και έπειτα τους δίνουν ονόματα. Άλλα λένε πως είναι του αγίου Χαραλάμπους, άλλα του αγίου Γρηγορίου. Δεν αφήνουν άγιον χωρίς να έχουν τα κόκκαλά του" Το διαβάζουμε στην "Ελληνική Νομαρχία".

Ιερά πλαστογραφία: Όταν το πρωτότυπο γράφει «Τον λαό τον εφόνευσε με πριόνια», αυτοί μεταφράζουν «τους έβαλε να εργαστούν με πριόνια».


Ιερά πλαστογραφία: Όταν το πρωτότυπο γράφει «Τον λαό τον εφόνευσε με πριόνια», αυτοί μεταφράζουν «τους έβαλε να εργαστούν με πριόνια».

Β΄ Βασ. 12,31: Τον δε λαόν, ο οποίος ευρίσκετο μέσα εις την πόλιν, τον έβγαλεν έξω από αυτήν και εφόνευσεν άλλους με πριόνια και άλλους με σιδηρούς κοπτήρας και άλλους ηνάγκασε να περάσουν από καλούπια πλίνθων. Το ίδιο έκαμε και στους κατοίκους όλων των άλλων πόλεων των Αμμωνιτών.
To πλαστογραφημένο γράφει:
2 Samuel 12:31 New International...
Version (NIV)
31 and brought out the people who were there, consigning them to labor with saws and with iron picks and axes, and he made them work at brickmaking.[a
2 Σαμουήλ 12: 31 Νέα Διεθνής Έκδοση
31 και έφερε τους ανθρώπους που ήταν εκεί, και τους έβαλε να εργαστούν με πριόνια και με σιδηρούς κοπτήρας και με αξίνες σιδερένιες, και τους έβαλε να εργάζονται στην κατασκευή τούβλων.

Thursday, May 19, 2016

Οι χριστιανοί ισχυρίζονται πως διέσωσαν το αρχαίο Ελληνικό πνεύμα, αφού αντέγραφαν τα αρχαία συγγράμματα μέσα στα μοναστήρια.

 
Οι χριστιανοί ισχυρίζονται πως διέσωσαν το αρχαίο Ελληνικό πνεύμα, αφού αντέγραφαν τα αρχαία συγγράμματα μέσα στα μοναστήρια.

Το γνωστό παλίμψηστο του Αρχιμήδη όμως τους διαψεύδει. Η ιστορία είναι γνωστή. Ο Ιωάννης Μύρωνας, ορθόδοξος μοναχός στα Ιεροσόλυμα , κατέστρεψε το αρχικό κείμενο του Αρχιμήδη για να γράψει θρησκευτικού περιεχομένου φληναφήματα. Σήμερα Αμερικανοί επιστήμονες κάνοντας χρήση μιας υπερσύχρονης μεθόδου ακτίνων Χ έφεραν στο φως το έργο του Αρχιμήδη . Δεν κατάφερε λοιπόν ο ... διασώστης της Ελληνικής γραμματείας να ολοκληρώσει την καταστροφή που ανέλαβε!
Christians claim that rescued the ancient Greek spirit, because they copied the ancient writings in the monasteries.
The known palimpsest of Archimedes but belies them. The story is well known. John Myronas, an orthodox monk in Jerusalem, destroyed the original text of Archimedes to write religious content welter of words. Today American scientists using a latest-ray method revealed the Archimedes text. The rescuer of the Greek literature didn’t ... manages to complete the destruction that took
Η μετατροπή του χειρογράφου σε παλίμψηστο έγινε στις 14 Απριλίου του έτους 1229 στα Ιεροσόλυμα από κάποιον μοναχό με το όνομα Ιωάννης Μύρωνας.

Βολταίρος: Ο Μέγας Κωνσταντίνος "μας έφερε τη βαρβαρότητα".

 
Βολταίρος: Ο Μέγας Κωνσταντίνος "μας έφερε τη βαρβαρότητα".

“Συμπεριφέρθηκε στην αρχή σαν πρίγκηπας, κατόπιν σαν δημόσιος ληστής και στο τέλος της ζωής του σαν ματαιόδοξος, σπάταλος και ηδονοθήρας".
Ο Κωνσταντίνος ο Α΄ Μέγας, Άγιος και ισαποστολος των χριστιανων,
"Είχε ένα πεθερό που τον οδήγησε στην αυτοκτονία, έναν κουνιάδο που διέταξε να στραγγαλιστεί, έναν ανηψιό 12-13 χρονών που διέταξε να του κόψουν το λαιμό, έναν μεγαλύτερο αδερφό που τον αποκεφάλισε και μια γυναίκα που την έβρασε στο μπάνιο" (Βολταίρος, "Φιλοσοφικό λεξικό", εκδ. 1824, τ. 2 σελ. 270).
Όπως συμπεραίνει ο Gibbon "όσο πιο καλός χριστιανός γινότανε, τόσο χειρότερα εγκλήματα έκανε".

Το Fumi-e (Φουμί) είναι εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας που χρησιμοποιείτο για να αποκαλύψει τους καθολικούς και τους συμπαθούντες.

Το Fumi-e (Φουμί) είναι εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας που χρησιμοποιείτο για να αποκαλύψει τους καθολικούς και τους συμπαθούντες.
The Fumi-e is an image of Christ or the Virgin Mary used to reveal the Catholics and their sympathizers.


Με τις εικόνες αυτές οι θρησκευτικές αρχές του σογκουνάτου του Tokugawa της Ιαπωνίας απαιτούσαν οι ύποπτοι Χριστιανοί να πατήσουν επάνω τους, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν ήταν μέλη της εκτός νόμου Χριστιανικής θρησκείας. Η χρήση του F...
umi-e (Φουμί) ξεκίνησε για την αντιμετώπιση της διείσδυσης των Χριστιανών στο Ναγκασάκι το 1629. Η χρήση τους επίσημα εγκαταλείφθηκε όταν άνοιξαν τα λιμάνια στους αλλοδαπούς στις 13 Απριλίου του 1856, αλλά κάποια παρέμειναν σε χρήση μέχρι που η χριστιανική προπαγάνδα τέθηκε υπό επίσημη προστασία κατά τη διάρκεια της περιόδου Meiji. Τα αντικείμενα ήταν επίσης γνωστά και ως e-ITA ή ITA-e, ενώ το αναγκαστικό τεστ ονομάζεται e-fumi.
Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι επέβαλαν σε όλους να ποδοπατήσουν αυτές τις εικόνες. Αυτοί που δίσταζαν να πατήσουν εικόνες θεωρούντο καθολικοί και εστέλοντο στο Ναγκασάκι. Η πολιτική της κυβέρνησης Έντο ήταν να τους απομακρύνει από τον καθολικισμό. Ωστόσο, αν οι Καθολικοί ηρνούντο να αλλάξουν θρησκεία, βασανίζοντο, ή εκτελούντο από την κυβέρνηση στο όρος Ούνζεν του Ναγκασάκι. Οι εκτελέσεις ανεπίσημα εγκαταλείφθηκαν από τον Σογκουνάτο του Tokugawa το 1805. Φήμες λένε πως η πυρηνική βόμβα στο Ναγκασάκι ερίφθη ως εκδίκηση για το Fumi-e.

Η Γιόκο Όνο υπονόμευσε τα πνευματικά θεμέλια της Ελληνο-Ρωμαϊκής παιδείας στην Δύση.

 
Η Γιόκο Όνο υπονόμευσε τα πνευματικά θεμέλια της Ελληνο-Ρωμαϊκής παιδείας στην Δύση.
Yoko Ono has undermined the intellectual foundations of Greco-Roman culture in the West.
Η Γιόκο Όνο, σύζυγος του Τζων Λένον, είναι εγγονή του Yasuda Zenjiro, δημιουργού του χρηματοπιστωτικού ομίλου Yasuda zaibatsu (安 田 財閥) μίας από τις τέσσερις μεγάλες Τράπεζες της αυτοκρατορικής Ιαπωνίας.
Μεγάλωσε μέσα στον πλούτο και στα προνόμια. Η μητέρα της Isoko ανήκε στην οικογένεια τραπεζικών Yasuda και ο πατέρας της Eisuke Ono, ο ίδιος τραπεζίτης στο επάγγελμα, καταγόταν από μια μακρά σειρά σαμουράι πολεμιστών- λογίων. Η Yoko δεν γνώρισε καμία στέρηση και εκπαιδεύτηκε μαζί με την επιχειρηματική ελίτ. Το 1941 η Γιόκο Όνο γράφτηκε σε ένα χριστιανικό δημοτικό σχολείο στο Τόκιο, που διευθύνετο από την οικογένεια Mitsui και τον Απρίλιο του 1946, γράφτηκε στον παιδικό σταθμό του Peers' School στο Τόκιο, ισοδύναμο του Eton της Αγγλίας και του Groton στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ίδρυμα, ανοιχτό μόνο σε συγγενείς της αυτοκρατορικής οικογένειας ή των μελών της Βουλής των ευγενών, καθόσον ο τραπεζίτης παπούς της Zenjiro Yasuda εχρίσθη ευγενής το 1915.
Η Γιόκο Όνο, βρήκε την έκφρασή της στον ριζοσπαστικό πασιφισμό, τον πολιτικοποιημένο φεμινισμό και στον διεστραμμένο πνευματικό αντι-διανοουμενισμό του Νταντά . Μαζί με τον εγκεφαλικό αντι-διανοουμενισμό του Βουδισμού Ζεν, η Γιόκο Όνο έγινε μία από αυτούς που υπονόμευσαν τα πνευματικά θεμέλια της Ελληνο-Ρωμαϊκής παιδείας στην Δύση.

Wednesday, May 18, 2016

Οι χριστιανοί ισχυρίζονται πως διέσωσαν το αρχαίο Ελληνικό πνεύμα.


Οι χριστιανοί  ισχυρίζονται πως διέσωσαν το αρχαίο Ελληνικό πνεύμα, αφού αντέγραφαν τα αρχαία συγγράμματα μέσα στα μοναστήρια.

Το γνωστό παλίμψηστο του Αρχιμήδη όμως τους διαψεύδει.  Η ιστορία είναι γνωστή. Ο Ιωάννης Μύρωνας, ορθόδοξος μοναχός στα Ιεροσόλυμα , κατέστρεψε το αρχικό κείμενο του Αρχιμήδη για να γράψει θρησκευτικού περιεχομένου φληναφήματα. Σήμερα Αμερικανοί επιστήμονες κάνοντας χρήση μιας υπερσύχρονης μεθόδου ακτίνων Χ έφεραν στο φως το έργο του Αρχιμήδη . Δεν κατάφερε λοιπόν ο ... διασώστης της Ελληνικής γραμματείας να ολοκληρώσει την καταστροφή που ανέλαβε!

Christians claim that rescued the ancient Greek spirit, because they copied the ancient writings in the monasteries.
The known palimpsest of Archimedes but belies them. The story is well known. John Myronas, an orthodox monk in Jerusalem, destroyed the original text of Archimedes to write religious content welter of words. Today American scientists using a latest-ray method revealed the Archimedes text. The rescuer of the Greek literature didn’t ... manages to complete the destruction that took

Η μετατροπή του χειρογράφου σε παλίμψηστο έγινε στις 14 Απριλίου του έτους 1229 στα Ιεροσόλυμα από κάποιον μοναχό με το όνομα Ιωάννης Μύρωνας.

Οι Νεοπλατωνικοί διέσωσαν την Ελληνική γραμματεία.


Οι Νεοπλατωνικοί διέσωσαν την Ελληνική γραμματεία.

Ας είναι καλά οι Νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι που μαζί με τον δάσκαλό τους, τον τελευταίο σχολάρχη της Ακαδημίας της Αθήνας, Δαμάσκιο, οι Σιμπλίκιος,  Ευλάμιος ο Φρύγας, ο Πρισκιανός ο Λυδός, ο Ερμείας και Διογένης από τη Φοινίκη και ο Ισίδωρος ο Γαζαίος, κατέφυγαν στην αυλή του Άραβα βασιλιά Χοσρόη, πριν αυτοί γίνουν μουσουλμάνοι, αφού ο Ιουστινιανός έκλεισε την Πλατωνική Ακαδημία της Αθήνας το 529 μ.Χ. και έτσι διασώθηκε ένα  3% της Ελληνικής γραμματείας. Όταν το Βυζάντιο έκλεινε τις φιλοσοφικές σχολές, ο Αλ Μαμούν δημιουργούσε Ακαδημία Επιστημών στη Βαγδάτη και χρηματοδοτούσε ομάδες μεταφραστών για τη μετάφραση των Ελληνικών κειμένων, σε μία προσπάθεια να σωθούν από τις δημόσιες πυρές των χριστιανών. Σε 1700 χρόνια οι χριστιανοί ένα ευαγγέλιο έγραψαν και αυτό είναι γεμάτο αντιφάσεις!

The Neoplatonists rescued the Greek letters.
Let well the Platonic philosophers together with their teacher, the last principal of the Athens Academy, Damascius, the Simplicius, Evlamios the Phrygian, the Priskianos the Lydian, the Hermias and Diogenes of Phoenicia and Isidore the Gazaios, fled to courtyard of the Arab king Chosroes, before they become Muslims after Justinian closed the Platonic Academy of Athens in 529 AD and thus rescued a 3% of Greek literature
.

When Byzantium closed the philosophical schools, Al Mamoun created the Academy of Sciences in Baghdad and funded teams of translators for the translation of Greek texts, in an attempt to save them from the public fires of Christians. In 1700 years Christians wrote a gospel and it is full of contradictions!

Monday, May 16, 2016

Να γιατί οι Χριστιανοί τρελαίνονται.


Ο Ιησούς μαλώνει τον Θωμά. Jesus scolds Thomas.


Ο Ιησούς μαλώνει τον Θωμά. Jesus scolds Thomas.
Θα πρέπει να γίνει αναφορά και στο έτερο επιχείρημα τών χριστιανών, που λέει ότι όταν ο Ιησούς άφησε τον «άπιστο» Θωμά να ψηλαφίσει τις πληγές του, παρέδωσε ένα μήνυμα υπέρ της έρευνας. Αποσιωπούν όμως την συνέχεια, όπου ο Ιησούς μαλώνει τον Θωμά που ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει πειστήρια και δεν βασίστηκε στην τυφλή πίστη, λέγοντας: «Θωμά, επειδή με είδες, πίστεψες• Μακάριοι όσοι δε με είδαν και όμως πίστεψαν». (Κατά Ιωάννην: 20-29).

Τουρκία είναι η κλεμμένη γή των Ελλήνων.


Χριστιανική ειδωλολατρεία.


Μακεδονικός τάφος, κλαρίνα και ψαλμωδίες.


Το βούκρανο ή βουκράνιο, η κεφαλή του ιερού ταύρου

 
Το βούκρανο ή βουκράνιο, η κεφαλή του ιερού ταύρου, είναι το πιο συνηθισμένο ιερό σύμβολο της μινωικής λατρείας. Στην αρχαία Ελλάδα ο ταύρος ήταν η ενσάρκωση, το σύμβολο ή το έμβλημα των θεών της δημιουργίας. Η Λατρεία του ταύρου ξεκινά στην Κρήτη και επεκτείνεται σε ολόκληρη την Αρχαία Ελλάδα.

Εγώ δεν συμφωνώ με την σχετικότητα.


Οι δολοφονημένοι ινδιάνοι..


ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΖΕΙ ΚΛΑΡΙΝΟ Ο ...ΜΑΓΓΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΝΩΔΕΙ ΕΝΑΣ ΨΑΛΤΗΣ! ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΟΥ!

 
 
ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΖΕΙ ΚΛΑΡΙΝΟ Ο ...ΜΑΓΓΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΝΩΔΕΙ ΕΝΑΣ ΨΑΛΤΗΣ! ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΟΥ. ΝΤΡΟΠΗ!