θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, April 03, 2016

ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ !

 
 
ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ! ! !
Το Βυζάντιο έχει και ένα άλλο θλιβερό προβάδισμα. Τη δημόσια ρίψη ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ ανεπιθύμητων βιβλίων.
Διαπομπεύονταν – «περιβωμίζονταν» - μάλιστα και οι κάτοχοί τους στους δρόμους της «βασιλεύουσας».
Ήταν η εποχή που ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ και έκλεισαν – το 529 με εντολή του Ιουστινιανού – οι αθηναϊκές σχολές.
Όπως μας πληροφορεί ο χρονογράφος Ιωάννης Μαλαλάς ΡΙΧΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ των κλασσικών και μετακλασσικών χρόνων ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΥΜΙΣΗΤΑ , ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ! ! !
Εφτά περίπου αιώνες αργότερα, το 1463, δέκα χρόνια μετά την άλωση, ο πατριάρχης Γεννάδιος (Γεώργιος Σχολάριος) ΕΚΑΨΕ το βιβλίο του Πλήθωνος (Γεμιστού) «Νόμοι», εξαιτίας εισηγήσεών του για πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις.
ΕΤΣΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ , ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΚΛΑΒΩΜΟ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ! ! !


THE BURNING OF BOOKS IS A SMALL SAMPLE OF the BYZANTINE Middle Ages.
Byzantium has another sad lead. The Public throwing at the fire the unwanted books. The holders humiliated in the streets of Constantinople.
At that time the teaching of philosophy was banned and the Athenian schools closed at 529 by order of Justinian. As we are informed by the columnist John Malalas on the fire have been thrown the Greek books of classical and metaklassical years and the hated artwork for the new religion. Seven centuries later, at 1463, ten years after the fall of Constantinople, the “patriarch” Gennadios (Georgios Scholarios) burned the books of Plethon (Gemistos) "Laws" because of suggestions for political, social and economic reforms.

Thus the Church launched its action after the slavery of the Nation.