θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, April 29, 2016

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ "ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ".

 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ "ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ".
<Ἰνοῦς ἄχη:> Ἰνὼ ἡ Κάδμου συνελθοῦσα Ἀθάμαντι δύο ἐγέννησε παῖδας, Λέαρχον καὶ Μελικέρτην, καὶ θυγατέρα Εὐρύκλειαν. Οὗτοι ὑπὸ Ἀθάμαντος μανέντος κατετοξεύθησαν. Ἰνοῦς ἄχη. Ἄχος γὰρ ἡ λύπη, ἀχανεῖς ποιοῦσα τοὺς κακῶς παθόντας.
Zenobius Sophista , Epitome collectionum Lucilli Tarrhaei et Didymi (0098: 001) “Corpus paroemiographorum Graecorum, vol. 1”, Ed. von Leutsch, E.L., Schneidewin, F.G. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1839, Repr. 1965