θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 12, 2016

Οι Τούρκοι έκοβαν μύτες, αφτιά, κεφάλια, ξερίζωναν τις γλώσσες.

 
 
 
 

Οι Τούρκοι έκοβαν μύτες, αφτιά, κεφάλια, ξερίζωναν τις γλώσσες.
Όταν ξέσπασε η επανάσταση στις παραδουνάβιες Ηγεμονίες, οι Τούρκοι από οκτώ χρόνων και πάνω, με διαταγή του σουλτάνου, ζώστηκαν τα όπλα.
Αφιονισμένοι Τούρκοι έμπαιναν στα σπίτια, άρπαζαν, βασάνιζαν και βίαζαν . Έκοβαν μύτες και αφτιά και τους γκρέμιζαν κατόπιν από τα παράθυρα. Τους έδεναν με σκοινιά και τους τραβούσαν σαν γαϊδούρια στους δρόμους. Έδεναν τα πόδια και τα χέρια τους και τραβούσαν από όλες τις μερι
ές τα σκοινιά, ώσπου να διαμελισθούν. Έκοβαν τα κεφάλια τους, τα κάρφωναν στις αιχμές των σπαθιών τους και τα τριγύριζαν στα καλντερίμια ως τρόπαια ηρωισμού. Πύρωναν στη φωτιά την άκρη των σπαθιών τους και τα έμπηγαν στα γυμνά κορμιά. Περνούσαν πυρακτωμένα σύρματα στη μύτη, έκαιγαν τα βλέφαρα των θυμάτων με καυτά σίδερα. Τους έψηναν στα κάρβουνα σιγά - σιγά, πρώτα τα χέρια, μετά τα πόδια και ύστερα ολόκληρο το κορμί, μέχρι να ξεψυχήσουν. Άδειαζαν μέσα στο στόμα τους αναμμένα κάρβουνα και τους ξερίζωναν τη γλώσσα. Τους σταύρωναν πάνω σε δέντρα. Τους έκοβαν με πριόνι τα πόδια και τα χέρια. Το αίμα έτρεχε ποτάμι. Οι Έλληνες εξαφανίστηκαν. Τα μαγαζιά τους λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν.

The Turks cut off noses, ears, heads, uprooted tongues.
When the revolution broke out in the Danubian Principalities, the Turks than eight years and over, by order of the sultan, took up arms.
Bigoted Turks entered the houses, snatched, tortured and raped. They cut off noses and ears and then throw them by the windows. They tied them with ropes and pulled them like donkeys on the streets.
They tied legs and hands and pulled from all sides cords until ravaged. Cut their heads, they nailed to the tips of their swords and wandered the streets as trophies heroism. Calcined fire on the edge of their swords and tamp in to the naked bodies. Passing wires by the noses, burned the eyelids with hot irons.
He grilled them slowly - slowly, first the hands, then the lags and then the whole body, until they died. They emptied in their mouths burning coals and snatched the tonges. They crucified them on the trees. The cut by sawing the legs and the arms. The blood was running like a river. The Greeks disappeared. Their shops were looted and destroyed.