θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 12, 2016

ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΟΣ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ !
ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΟΣ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ! !
Ο Quintus Valerius Soranus, καταδικάστηκε σε θάνατο γιατί αποκάλυψε το μυστικό όνομα της Ρώμης όπως περιγράφει ο Maurus Servius Honoratus: Ο αντιπρόσωπος του λαού (Tribune), Valerius Soranus τόλμησε να αποκαλύψει αυτό το όνομα.
Μερικοί λένε πως σύρθηκε από την Σύγκλητο και πως τον σταύρωσαν .
...
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ είναι ένα αντιστάθμισμα σε μια υλική βεβήλωση των ιερών μιας πόλης ώστε οι πολιούχοι θεοί της να την εγκαταλείψουν αφήνοντας την έκθετη στους εχθρούς.
Αυτή φαίνεται να είναι η αρχική πρακτική, αρκεί να θυμηθούμε την περίφημη περίπτωση με το ιερό ξόανο της θεάς Αθηνάς στην Τροία, το γνωστό Παλλάδιον, το οποίο κλέψανε από την Ακρόπολη οι Οδυσσέας και Διομήδης, πράξη η οποία έπρεπε να προηγηθεί του εγχειρήματος του Δουρείου Ίππου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ από τους Αχαιούς.
Death penalty for the revelation of a secret name.
Quintus Valerius Soranus, was sentenced to death because he revealed the secret name of Rome as described by Maurus Servius Honoratus: The people's representative (Tribune), Valerius Soranus dared to reveal this name.
Some say he was dragged from the Senate and they crucified him.
The secret name is a return to a physical desecration of a sanctuary of the patron gods to abandon the city without defense to the enemies.
This seems to be the original practice, it suffice to recall the famous case of the Athena statue in Troy, known as Palladium, which they stole from the Acropolis by Odysseus and Diomedes, an act that should precede the task of the successful seizure of the city of Troy by the Achaeans.