θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 12, 2016

Ο ΕΞΙΟΥΔΑΙΣΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΔΗΛΩΝΕΙ : <<Ο ΘΕΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΘΕΟΣ !

 
Ο ΕΞΙΟΥΔΑΙΣΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΔΗΛΩΝΕΙ : <<Ο ΘΕΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΘΕΟΣ ! ! ! >>.
Στην συνάντηση του Αλέξανδρου με τους ραββίνους , ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΗ και που η σύγχρονη χριστιανική προπαγάνδα εικονογράφησε σε σχολικό εγχειρίδιο, ο Αλέξανδρος σχολίασε: <<Ως υπηρέτες του αληθινού θεού πηγαίνετε, πηγαίνετε εν ειρήνη (Σαλόμ δηλαδή).
Ο θεός σας είναι και δικός μου θεός! Θα έχω ειρήνη (Σαλόμ) μαζί σας και δεν θα σας καταστρέψω, όπως έκανα στα υπόλοι...πα έθνη, γιατί υπηρετείτε τον αληθινό θεό! >>.
The Judaized Alexander of Psefdokallistheni said: "Your god is my god!"
In the meeting of Alexander with the rabbis, something that the modern Christian propaganda illustrated in a textbook, Alexander commented: "As servants of God go, go in peace (Shalom). Your god is my god! I will have peace (Shalom) with you and will not destroy you as I did the other nations, because you serve the true God! "