θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, March 27, 2016

Ο ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΕΘΟΥΣΑ.

 
Ο ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΕΘΟΥΣΑ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαΐου.
Όποιοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διοργάνωση ας εκδηλώσουν την επιθυμία τους με ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση αυτή.
Η Αρέθουσα ήταν αποικία των Χαλκιδέων και τοποθετείται από τους αρχαιολόγους ... τα χρόνια της βασιλείας του Αρχέλαου είχε καταφύγει ο ποιητής Ευριπίδης. Από τον Αριστοτέλη {Πολιτικά 3.8.13.} αναφέρεται ότι ο Βασιλιάς τ...ης Μακεδονίας Αρχέλαος φιλοξενούσε την Αρέθουσα τον τραγικό ποιητή Ευριπίδη. Ο Ευριπίδης κατασπαράχτηκε από σκυλιά και ετάφη στην Αρέθουσα με βασιλικές τιμές. Διασώθηκε το επίγραμμα που χαράχθηκε στον τάφο του Ευριπίδη {Ανθολογία, Ελληνικά 7,51} και αναγράφεται τα εξής Ου σε κυνών γένος είλ 'Ευριπίδη, ουδέ γυναικός οίστρος, τον σκοτίης Κύπριδος αλλότριον, Αλλ Αίδης και γήρας υπαί Μακέτη δ' Αρεθούση Κείσαι, εταιρεί η τίμιος Αρχέλεω Σον δ' ου τούτον εγώ τίθεμαι τάφον αλλά του Βάκχου βήματα και σκηνάς ενβάδι πειθόμενας.

μνῆμα μὲν Ἑλλὰς ἅπασ' Εὐριπίδου, ὀστέα δ' ἴσχει
 
γῆ Μακεδών, ᾗπερ δέξατο τέρμα βίου
,
πατρὶς δ' Ἑλλάδος Ἑλλὰς Ἀθῆναι, πλεῖστα δὲ Μούσαις

 
τέρψας ἐκ πολλῶν καὶ τὸν ἔπαινον ἔχει.