θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 12, 2016

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ : ΟΛΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ !

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ : ΟΛΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ! ! !
Οι γυμνοσοφιστές είπαν του Αλεξάνδρου: «Αφού είσαι θνητός, τότε γιατί κάνεις τόσους πολέμους; Για να κατακτήσεις τους πάντες και να φθάσεις πού; Δεν θα τα αφήσεις και συ με τη σειρά σου σε άλλους;»
Ο Αλέξανδρος είπε: «Όλα αυτά καθορίζονται από την πρόνοια των θεών, γι’ αυτό κι εσείς θα υποταχθείτε σε μας. Η θάλασσα δεν κινείται αν δεν φυσήξει αέρας, ούτε σαλεύουν τα δένδρα αν δεν έχει αέρα.
...
Τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος αν δεν έχει την έγκριση των θεών. Θέλω κι εγώ να σταματήσω τον πόλεμο, αλλά δεν μ’ αφήνει η θεότητα που καθορίζει τη γνώμη μου.
Γιατί αν ήμασταν όλοι ομόγνωμοι, ο κόσμος δεν θα εξελισσόταν, ούτε κανείς θα διέπλεε τη θάλασσα, ούτε η γη θα καλλιεργείτο ούτε γάμοι θα γίνονταν ούτε παιδιά θα υπήρχαν. Ψευδοκαλλισθένης.

Alexander: All are determined from the gods.
The Gymnosophists told Alexander: "Once you are mortal, then why do so many wars? To conquer everyone and arrive where? There will leave them and you to the others? "
Alexander said: "All this determined from the providence of the gods, so you too will bow down to us.
The sea does not move if not blow air, nor the trees undulate if there is no air.

Nothing can not do man if he has not the approval of the gods. I also want to stop the war, but didn’t leaves me the deity who determines my opinion. Because if we were all like-minded, the world will not evolve, nor anyone will sale the sea or the land will be cultivated, nor marriages would carried out, even children are born.
Psefdokallisthenis.