θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 27, 2016

Ο ΔΑΜΑΣΚΙΟΣ ΕΚΔΙΩΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟ ΤΟ 529.Ο ΔΑΜΑΣΚΙΟΣ ΕΚΔΙΩΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟ ΤΟ 529.
Ο Δαμάσκιος (458-538) ήταν ένας σημαντικός Νεοπλατωνικός φιλόσοφος, που ασχολήθηκε με τα βασικά ζητήματα της οντολογικής ιεραρχίας, της σχέσης του όντος με το εν και της θέσης της ψυχής μέσα στην οντολογική αλυσίδα.
Ήταν ο τελευταίος σχολάρχης της Νεοπλατωνικής Σχολής των Αθηνών, καθώς εκδιώχθηκε από τον Ιουστινιανό το 529.
...
Αυτός μαζί με τους μαθητές του Σιμπλίκιο, Ευλάμπιο τον Φρύγα, Πρισκιανό τον Λυδό, Ερμεία και Διογένη από τη Φοινίκη, και Ισίδωρο τον Γαζαίο, αναγκαστικά μετανάστευσαν στην αυλή του Πέρση βασιλιά Χοσρόη.
Στη συνέχεια λέγεται ότι μετέβη μαζί με τους έξι προαναφερθέντες μαθητές του στην Αιγυπτιακή όαση Σίβα, όπου λειτουργούσε το ιερό του Άμμωνα Δία, συνεχίζοντας τη φιλοσοφική τους δράση υπό τον φόβο των Χριστιανών.
Damascius expelled by Justinian in 529.
Damascius (458-538) was a major Neoplatonist philosopher who dealt with the key issues of ontological hierarchy of being in relationship with and the position of the soul in the ontological chain.
He was the last principal of the Neo-Platonic School of Athens, and was expelled by Justinian in 529.
He along with his students Simplikios, Eulampios the Phrygian, Priskiano the Lydian , Hermias , Diogenes of Phoenicia, and Isidore the Gazaio necessarily migrated to the court of the Persian king Chosroes. Then said he went along with the six aforementioned students in Egyptian oasis of Siwa, where the sanctuary of Zeus Ammon was, continuing their philosophical action in the fear of Christians.