θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 27, 2016

ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΟΡΓΙΖΟΤΑΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ;


 
 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΟΡΓΙΖΟΤΑΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ;

“ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” ΣΗΜΑΙΝΕΙ "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ".
“ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” ΣΗΜΑΙΝΕΙ "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ".
Ο όρος “Αναγέννηση” είναι σκόπιμα και ύπουλα κουτσουρεμένος. Μας μιλούν για “Αναγέννηση”, αλλά ΜΑΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΤΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ! ! !
Αυτό που Αναγεννήθηκε ήταν το καταδιωκόμενο ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ! ! !
Οι καλλιτέχνες της Αναγέννησης επηρεάστηκαν από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία που διάβαζαν με μανία, από τον Βιτρούβιο που περιέγραφε με κάθε λεπτομέρεια τους αρχαιοελληνικούς πίνακες και τα αρχιτεκτονήματα, αλλά και από τα αρχαιολογικά ευρήματα που υπήρχαν σε πληθώρα στην Ρώμη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Επειδή το έργο του Βιτρούβιου ήταν στα λατινικά, τους ήταν πιο οικείο. Η Αναγέννηση δεν προήλθε από το Βυζάντιο. Δεν την μετέφεραν οι Βυζαντινοί που δραπέτευσαν από την Κωνσταντινούπολη μετά την πτώση της.
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΕΞΕΛΙΞΗ , ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ <<ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ>> ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ! ! !


"Renaissance" means "renaissance of the Greek culture"
.
The term "Renaissance" is deliberately and insidiously potted. They speak of "Renaissance", but they conceal what it is born again. It was born again the Greek spirit who was pursued by the forces of the Byzantine theocracy. The Renaissance artists were influenced by the Ancient Greek letters who read furiously, from Vitruvius describing in detail the ancient Greek paintings and architectur but also from the archaeological findings that were in abundance in Rome but also in a wider region. The work of Vitruvius was in Latin, so it was more familiar. The Renaissance did not came from Byzantium. Did not carried the Byzantines who escaped from Constantinople after the fall to the Turks.

What should be asked is why this development was not appeared in the East and the "advanced" as they say Byzantium.

OΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ.


OΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ.
Ένας Σοβιετικός επιστήμονας, ο Σαφερίν, που δεν έχει καμμία σχέση με την θρησκεία, αλλά είναι επιστήμων των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, έκανε μία πολύ εκτενή έρευνα πάνω στο θέμα της ιστορίας των Σοσιαλιστικών χωρών (Κομμουνιστικών χωρών ή Σοσιαλιστικών με κεντρικό έλεγχο της οικονομίας και πυραμιδική διαβάθμιση της εξουσίας * ), ανακάλυψε ότι οι πολιτισμοί των Αιγυπτίων, των Μάγιας, των Ίνκας κατέρρ...ευσαν και εξαφανίστηκαν από προσώπου γης, την στιγμή που έχασαν την θρησκεία τους.
“Ψυχολογικές Επιχειρήσεις και Υπονόμευση. Γιούρι Μπεζμένοφ.
* Όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.


The civilizations crumble and disappear when they lose their religion.
A Soviet scientist, Saferin, which has nothing to do with religion, but is computer science, made a very extensive research on the subject of the history of Socialist countries (Communist countries or Socialist with centralized control of the economy and pyramidal rating power *) found that cultures of Egyptian, Mayan, Incan collapsed and disappeared from face of the earth, the moment that they lost their religion.
“psychological warfare subversion & control of western society” Yuri Bezmenov
* As the European Union.

Ο ΔΑΜΑΣΚΙΟΣ ΕΚΔΙΩΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟ ΤΟ 529.Ο ΔΑΜΑΣΚΙΟΣ ΕΚΔΙΩΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟ ΤΟ 529.
Ο Δαμάσκιος (458-538) ήταν ένας σημαντικός Νεοπλατωνικός φιλόσοφος, που ασχολήθηκε με τα βασικά ζητήματα της οντολογικής ιεραρχίας, της σχέσης του όντος με το εν και της θέσης της ψυχής μέσα στην οντολογική αλυσίδα.
Ήταν ο τελευταίος σχολάρχης της Νεοπλατωνικής Σχολής των Αθηνών, καθώς εκδιώχθηκε από τον Ιουστινιανό το 529.
...
Αυτός μαζί με τους μαθητές του Σιμπλίκιο, Ευλάμπιο τον Φρύγα, Πρισκιανό τον Λυδό, Ερμεία και Διογένη από τη Φοινίκη, και Ισίδωρο τον Γαζαίο, αναγκαστικά μετανάστευσαν στην αυλή του Πέρση βασιλιά Χοσρόη.
Στη συνέχεια λέγεται ότι μετέβη μαζί με τους έξι προαναφερθέντες μαθητές του στην Αιγυπτιακή όαση Σίβα, όπου λειτουργούσε το ιερό του Άμμωνα Δία, συνεχίζοντας τη φιλοσοφική τους δράση υπό τον φόβο των Χριστιανών.
Damascius expelled by Justinian in 529.
Damascius (458-538) was a major Neoplatonist philosopher who dealt with the key issues of ontological hierarchy of being in relationship with and the position of the soul in the ontological chain.
He was the last principal of the Neo-Platonic School of Athens, and was expelled by Justinian in 529.
He along with his students Simplikios, Eulampios the Phrygian, Priskiano the Lydian , Hermias , Diogenes of Phoenicia, and Isidore the Gazaio necessarily migrated to the court of the Persian king Chosroes. Then said he went along with the six aforementioned students in Egyptian oasis of Siwa, where the sanctuary of Zeus Ammon was, continuing their philosophical action in the fear of Christians.

Friday, February 26, 2016

ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΥ, ΑΘΛΙΑ ΟΝΤΑ.ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΥ, ΑΘΛΙΑ ΟΝΤΑ. 

Σύμφωνα με μια μαρτυρία της εποχής ο ανθύπατος της επαρχίας Ασίας Άριος Αντωνίνος ΕΜΕΙΝΕ ΑΝΑΥΔΟΣ, σαν είδε με πόσο πείσμα οι διωκόμενοι χριστιανοί ΕΣΠΕΥΔΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ για την ιδέα τους.
- Φύγετε από μπροστά μου, άθλια όντα, εκραύγαζε αφρίζοντας. ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΣΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΤΕ, ΕΧΕΤΕ ΓΚΡΕΜΟΥΣ ,ΕΧΕΤΕ ΣΚΟΙΝΙΑ ! ! !
...
Get away from me, miserable beings.
According to a testimony of the time, the proconsul of Asia province, Aryan Antoninus was stunned as he saw with how stubbornly the Christians voluntarily rushed to death for their idea.
- Get away from me, miserable beings, cried. If you want you το die, you have cliffs, you have ropes!

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΦΥΛΕΤΙΚΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ , ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΕΝΝΟΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΦΥΛΕΤΙΚΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ , ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΕΝΝΟΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ! ! !
Αυτό φάνηκε από την ελάχιστη αντίδραση που έδειξαν στους Λατίνους μετά την πρώτη Άλωση αφού κατέλαβαν την Πόλη και ξεκίνησαν να καταλάβουν και την υπόλοιπη Επαρχία.
Οι πληθυσμοί τους υποδεχόντουσαν στις περισσότερες πόλεις, ΣΑΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ ! ! !
...
Που σημαίνει ότι είχαν τραβήξει τον διάολό τους με τους Βυζαντινούς και ήλπιζαν σε κάτι καλύτερο, άσχετα αν και αυτοί στο τέλος θα αποδεικνύοντο το ίδιο καταπιεστικοί ως δυνάστες.

For the impoverished people of multiracial Byzantium no concept of country existed.

This disclosed by the minimum reaction that they showed to the Latins after the first conquest since they conquered Constantinople and began to conquer and the rest of the country. The people welcomed them in most of the cities, as liberators. Which means that they obsessed by the Byzantines and hoped for something better, which never came.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, «Αλέξανδρος, ποιοι τον δηλητηρίασαν»


ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, «Αλέξανδρος, ποιοι τον δηλητηρίασαν»

Διάλεξη του ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427
 

 
 
 
 

ΣΤΗ ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΟΥΔΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΥΠΗΡΞΕΣΤΗ ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΟΥΔΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΥΠΗΡΞΕ ! ! !
Στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία δεν έγινε κανένας διωγμός κατά των θρησκευτικών πεποιθήσεων κανενός.
Επικρατούσε τέτοια θρησκευτική ελευθερία που ο σημερινός κόσμος είναι αδύνατο να την φανταστεί. Έχει μείνει παροιμιώδες ότι: «Εις την Ρώμη συναντούσες ευκολότερα έναν θεό παρά έναν άνθρωπο!»
Οι λεγόμενοι «διωγμοί κατά των χριστιανών» ήταν τοπικές αντιδράσεις του κράτους κατά των συνεχών κρουσμάτων απείθειας και των συνωμοτικών ανατρεπτικών ενεργειών των χριστιανών. Ανεζητούντο οι ένοχοι των εγκληματικών πράξεων και ουδείς εθίγετο λόγω των πεποιθήσεών του γιατί δηλαδή ήταν απλά χριστιανός! Ουδείς συστηματικός διωγμός υπήρξε!
ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑΝ ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ εγκαινίασε και ΕΞΑΠΕΛΥΣΕ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ, ανελέητο, ολοκληρωτικό και ιδεολογικό ΔΙΩΓΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ! ! !

In the Roman Empire there was no systematic persecution!
In the Roman Empire there was no persecution against religious beliefs of anyone. Such prevailing religious freedom today's world is impossible to imagine. It has remained proverbial that: "In Rome easily meets a god than a man!" The so-called "persecution of Christians" were local reactions of the state of the continuous contempt cases and conspiratorial subversion of Christians. Sought those guilty of criminal acts and nobody infringed because of his beliefs, because that was just a Christian! There was not a systematic persecution!
Instead Christianity when seized the power launched the real, cruel, totalitarian and ideological persecution against the Greeks!

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΑΙΟΝΤΕΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΔΙΣΤΡΕΣΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΑΙΟΝΤΕΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΔΙΣΤΡΕΣ 
“Οι χριστιανοί παριστάνουν τους επαΐοντες σε υπηρέτες και μοδίστρες”. έλεγε ο Βολταίρος. Κι όταν έβλεπαν κανένα μορφωμένο κρύβονταν. Όπως όλοι οι από καταβολής κόσμου απατεώνες.
Οι σοφοί Έλληνες είναι για τους θηρευτές μοδιστρών και υπηρετών ότι το σκόρδο για τους βρυκόλακες…“Αγαπητέ μου, δεν είναι η ώρα τώρα να κάνω εχθρούς”. Είπε στο νεκρικό κρεβάτι, ο Βολταίρος απαντώντας σε παρότρυνση παπά να αποτάξε...ι τον Σατανά.
«Τους ασεβείς και καταραμένους αυτούς Ελληνιστές, και με φωτιά και με ξίφος και με πνιγμό και με κάθε τρόπο θανατώστε τους. Μαστιγώστε , φυλακίστε, κόψτε τους τη γλώσσα, ύστερα το χέρι και αν επιμένουν, τότε στείλτε τους στο βυθό της θάλασσας.
ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ , ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝ.
Αν με ρωτήσει κανείς τι είμαι , απαντώ Χριστιανός είμαι!»

Οδηγίες του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ μας ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ… (του εγκάθετου από το Σουλτάνο).
Εν σωτηρίω έτει 1453. Βοήθειά μας. Αμήν.
“Τους ασεβείς και καταραμένους αυτούς Ελληνιστές, και με φωτιά και με ξίφος και με πνιγμό ... Ράβδιζε, είργε (φυλάκιζε), είτα γλώσσαν αφαίρει είτα χείρα απότεμνε καν και ούτω μένη κακός, θαλάττης πέμπε βυθώ.»
Φυσικά ο ευνοούμενος του Σουλτάνου είχε ήδη κάψει τα έργα του Πλήθωνα σε δημόσιο χώρο και αργότερα εκτέλεσε και τον μαθητή του Πλήθωνα Ιουβενάλιο.

Christians pretend the connoisseurs in servants and dressmakers.
"The Christians pretend connoisseurs in servants and dressmakers." Voltaire said. And when they saw an educated they were hiding. Like all of cheaters. Wise Greeks for predators Clothing and servants is that garlic for vampires. "My dear, I'm not the time now to make new enemies.
" Told at the deathbed, Voltaire answering to the priest who aked hom to dismiss Satan. "They were wicked and cursed them Hellenists, with fire and sword and drowning and otherwise kill them. Flog, reroll, cut the tongue, then if they insist, send them to the seabed. I am a Christian, therefore I can not be Greek. If anyone asked me what I am, I say I am a Christian! "
Directions of the Ecumenical Patriarch Gennadios Scholarios ... (Planted by the Sultan). In salvation anno 1453.

ΝΕΣΤΟΡΙΟΣ : Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ


 
 

ΝΕΣΤΟΡΙΟΣ : Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Το τέλος των Ελευσινίων μυστηρίων και η επικράτηση της «μεγάλης σύγχυσης» (Χριστιανισμός)
Το +170, οι Σαρμάτες κατέστρεψαν τον ναό της Θεάς Δήμητρας στην Ελευσίνα, ο οποίος όμως ανοικοδομήθηκε από το Μάρκο Αυρήλιο, που μυήθηκε κι ο ίδιος στα Μυστήρια.
Ο Αυτοκράτορας Ουαλεντινιανός Α΄ προσπάθησε να τα καταργήσει, αλλά συνάντησε πολλές αντιδράσεις, οπότε συνεχίστηκαν μέχρι την εποχή του Θεοδοσίου Α’. ο οποίος με διάταγμα το +392 διέταξε το κλείσιμο όλων των ιερών/ναών των Θεών, σε μια προσπάθεια να καταστείλει την αντίσταση ΤΩΝ
ΛΑΤΡΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ , στην επιβολή του Χριστιανισμού ως κρατική και μόνη υπαρκτή θρησκεία της αυτοκρατορίας.

Έτσι τα Ελευσίνια Μυστήρια εξαλείφθηκαν το +396, όταν ο βασιλιάς των Γότθων Αλάριχος μαζί με Χριστιανούς παπάδες και μοναχούς κατέστρεψαν το ιερό της Ελευσίνας και θανάτωσαν όλο το ιερατείο.
Τελευταίος νόμιμος ιεροφάντης των Μυστηρίων φαίνεται από τις πηγές να είναι ο Ευμολπίδης Νεστόριος, ο οποίος «ανήγγειλε την αρχή της μεγάλης πνευματικής νύχτας για την ανθρωπότητα”.
Ευνάπιος, Μυημένος στα Μυστήρια και ιεροφάντης.

Christianity: The beginning of the great spiritual night for humanity.
The end of the Eleusinian mysteries and the prevalence of the "great confusion" (Christianity)
At the 170, the Sarmatians destroyed the temple of goddess Demeter in Eleusis, but which was later constructed by Marcus Aurelius, which was initiated and he at the Sacraments. The Emperor Valentinian tried to abolish them, but he met many reactions, so continued until the reign of Theodosius 1st who decreed at +392 and ordered the closure of all shrines / temples of the gods in an attempt to suppress the resistance of worships in the ancestral Greeks to the imposition of Christianity as the only religion of the empire. So the Eleusinian Mysteries were eliminated in 396, when the king of the Goths Alaric with Christian priests and monks destroyed the sanctuary of Eleusis and killed the entire priesthood.

Last legitimate Hierophant of the Mysteries seem from the sources to be the Eumolpidae Nestorius, who "announced the beginning of the great spiritual night for humanity." Eunapios, initiate of the Mysteries and Hierophant.

Δημητρίου Καψάλας: Ενός κακού δοθέντος μύρια έπονται


Δημητρίου Καψάλας: Ενός κακού δοθέντος μύρια έπονται

Διάλεξη του Δημοσιογράφου Δημητρίου Καψάλα την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016  για τις τελευταίες εξελίξεις στα Εθνικά θέματα. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427
 
 

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Οδύσσεια. ραψωδία σ΄ ( 158-205 ): ΟΜΟΡΦΗ ΣΑΝ ΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ


Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Οδύσσεια. ραψωδία σ΄ ( 158-205 ): ΟΜΟΡΦΗ ΣΑΝ ΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 
 
 

Ερώτηση του ΓΡΗΓΟΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς τον ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ


Saturday, February 20, 2016

ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΡΗΤΟΡΑ ΠΗΡΕ Ο ΠΑΠΑΣ

 
 
 
 
 
ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΡΗΤΟΡΑ ΠΗΡΕ Ο ΠΑΠΑΣ ! ! !
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΜΗ;
O ΡΗΤΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΤΑΝ ΘΕΣΜΟΣ ΙΕΡΟΣ και πολύτιμος, ήταν αυτός που δίδασκε και νουθετούσε το έθνος. Στην Αθήνα από τον 5ο ως τον 4ο π.Χ. αι. διακρίθηκαν σύμφωνα με τον «Κανόνα των δέκα Αττικών ρητόρων» οι : Αισχίνης, Ανδοκίδης, Αντιφών, Δείναρχος, Δημοσθένης, Ισαίος, Ισοκράτης, Λυσίας, Λυκούργος και Υπερείδης . Ο Περικλής εκφώνησε το - 430 τον Επιτάφιο και ο Κολοκοτρώνης μίλησε στην Πνύκα στις 8 Οκτωβρίου 1...838.
Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΡΗΤΟΡΑ για να τον αντικαταστήσει με τον παπά που μιλά στο λοβοτομημένο και ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΟ ΠΟΙΜΝΙΟ για την Εσθήρ, την Σάρα, την πόρνη Ραχάβ, για τον άσωτο υιό και για τους λεπρούς. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ» ΤΟΥΣ ! ! !
 
 
The position of the orator took the priest. Is There a bigger decline?
The orator in Greece was an institution sacred and precious, it was the one who taught nation. In Athens from the 5th to the 4th distinguished according to the "Rule of the ten Attic orators": Aeschines, Andokides, Antiphon, Dinarchus, Demosthenes, Isaios, Isocrates, Lysias, Lycurgus and Hypereides. Pericles gave at - 430 the Epitaphios and Kolokotronis spoke to Pnyx on October 8, 1838.
Christianity abolished the institution of the orator to replace it with the priest who speaks to lovotomised and anti-Greek flock for the Esther, the Sarah, the prostitute Rachav, for the prodigal son and the lepers. This is the "Greek-Christianity" to them.

ΒΓΑΛΤΕ ΤΟΝ ΚΟΜΠΟ ΤΗΣ ΙΣΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.


 
ΒΓΑΛΤΕ ΤΟΝ ΚΟΜΠΟ ΤΗΣ ΙΣΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΒΑΛΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΑΥΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ.
Δυστυχώς ο Έλληνας έχει μαύρα μεσάνυχτα για την χρήση των συμβόλων. Ποιός να του τα διδάξει άλλωστε ,ποιά είναι και τι σημαίνουν;

ΕΙΝΑΙ ΗΡΩΙΔΕΣ : ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ! ! !

 
 
 
 
ΕΙΝΑΙ ΗΡΩΙΔΕΣ : ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ! ! !
ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ! ! !
...
Στην περιοχή κατά την εποχή των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατοικούσαν οι Έλληνες της Δεκαπόλεως.
Η Δεκάπολις, μία ομοσπονδία δέκα πόλεων ευρίσκετο στα ΒΑ της Παλαιστίνης, συνορεύουσα με την Συρία. Σύμφωνα με τον Πλίνιο (V18) αποτελείτο από τις πόλεις: Δαμασκός, Φιλαδέλφεια, Πάφανα, Σκυθόπολις, Γάδαρα, Ιππόνη, Δίων, Πέλλα, Γέρασα, Καναλά. Για τις πόλεις αυτές με τον Ελληνικό πληθυσμό και τον τεράστιο πλούτο σε αρχαιολογικά ευρήματα, το Νεο-Βυζαντινό κρατίδιο που ψευδωνύμως ονομάζεται “Ελλάς” κρατά μυστική την ύπαρξή τους.
Βλέπουμε τελευταία στις ειδήσεις ΣΥΡΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΑ ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΛΥΣΣΑΛΕΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ .
ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΟΜΩΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ , ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ που αποίκησαν την περιοχή, αλλά και Ελλήνων που ζούσαν εκεί από τα πανάρχαια χρόνια. Μυκηναίων, Αχαιών, Μινωιτών. Σηκώνουμε το πέπλο της σιωπής. Διαδώστε την αλήθεια. Μην μένετε άλλο αδρανείς.
 
In Syria murder the Greeks.This area at the time of the successors of Alexander the Great inhabited by the Greeks of Decapolis.

 Dekapolis, a federation of ten cities was located in the northeast of Palestine contiguous with Syria. According to Pliny (V18) consisted of cities: Damascus, Philadelphia, Pafana, Skythopolis, Gadara, Hipponicus, Dion, Pella, Jerasha, Kanala. For those cities with the Greek population and the wealth of archaeological finds, the Neo-Byzantine state that alias called "Greece" keep secret their existence. We see at the news the Syrian women fighting fiercely against enemies. But avoid to tell us that are the Greeks descendants of the ancient Macedonians who colonized the region and the Greeks who lived there from time immemorial. Mycenaean Achaeans, Minoans.

ΔΥΝΑΜΗ – ΠΛΟΥΤΟΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΟΜΟΡΦΙΑ ! ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΑΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.


 
 
 
ΔΥΝΑΜΗ – ΠΛΟΥΤΟΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΟΜΟΡΦΙΑ ! ! !
ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΑΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.
Η ΔΥΝΑΜΗ : Η στρατιωτική ισχύς της Ρώμης στηρίχτηκε στον καλά εκπαιδευμένο στρατό της που αποτελείτο από υγιείς, γυμνασμένους και συναισθηματικά σταθερούς στρατιώτες. Οι Χριστιανοί πρόβαλαν ως πρότυπο ανθρώπου τον αναχωρητή της ερήμου που τρέφεται με ακρίδες, βλέπει οράματα εξ αιτίας των ψυχώσεων που τον κατατρέχουν, είναι αμόρφωτος, ακοινώνητος, μισάνθρωπος.
Ο ΠΛΟΥΤΟΣ : Χωρίς τον απαραίτητο πλούτο, δεν κτίζεται ούτε συντηρείται στρατός και κράτος. Δεν φυλάσσονται η παιδεία, ούτε οι τέχνες. Δεν υπάρχει οικονομία, νόμισμα, μεταφορές, τρόφιμα, υδραγωγεία, πόλεις, θέατρα, λιμάνια. Οι Χριστιανοί κήρυξαν την φτώχεια (Μακάριοι οι πτωχοί), την τεμπελιά (Μην εργάζεστε), την αμάθεια που υπονομεύει τον πλουτισμό. Τους ακούμε ακόμη και σήμερα να διακηρύττουν: “Ο πλούτος δεν φέρνει την Ευτυχία”.
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Η επιστήμη στηρίζει το κράτος. Η τεχνολογική πρόοδος βοηθά στην οικονομική και στρατιωτική ισχύ. Όλοι οι επιστημονικοί κλάδοι από την φυσική, τα μαθηματικά, την χημεία, την γεωμετρία, την ιατρική συμβάλλουν στην δημιουργία ενός ισχυρού κράτους. Οι Χριστιανοί κήρυξαν την αμάθεια, κατέστρεψαν τα Ελληνικά βιβλία, έκλεισαν τις φιλοσοφικές σχολές, κατακρεούργησαν την μαθηματικό Υπατία, έκαψαν την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.
Η ΟΜΟΡΦΙΑ : Η Ομορφιά είναι τεκμήριο υγείας, σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής. Η τέχνη σχετίζεται με την ομορφιά. Η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η μουσική, η ποίηση, η ζωγραφική, η λογοτεχνία, η ρητορική είναι θεραπαινίδες της ομορφιάς. Οι Χριστιανοί μίσησαν την ομορφιά, γιατί μισούν την υγεία. Η υποτιθέμενη ζωγραφική τους που αντέγραψαν από τα ταφικά πορτραίτα των Ελλήνων της Αιγύπτου που κακώς ονομάζουν Φαγιούμ, παρουσιάζει μορφές σκελετωμένες, άγριες, χωρίς ενδυματολογική στρατηγική, ανύπανδρους, βασανισμένους, πνιγμένους, διαμελισμένους, καμμένους, στηλίτες, μοναχούς και δολοφόνους αυτοκράτορες. Η ασχήμια τους προέρχεται από την νηστεία, την παρθενία, την αϋπνία, την κακότητα του χαρακτήρα τους.

Power - Wealth - Science - Beauty. The four Roman pillars who undermined Christians.
Power. The military power of Rome was based on a well-trained army that consisted of healthy and emotionally stable-trained soldiers. Christians have raised as a human model the desert dwelling - eating locusts, sees visions because of psychoses who persecute him, uneducated, unsocial, misanthrope.

The wealth. Without the necessary wealth, not created, nor maintained army and state. No education, nor arts. No economy, currency, transport, food, aqueducts, cities, theaters, ports. Christians preached poverty (Blessed are the poor), laziness (Do not work), the ignorance, which undermines the enrichment. We still hear today to proclaim: "Wealth does not bring happiness."
Science. Science supports the state. Technological progress helps economic and military power. All disciplines from physics, mathematics, chemistry, geometry, medicine, contribute to a strong state. Christians preached ignorance, destroyed the Greek books, closed the philosophical schools, massacred the mathematician Hypatia, burned the library of Alexandria.
Beauty. The Beauty is health, physical, mental and social. The arts are associated with beauty. Architecture, sculpture, music, poetry, painting, literature, rhetoric are healers of beauty. Christians hated beauty, because they hate health. Their alleged painting copied from the funerary portraits of the Greeks of Egypt wrongly called Fayum, presents forms skeletal, savage, without clothing beauty, unmarried, tortured, drowned, dismembered, glowing, stilites, monks and assassins emperors. Their ugliness comes from fasting, virginity, insomnia, the wickedness of their character.

Μόνον στην Ελλάδα ένας μαραγκός έγινε Θεός.

 
Μόνον στην Ελλάδα ένας μαραγκός έγινε Θεός.

Η Ελλάδα είναι η πραγματική χώρα της ευκαιρίας. Σ' αυτήν ένας μαραγκός έγινε Θεός .
Λένε πως η Αμερική είναι η χώρα της ευκαιρίας. Εκεί λένε πως μπορεί ένας πάμπτωχος άνθρωπος να γίνει μεγιστάνας της βιομηχανίας, του εμπορίου, των πετρελαίων, του τύπου. Όμως αυτό είναι μεγάλο λάθος. Η πραγματική χώρα της ευκαιρίας είναι η Ελλάδα. Στην Ελλάδα κατάφερε ένας πτωχός μαραγκός, να ιδρύσει μία θρησκεία , να γίνει Θεός και να κληρονομήσ...ει στους οπαδούς του όλον τον πλούτο που κατάσχεσε από την Ελληνική θρησκεία.

Only in Greece a carpenter became God.
Greece is the real country of opportunity. In such a country a carpenter became God.
They say that America is the land of opportunity. There say that a man can be destitute tycoon of industry, trade, oil, type. But this is a big mistake. The actual place of opportunity is Greece. In Greece managed a poor carpenter, to establish one religion, to become God and inherit his followers around the wealth confiscated from the Greeks.

ΠΟΙΟΣ ΕΠΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ;


 
ΠΟΙΟΣ ΕΠΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ;
 
Who imposed on Greece a variant of the flag of the East India Company?

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ !

 
ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ! ! !
Κανένα ταξιδιωτικό γραφείο που διοργανώνει εκδρομές στην Κωνσταντινούπολη, ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ.
Το Μουσείο βρίσκεται δίπλα στην Αγία Σοφία μόλις 100 μέτρα με τα πόδια. Γιατί όμως αποφεύγουν την επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο;...
ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΑΥΓΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΚΑΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ .
ΠΩΣ ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΑΝΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ! ! !
 
And yet there is an Archaeological Museum in Istanbul.
No travel agency that organizes trips to Istanbul, not only does not include a visit to the Archaeological Museum, but knows neither its existence. The museum is located next to Hagia Sophia just 100 meters away. But why avoid visiting the Archaeological Museum? Beacause a Museum screaming with its Greek findings should not put bad ideas at the Greeks. That this land belonged to our ancestors.

Π. Διαθήκη: Παιδιά μου σας χαρίζω την περιουσία των άλλων.
Π. Διαθήκη: Παιδιά μου σας χαρίζω την περιουσία των άλλων.

Μία “Διαθήκη” περιλαμβάνει έναν κατάλογο της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων .
Ο Χριστιανισμός λατρεύει δύο “Διαθήκες”. Μία Παλαιά και μία καινούργια. Αυτές οι δύο Διαθήκες, έχουν κάτι το πρωτοφανές. Ο Διαθέτων (λέγε με Θεό) παρέχει στους κληρονόμους του μία περιουσία που δεν του ανήκει. Ο πατέρας την διαθέτει στον αγαπημένο του λαό και ο “Υιός του Θεού” στους οπαδούς του, τους προσήλυτους στην θρησκεία του πατέρα.
...
ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ 24:13. Ακόμα σας έδωσα μια χώρα, που γι’ αυτήν δεν εργαστήκατε και πόλεις που δεν τις χτίσατε εσείς αλλά απλώς εγκατασταθήκατε σ’ αυτές· αμπέλια και λιοστάσια, που τρώτε τους καρπούς τους, αν και δεν τα φυτέψατε εσείς”».

Old Testament: My children I give you the property of the others.
A "Testament" includes a list of the disposal of assets.
Christianity worships two "Testaments". One old and one new. These two Testaments have something unprecedented. The disposer (aka God) gives the heirs a fortune that does not belong to him. Father to have to his favorite people and the "Son of God" to his followers, their converts to the religion of the father.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΜΙΑ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΕΣ

 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΜΙΑ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΕΣ ! ! !
Οι ΕΛΛΗΝΕΣ είναι ο μόνος λαός στην ιστορία της ανθρωπότητας που δημιούργησε μία κοσμοκρατορία και τέσσερις αυτοκρατορίες:
Η κοσμοκρατορία είναι αυτή του ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και των επιγόνων του.
...
Οι τέσσερις αυτοκρατορίες είναι: Των Μινύων (Ιάσων). Η Μινωική. Η Μυκηναϊκή. Η Αθηναϊκή.
Εάν καταφέρει και νικήσει τον εσωτερικό εχθρό, είναι ικανή και πάλι να ηγεμονεύσει την ανθρωπότητα.
The Greeks created a Cosmocratory and four empires.
The Greeks are the only people in the history of mankind which created a Cosmocratory and four empires:
That of Alexander and of his successors.
The four empires are: Of Minnie (Jason). The Minoan. The Mycenaean. The Athenian.
If they succeed to defeat the enemy within, is able again to rule the mankind.

ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΝΤΡΟΠΙΑΖΕΙ

 
 
 
ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΝΤΡΟΠΙΑΖΕΙ ! ! !
Η έκθεση αυτή παρουσιάζεται που αλλού; Στο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ .
Παρουσιάζει τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΕΚΛΙΠΑΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ για λίγο φαί, να τους ΓΥΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, να προσπαθούν να τους πουλήσουν κάτι ασήμαντο.
...
A exhibition that shames us.
This exhibition is at the Byzantine Museum of Thessaloniki. Presents the Greeks to beg the Germans for a little bread, to shine their shoes, trying to sell them something trivial.

Ένα παράπηγμα, κάτω από μία γέφυρα.

 
Ένα παράπηγμα, κάτω από μία γέφυρα. Χωρίς καμία καλαισθησία και όπως φαίνεται χωρίς νομιμότητα.
A shed, under a bridge. Without any taste and as shown without legitimacy.

Friday, February 19, 2016

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Οδύσσεια. ραψωδία ρ΄ ( 488-545 ): ΕΧΘΡΟΙ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ


Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Οδύσσεια. ραψωδία ρ΄ ( 488-545 ): ΕΧΘΡΟΙ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ «Ιωάννης Βατάτζης, ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς».


ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ, «Ιωάννης Βατάτζης, ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς». Παρουσίαση βιβλίου

Διάλεξη του  ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΥ  την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427

Saturday, February 13, 2016

Mας κουβαλήσατε εδώ την αυθαίρετη ηθική των κτηνοτρόφων της ερήμου.


 
Mας κουβαλήσατε εδώ την αυθαίρετη ηθική των κτηνοτρόφων της ερήμου.
Δεν συμφωνούμε με την αυθαίρετη ηθική των κτηνοτρόφων της ερήμου της Υπεριορδανίας που μας κουβαλήσατε εδώ, εσείς που κάνατε επάγγελμα πολυτελείας την διδασκαλία της στους ραγιάδες. Παν. Μαρίνης.
Υou carried here the arbitrary morality of desert farmers.
We do not agree with the arbitrary morality of desert farmers of the West Bank that you carried here, you who made your teaching, a  luxury profession at the Greek slaves. Pan. Marinis.

(Οι χριστιανοί) Μετέβαλαν ολοκληρωτικά την συνείδηση των Ελλήνων.


 
(Οι χριστιανοί) Μετέβαλαν ολοκληρωτικά την συνείδηση των Ελλήνων.

(Οι χριστιανοί) Μετέβαλαν ολοκληρωτικά την συνείδηση των Ελλήνων με την επιβολή ενός εξουσιαστικού προτύπου (Την κρατική ιδεολογία) που δρα με διαρκή καταναγκασμό, με χρήση εκφοβισμού και συστηματική πλύση εγκεφάλου εφ όσον ξεκινά από την νηπιακή ηλικία. Παν.  Μαρίνης “φωνή εξυπνυσμού” σ. 577

(Christians) totally changed the consciousness of the Greeks with the imposition of an authoritarian model (state ideology) that acts with constant coercion, using intimidation and systematic brainwashing witch starts from infancy. Pan. Marinis

Είδες η ορθοδοξία μας;


Οι φανατικοί χριστιανοί θέλουν να μας καταστρέψουν.


Εμείς που θέλουμε να μείνουμε Έλληνες και Έλληνες;


Μια κλίκα που θέλει να καταστρέψει το έθνος.


Το κατηχητικό είναι μία φυλακή.


Tο νόημα του ύμνου «Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν».


 

Tο νόημα του ύμνου «Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν».
«Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού».
Τι υποκρύπτεται πίσω από αυτόν τον αθώο ύμνο; Μία αναίσχυντη ομολογία: Οδήγησαν στην φτώχεια του ευφυείς, εργατικούς και πολυμήχανους Έλληνες, τον σωτήρα της οικουμένης και εξασφάλισαν πλούτο και άνετη ζωή στους άχρηστους οπαδούς τους που ο Παύλος τους αποκαλεί σκύβαλα, τα περιτρίμματα της αγοράς και μή όντα. Για την πλήρη υποταγή των Ελλήνων, κατάσχεσαν όλα τα τρόφιμα και όποιος δεν ήθελε να πεθάνει της πείνας, έπρεπε υποταγμένος να πάει στην εκκλησία κάθε κυριακή για να πάρει λίγο ψωμί. Αυτό μας το υπενθυμίζει το “αντίδωρο” που μοιράζει ο παπάς στο τέλος της λειτουργίας. 
The meaning of the hymn "Rich went Poor  and got hungry".
What lurks behind this innocent anthem? A shameless confession: They led to the poverty the intelligent, hardworking and resourceful Greeks, the savior of the world and ensured wealth and comfortable life in their worthless followers that Paul calls the chaff, market peritrimmata and non-beings. For the complete subjugation of the Greeks, they seized all food and anyone who did not want to die of hunger, had to be submissive and  to go to the church every sunday to get some bread. This reminds us the "holy bread" distributed by the priest at the end of the mass.
 

Κάποια στιγμή ο διάβολος μας έβαλε την ιδέα πως τα κτίρια αυτά είναι δικά μας.

 
Κάποια στιγμή ο διάβολος μας έβαλε την ιδέα πως τα κτίρια αυτά είναι δικά μας.
Το άγιο πνεύμα όμως μας φώτισε και είπαμε στο έφορο: «εμείς δεν έχουμε περιουσία» Και αυτός έσβησε τα 500.000€

Η γελοία ιστορία του Βυζαντίου.


Η γελοία ιστορία του Βυζαντίου.
“Υπάρχει ωστόσο και μία άλλη ιστορία ακόμη πιο γελοία. Είναι η ιστορία του Βυζαντίου. Μία ανάξια συλλογή πομπωδών ρητορειών και θαυμάτων και τίποτα άλλο. Είναι το όνειδος του ανθρωπίνου πνεύματος, όπως ακριβώς ήταν το όνειδος της γης η Βυζαντινή αυτοκρατορία”. Βολταίρος. (Le Pyrrhonisme de l' histoire par un bachelier en theologie” 1768 Chapitre XV).
The ridiculous story of Byzantium.
"There is however another story and even more ridiculous. It is the history of Byzantium. A measly collection of bombastic rhetoric and miracles and nothing else.
Τhe Byzantine empire It is the shame of the human spirit, just as was the shame of the earth. " Voltaire.

Friday, February 12, 2016

Η γάτα τρώει το περιστέρι.


Η γάτα τρώει το περιστέρι.
Η γάτα είναι ή Ελληνική σκέψη που κατανικά την τυραννική εξουσιαστική ιδεολογία που επεβλήθη στους Έλληνες.
The cat eats the dove.
The cat is the Greek thought which defeats the tyrannical authoritarian ideology imposed
to Greeks.
 

 

Η μαλακία ως επιτίμιον της Αγίας Τριάδος στους Έλληνες φιλοσόφους. Σελ. 115

 
 

Η μαλακία ως επιτίμιον της Αγίας Τριάδος στους Έλληνες φιλοσόφους. Σελ. 115

The masturbation as penance of the Holy Trinity to the Greek philosophers.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: «Τσαρλατάνοι και Κομπογιαννίτες»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: «Τσαρλατάνοι και Κομπογιαννίτες»

Διάλεξη του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ  την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427