θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, December 31, 2016

H γενοκτονία των Ελλήνων τῆς Ἀρμενίας.

 
H γενοκτονία των Ελλήνων τῆς Αρμενίας.
     The genocide of the Greeks of Armenia.
Ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ πατριάρχη τοὺς Γρηγορίου, τοῦ λεγόμενου καὶ "Φωτιστῆ" ὁ στρατὸς τοῦ Τριδάτη καὶ οἱ ὀρδὲς τῶν μοναχῶν του Γρηγορίου, θὰ γενοκτονήσουν τοὺς Ἕλληνες τῆς Ἀρμενίας καὶ τῶν γύρω περιοχῶν καὶ θὰ ἰσοπεδώσουν ὅλα τὰ ἑλλήνικα μνημεῖα καὶ τοὺς ἀρχαίους ναοὺς τῆς χώρας, χτίζοντας ἐπάνω τους ὡς ταφόπλακες τὶς χριστιανικὲς ἐκκλησίες . Πρόκειται γιὰ τὴν βίαιη ἐγκαθίδρυση τοῦ πρώτου θεοκρατικοῦ κράτους στὸν κόσμο καὶ τὴν δοκιμὴ γιὰ τὴν ἰσοπέδωση τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσμου, ποὺ ἀκολούθησε λίγα χρόνια μετὰ. Ὁ χριστιανὸς συγγραφέας Φαῦστος ὁ Βυζάντιος στὴν "Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία" , κέφ. 3  , πάρ. 20 , ἀναφέρει ὅτι οἱ ἐκχριστιανισμένοι Ἀρμένιοι "κατέστρεφαν γιὰ ἔξι (6) συναπτὰ ἔτη ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια σφάζοντας ὅλους τους Ἕλληνες , μὴν ἀφήνοντας κανέναν νὰ τοὺς ξεφύγει" καὶ πὼς "ἦταν ἀπερίγραπτο τὸ μέγεθος τῶν θησαυρῶν ποὺ λεηλάτησαν ἀπὸ αὐτοὺς" (κέφ. 4 πάρ. 11) .

Thursday, December 29, 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 
«Ο διαχρονικός Μπάζιλ Ζαχάρωφ».
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
(Αυδηναίος - Περίτιος)
 
Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017, 20.00’ μ.μ.,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣ, «Ελληνοαλβανικές σχέσεις στα τέλη του 19ου -  αρχές 20ού αιώνος».
 
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017, 20.00’ μ.μ.,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΣΙΑΛΗΣ, «Άγνωστες πτυχές του Μακεδονικού Αγώνα στο Αμύνταιο Φλώρινας 1904-1908».
 
Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017, 20.00’ μ.μ., ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΤΣΙΟΣ, «Ο διαχρονικός Μπάζιλ Ζαχάρωφ».
 
Πριν από τις ομιλίες της Πέμπτης θα προηγείται ανασκόπηση της τρέχουσας επικαιρότητος από τον δημοσιογράφο και συγγραφέα ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΨΑΛΑ.
 
Βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο, Ερμού 61 - 54623 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-282782
e-mail: erwdios@otenet.gr

 

Wednesday, December 28, 2016

Είναι ακόμη πιο δύσκολο για τον μέσο πίθηκο να πιστέψει ότι προέρχεται από τον άνθρωπο.

 
Henry Louis Mencken . It is even harder for the average ape to believe that he has descended ...

  Είναι ακόμη πιο δύσκολο για τον μέσο πίθηκο να πιστέψει ότι προέρχεται από τον άνθρωπο.

Tuesday, December 27, 2016

Ο Ἰουστινιανὸς ἦταν αὐτὸς ποὺ καθιέρωσε τὸν θεσμὸ τῆς "Ἱερᾶς Ἐξέτασης" καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ Ἐξεταστοῦ.

 
Ο Ἰουστινιανὸς ἦταν αὐτὸς ποὺ καθιέρωσε τὸν θεσμὸ τῆς "Ἱερᾶς Ἐξέτασης" καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ Ἐξεταστοῦ.

Ο ἱστορικὸς Θεοφάνης στην *Χρονογραφία* μᾶς πληροφορεῖ ἕνα λιγότερο σὲ ἐμᾶς γνωστὸ τρόπο μαρτυρίου , ὡς μέθοδο  ἐπιβολῆς τοῦ χριστιανισμοῦ . Ἀναφέρει ὅτι ἀρκετὲς φορὲς παρεδίδοντο *αἱρετικοὶ* κρατούμενοι σὲ χασάπηδες γιὰ νὰ γίνουν ζωντανὰ πειραματόζωα σὲ θανατηφόρες ἀποτρόπαιες χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις . *....ΟΝ ΕΝ ΤΩ ΜΩΛΩ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΧΕΙΡΟΚΟΠΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΚΟΠΗΣΑΝΤΕΣ ΗΝΕΓΚΑΝ ΤΟΙΣ ΙΑΤΡΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΝ ΑΝΕΤΕΜΟΝ ΖΩΝΤΑ ΑΠΟ ΗΒΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ* ! (*Χρονογραφία* σέλ. 436)

Monday, December 26, 2016

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!

 
 

Ο Ιάσονας και το Χρυσόμαλλο Δέρας.

 
 Ο Ιάσονας και το Χρυσόμαλλο Δέρας.

Jason and the Golden Fleece.

Ο Ιάσονας και το Χρυσόμαλλο Δέρας.


Οἱ Γενοκτονίες - ὁ βίαιος προσηλυτισμὸς τῶν Ἑλλήνων - ἡ βίαιη ἐγκαθύδριση τοῦ Χριστιανισμοῦ .

 
Οἱ Γενοκτονίες - ὁ βίαιος προσηλυτισμὸς τῶν Ἑλλήνων - ἡ βίαιη ἐγκαθύδριση τοῦ Χριστιανισμοῦ .
Θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὶς ἀκόλουθες Γενοκτονίες (ὄχι ὅλες) ἐναντίων τῶν Ἑλλήνων Ἐθνικῶν (τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἀρνοῦντο νὰ γίνουν ὀπαδοὶ τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας) .
Οἱ Γενοκτονίες τῶν Ἑλλήνων :
1. τῆς Ἀρμενίας : (252 μ.χ.)
2. τῆς Νέας Ρώμης (Σκυθόπολη) : (341 μ.χ.)
3. τῆς Πελοποννήσου : (397 μ.χ.)
4. τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ Ἰουστινιανού : (530 μ.χ.)
5. τῆς Κρήτης 9ος αἵ. μ.χ. (960 μ.χ.)
Ἡ τακτική της γενοκτονίας δὲν ἐπινοήθηκε ὅμως ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς , οὔτε ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους οἱ ὁποῖοι ἐξανδραποδίζουν καὶ σφάζουν ἀνηλεῶς ὅλον τὸν ἀραβικὸ κόσμο ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Μωάμεθ καὶ τῶν διαδόχων αὐτοῦ .
Τὴν τακτική της γενοκτονίας τὴν ἔλαβαν ἀμφότεροι ἀκέραιη σὲ θεωρία καὶ πράξη ἀπὸ τὴν Βίβλο .
Μέσα στὴν Βίβλο ἔχει τὴν μήτρα τοῦ κάθε *ἱερὸς πόλεμος* .

*Καὶ λέγει Κύριος πρὸς τὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ : Πᾶς ἄνθρωπος ὅστις ἐναντιωθῆ εἰς τὰς προσταγᾶς σου καὶ δὲν ὑπακούση εἰς τοὺς λόγους σου κατὰ πάντα ὅσα προστάξης αὐτὸν ἂς θανατώνηται* (Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ ἃ΄18) .

Sunday, December 25, 2016

ΟΛΟΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ . ΣΥΜΠΤΩΣΗ; horus-attis-mithra-krishna-dionysus

 
 
horus-attis-mithra-krishna-dionysus
 
ΟΛΟΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ .
 
ΣΥΜΠΤΩΣΗ;

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΘΡΑ.


25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΘΡΑ.
 
ΣΥΜΠΤΩΣΗ;

Saturday, December 24, 2016

Το πρώτο γραπτό κείμενο της Ευρώπης.

 
Το πρώτο γραπτό κείμενο της Ευρώπης.
 
The first written text of Europe.

Thursday, December 22, 2016

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σώζει τον κροκόδειλο στην κιβωτό του Νώε!

 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης γιορτάζει το νέο έτος! Τι είπατε;
The Municipality of Thessaloniki celebrates the New Year! What did you say;

 
 
 
 
Ο Δήμος Θεσ/νίκης σώζει την Μαρία στην κιβωτό του Νώε!
The Municipality of Thessaloniki saves the mother of Jesus in the ark of Noah!
 
 
 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σώζει τον κροκόδειλο στην κιβωτό του Νώε!
The Municipality of Thessaloniki saves the crocodile in the ark of Noah!
 
 
 
 
 
 
 

Wednesday, December 21, 2016

Ποιος αισθάνεται σκλάβος στην Θεσσαλονίκη; Σίγουρα όχι οι Έλληνες.

 
 
 
Ποιος αισθάνεται σκλάβος στην Θεσσαλονίκη; Σίγουρα όχι οι Έλληνες.

Tuesday, December 20, 2016

Ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος απο τα σύμβολα
Ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος απο τα σύμβολα του αποκρυφισμού και των Μυστικών Εταιρειών. Δεν τα βλέπουν όμως αυτοί που έχουν τα μάτια τους ορθάνοιχτα κλειστά. (Wide shut).

Monday, December 19, 2016

Διατάσσουμε όλα τα ιερά και οι ναοί τους (των Ελλήνων), να καταστραφούν.

 
«Διατάσσουμε όλα τα ιερά και οι ναοί τους (των Ελλήνων), όσα βρίσκονται ακόμα άθικτα, να καταστραφούν με διαταγή των τοπικών αρχών και να εξαγνιστούν με την ύψωση του σημείου της σεβαστής χριστιανικής θρησκείας. Αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή εμφανιστεί κάποιος που έχει παραβλέψει αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου».
 
(Αυτοκράτορες Θεοδόσιος και Βαλεντιανός προς Ισίδωρον, Έπαρχο Πραιτωρίου, 14 Νοεμβρίου 435 μ.Χ.)                            

Sunday, December 18, 2016

Στο ΙΚΕΑ θα βρείτε προϊόντα από την Τουρκία.


 
Στο ΙΚΕΑ θα βρείτε προϊόντα από την Τουρκία.

Saturday, December 17, 2016

«Μιά ζωή την έχουμε» Κώδικες και σύμβολα.

«Μιά ζωή την έχουμε» Κώδικες και σύμβολα.
 Διάλεξη του Σ.- Α. ΧΡΑΠΗ με θέμα: «Κώδικες και σύμβολα στην ταινία «Μιά ζωή την έχουμε»  την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427
 
 
 
 
 
 
 

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (688 - 710): Κατάλογος: Πρωτεσίλαος.

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (688 - 710): Κατάλογος: Πρωτεσίλαος.https://www.youtube.com/watch?v=Vph0dP3ES0U
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (711 - 725): Κατάλογος: Φιλοκτήτης.https://www.youtube.com/watch?v=DDU7j18TA1I
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (726 - 733): Κατάλογος: Μαχάων και Ποδαλείριος.https://www.youtube.com/watch?v=l05PFo53Src
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (734 - 750): Κατάλογος: Πειρίθοος.https://www.youtube.com/watch?v=6qJw6VTdiJU
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (751 - 767): Κατάλογος: Αινιάνες, Περαιβοί, Μάγνητες.https://www.youtube.com/watch?v=iNCUpfW5H3I
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δημήτριος Καψάλας: Στο δημογραφικό δεν δίνουμε σημασία.

Δημήτριος Καψάλας: Στο δημογραφικό δεν δίνουμε σημασία. 
Διάλεξη του Δημοσιογράφου Δημητρίου Καψάλα την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016  για τις τελευταίες εξελίξεις στα Εθνικά θέματα. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427
 
 
 

Saturday, December 10, 2016

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (581 - 614): Κατάλογος Λακεδαίμονες - Μεσσήνιοι - Αρκάδες.

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (581 - 614): Κατάλογος Λακεδαίμονες - Μεσσήνιοι - Αρκάδες.https://www.youtube.com/watch?v=cKvrC_Oo_hs&t=231s
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (615 - 637): Κατάλογος Ηλείοι - Κεφαλλήνες.https://www.youtube.com/watch?v=-O4wQIRThSE&t=12s
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (638 - 660): Κατάλογος Αιτωλοί – Κρήτεςhttps://www.youtube.com/watch?v=8z-ot8JMUuo&t=346s
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (661 - 687): Κατάλογος Ρόδιοι και άλλοι νησιώτες.https://www.youtube.com/watch?v=PIBzqUjfqxY
 
 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΟΣ: Στα βήματα της λατρείας του Μεγ. Αλεξάνδρου.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΟΣ: Στα βήματα της λατρείας του Μεγ. Αλεξάνδρου. 
Διάλεξη του νομισματολόγου ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΤΣΙΝΤΣΙΦΟΥ την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016  με θέμα «Στα βήματα της λατρείας του Μεγ. Αλεξάνδρου μέσα από την νομισματική Ιστορία». Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δημήτριος Καψάλας: Δεν είμαστε ραγιάδες.


Δημήτριος Καψάλας: Δεν είμαστε ραγιάδες. 

Διάλεξη του Δημοσιογράφου Δημητρίου Καψάλα την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016  για τις τελευταίες εξελίξεις στα Εθνικά θέματα. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427

 
1. https://www.youtube.com/watch?v=J4_T5WlHOW8

 
 
 
 

Tuesday, December 06, 2016

ΔΕΛΦΟΙ. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣ.

 
ΔΕΛΦΟΙ. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣ.

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ


Sunday, December 04, 2016

Ιερό και Μαντείο των Δελφών -Τα μάτια της Ελλάδος και ο σωτήρας της.

 
Ιερό και Μαντείο των Δελφών -Τα μάτια της Ελλάδος και ο σωτήρας της.

Sanctuary and Oracle of Delphi -The eyes of Hellas and her savior.

Γυμνάσιον - Ιερόν της Αθηνάς Προναίας.Γυμνάσιον - Ιερόν της Αθηνάς Προναίας.

H Κασταλία πηγή έκλεισε λόγω της αθρόας εμφάνισης Ελλήνων Εθνικών Αρχαιολατρών

 
The truth is that the entrance to Castalia spring was closed due to the to the massive appearance Greeks who worship the ancient Greek religion.

Η αλήθεια είναι πως η είσοδος στην Κασταλία πηγή έκλεισε λόγω της αθρόας εμφάνισης Ελλήνων Εθνικών Αρχαιολατρών.

Thursday, December 01, 2016

Η Έννοια του Ήρωος από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερον


Η Έννοια του Ήρωος από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερον

Published on Nov 30, 2016
Η ομιλία της Δήμητρας Λιάτσα με θέμα :Η Έννοια του Ήρωος από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερον. Που δόθηκε στις 17/11/2016 στο βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης.
 

Wednesday, November 30, 2016

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ <arch.museum.thes@gmail.com
 

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου  (20:00) 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Εκδήλωση προς τιμήν του Νικολάου Μουτσόπουλου, Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
Τίτλος ομιλίας: «Αρχαιολογικές έρευνες στη Μακεδονία. Το έργο μιας ζωής».
 
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου (20:00)
 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΒΡΑΔΙΝΑ
Διάλεξη της Κάτιας Κιλεσσοπούλου, Δρ. Ιστορικού Τέχνης με θέμα: «Ο ζωγράφος Φώνης Ζογλοπίτης (1930-2015».

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου (20:00)
ΤΟ ΑΜΘ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ
Διάλεξη του Τάσου Αγγελόπουλου υποψήφιου Δρ. του τμήματος θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.  με θέμα: «Ο Κυριαζής Χαρατσάρης και το Θέατρο της Θεσσαλονίκης».

Τετάρτη 7,14,21 Δεκεμβρίου (17:00)
ΤΟ ΑΜΘ ΣΤΑ ΕΡΤΖΙΑΝΑ_ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΜΘ
Θέματα ραδιοφωνικών εκπομπών: 7/12 «Το ΑΜΘ και οι εκδόσεις του» με την Πολυξένη Βελένη, αρχαιολόγο, Δ/ντρια του ΑΜΘ
14/12 «Όρος Βέρμιο: μια αλλιώτικη αρχαιολογική περιήγηση» με τη Λιάνα Στεφανή, αρχαιολόγο του ΑΜΘ και 21/12 «Οι εκδηλώσεις του ΑΜΘ το 2016» με την Πολυξένη Βελένη.

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου (19:00)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Διάλεξη του Γιάννη Βιολάρη, αρχαιολογικού λειτουργού του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου με θέμα:
«Αρχαιολογία στην πρώτη γραμμή: πρόσφατες ανασκαφές του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου».

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 
 SLEEPOVER-ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Το ΑΜΘ συμμετέχει στο πρόγραμμα για παιδιά που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Οι μικροί μας φίλοι, ηλικίας 8 έως 10 ετών, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν «μια νύχτα στο Μουσείο» συμμετέχοντας σε θεατρικό παιχνίδι και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανακαλύπτοντας Θεούς και ήρωες στο ΑΜΘ», ενώ θα απολαύσουν και αφήγηση αρχαίων μύθων από αποφοίτους του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.
(Οι θέσεις έχουν καλυφθεί)

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου (1
​0​:00-​12:00​)
ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

Σας προσκαλούμε, μικρούς και μεγάλους να στολίσουμε το δέντρο του ΑΜΘ και να υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα με κεράσματα και κάλαντα.

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου  (20:30) 
 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ρεσιτάλ πιάνου του Danylo Saienko με έργα Frank, Ravel, Schumann Ginastera.

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου  (19:30) 
 ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Με αφορμή την ανακήρυξη του 2016 ως επετειακού έτους Αριστοτέλη από την UNESCO, θα εκτεθούν για πρώτη φορά δύο τμήματα από ένα ανάγλυφο και ενεπίγραφο υπέρθυρο του 6ου αι. π.Χ. που κοσμούσε την κύρια πύλη του αρχαϊκού τείχους των Σταγείρων, της πατρίδας του Αριστοτέλη. Θα ακολουθήσει διάλεξη του ανασκαφέα των Σταγείρων, αρχαιολόγου Δρ. Κ. Σισμανίδη με θέμα: «Αρχαϊκό υπέρθυρο από τα αρχαία Στάγειρα».

Πέμπτη 15-31 Δεκεμβρίου (9:00 -16:00)
BAZAAR ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΜΘ
Οι εκδόσεις του ΑΜΘ θα διατίθενται σε δελεαστικές τιμές.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 Δεκεμβρίου (9:00-16:00)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Θέμα της ημερίδας : «Η αρχαία Λητή και η περιοχή της».
 
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου (20:30) 
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ρεσιτάλ Όπερας με τους διακεκριμένους Έλληνες σολίστ
Μαρία Χριστίνα Τασιούκα και Βασίλη Τσεριώτη.
 
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου (20:00) 
ΤΟ ΑΜΘ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ_ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Μινιατούρες: Βραδιά Λυρικού Τραγουδιού με τους: Χριστίνα Μαβίνη, Άσπα θεοχάρη (τραγούδι) και Βαλέρια Χαριτίδου (πιάνο).
 
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου (20:30) 
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Χριστουγεννιάτικη συναυλία με νέους σολίστες της χώρας μας.
 
Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου (20:00) 
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συναυλία Μουσικής Δωματίου με τους: Δημήτρη Καραγιαννακίδη Σαμσαρέλο (βιολοντσέλο) και Αλέξιο Λίζο (πιάνο).
 
 
ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ…ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:
 «Ραιδεστός – Θεσσαλονίκη. Αρχαιότητες σ’ ένα ταξίδι προσφυγιάς»     
«Από την Ανασκαφή στην παρουσίαση»
 
Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο News letter και στην ιστοσελίδα του ΑΜΘ www.amth.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
(Απελλαίος - Αυδηναίος)
 
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016, 20.00’,
ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, «Δημήτριος Πολιορκητής, ένας άγνωστος της Ελληνικής Ιστορίας».
 
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016, 20.00’,
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΟΣ, «Στα βήματα της λατρείας του Μεγ. Αλεξάνδρου μέσα από την νομισματική Ιστορία».
 
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, 20.00’,
ΠΑΝΟΣ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, «Η αρχαιοελληνική κοσμολογία υπό το φως της σύγχρονης επιστήμης».
 
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016, 20.00’,
Σ.-Α. ΧΡΑΠΗΣ, «Κώδικες και σύμβολα στον ελληνικό κινηματογράφο».
 
Πριν από τις ομιλίες της Πέμπτης θα προηγείται ανασκόπηση της τρέχουσας επικαιρότητος από τον δημοσιογράφο και συγγραφέα ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΨΑΛΑ.
 
Βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο, Ερμού 61 - 54623 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-282782
e-mail: erwdios@otenet.gr
     
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

Saturday, November 26, 2016

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (402 - 420): Το τραπέζι του αρχηγού.

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (402 - 420): Το τραπέζι του αρχηγού.https://www.youtube.com/watch?v=zkidTa1fjIM&t=187s
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (421- 483): Η θεά Αθηνά ενθαρρύνει.https://www.youtube.com/watch?v=-Bj1vDk4BIs
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (484 - 524): Κατάλογος πλοίων. Βοιωτοί – Φωκαείς.https://www.youtube.com/watch?v=MLtaEDWRhG8
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (525 - 551): Κατάλογος πλοίων. Λοκροί- Ευβοείς- Αθηναίοι.https://www.youtube.com/watch?v=xGI5aBxTIYY
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (552 - 580): Κατάλογος πλοίων. Αργείοι – Μυκηναίοι.https://www.youtube.com/watch?v=ZsVfVU9PMI4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από το 1897 στο 1912, από την καταισχύνη, στην δόξα του Έθνους

 Από το 1897 στο 1912, από την καταισχύνη, στην δόξα του Έθνους
από την Αθήνα σε Αμύνταιο, Φλώρινα, Πρέσπες Μιλούν οι: ΗΛΙΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΣΙΑΛΗΣ με την παρουσίαση ιστορικού φωτογραφικού υλικού. Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016, ώρα 20.00’,
Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δημήτριος Καψάλας: Υπάρχει σχεδιασμός.

Δημήτριος Καψάλας: Υπάρχει σχεδιασμός. 
Διάλεξη του Δημοσιογράφου Δημητρίου Καψάλα την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016  για τις τελευταίες εξελίξεις στα Εθνικά θέματα. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427


Με το Seen.life έχει αρχίσει η κατάργηση του George Soros

Με το Seen.life έχει αρχίσει η κατάργηση του George Soros

Οι περισσότεροι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα social media   διαπιστώνουν  ότι το Facebook και η Google συνεργάζονται με την υπερ-κυβέρνηση. Για όσους γνωρίζουν καλά τα θέματα αυτά, είναι καιρός να μεταφερθούν στο Seen.life. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα παρόμοια με το Facebook, χωρίς όμως την λογοκρισία.

Τα κατάργησης-of-george-Σόρος-google-searchLiberals δεν είναι ευχαριστημένοι για τις καταστροφικές αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών και την απώλεια της Χίλαρι Κλίντον για να Donald Trump. Ο δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος συναντήθηκε ακόμη και την περασμένη εβδομάδα με άλλους μεγάλους χορηγούς Κλίντον πίσω από κλειστές πόρτες, το σχεδιασμό και στρατηγικά μια συντονισμένη επίθεση κατά του σχεδίου Trump να "βγάλουν Αμερικής Great Again". Φιλελεύθεροι και Σόρος είναι ακριβώς δίπλα από τον εαυτό τους! Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω Κλίντον έχασε ένα «στημένα» των εκλογών ότι έπρεπε να win.George Σόρος έκανε ό, τι μπορούσε για να προσπαθήσουμε και να εκτροχιάσει την "Trump Train", αλλά δεν λειτούργησε.Πλήρωσε διαδηλωτές, όπως #BlackLivesMatter να ταραχές στο Trump συλλαλητήρια και συνέχισε να υποστηρίζει μια φυλετικά διαιρεμένη Αμερική. Ο Σόρος έχει τώρα να προχωρήσουμε σε «σχέδιο Β», δεδομένου συμβολική προοδευτική υποψηφίου και του σοσιαλισμού του δεν κερδίσει.

Η συμμαχία μεταξύ Soros και των Κλίντον έχει λάβει ένα χτύπημα, και hacktivist ομάδα Ανώνυμος λέει ότι ο Τζορτζ Σόρος έχει περισσότερες κακές ειδήσεις για τον τρόπο. Anonews αναφέρει: με την εκλογή του Donald Trump ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και της ψηφοφορίας BREXIT στη Μεγάλη Βρετανία, ένα πρότυπο αρχίζει να αναδύεται. Αυτό το μοτίβο που δείχνει ότι μια σημαντική απορρόφηση κάτω του George Soros και του Ιδρύματος του Open Society, μεταξύ άλλων οργανώσεων, τόσο σε επιμέρους και μεμονωμένα, είναι σε εξέλιξη ... η ψηφοφορία BREXIT ήταν η πρώτη προφανής αντίθεση κίνηση κατά του George Soros και η αμερικανική εγκατάστασή του. Αυτό ακολουθήθηκε από την εκλογή του Donald Trump.

Έχω καλύψει τις συνδέσεις μεταξύ ατού και την Rothschild στην προηγούμενη articles.The πλατφόρμα Trump αντιπροσωπεύει μια άμεση επίθεση κατά των οργανώσεων και των στρατηγικών του George Soros. Μαζί με BREXIT, Donald Trump θα θεσπίζοντας πολιτικές για τη μείωση και να σταματήσει η μετανάστευση από τις τρομοκρατικές υποστηρίζουν έθνη. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι τα έθνη που βρίσκονται σε συμμαχία με τον Γιώργο Soros.And έτσι ... το «Take Down του George Soros έχει αρχίσει!

Εδώ είναι Ανώνυμοι:

Δεν πρόκειται να είναι αρκετά παιδιά! Τζορτζ Σόρος και πολλοί σημαντικοί χορηγοί Κλίντον χρηματοδοτείται ISIS και της τρομοκρατίας, ανοιχτά σύνορα και τις πλημμύρες εκατομμυρίων παράνομων λαθρομεταναστών στην Αμερική, και πολλές άλλες φιλελεύθερες-αριστερά πολιτικές του σοσιαλισμού. Σε otherwords, Σόρος και όλων των άλλων προοδευτικών δωρητές Κλίντον ήταν ενάντια σε οτιδήποτε Trump βρίσκεται for.It είναι μια νέα μέρα στην Αμερική! George Soros είναι για τα χρήματα και την εξουσία και ο ίδιος δεν πρόκειται να πάει μακριά quietly.Buckle up! Αυτό το τρένο Trump πρόκειται να πάρει λίγο ανώμαλο!

Πηγή: joeforamerica.com

 

Monday, November 21, 2016

Forbes: Ο Φιντέλ Κάστρο δικαιούχος μέχρι και $900 εκατομμυρίων.

Forbes: Ο Φιντέλ Κάστρο δικαιούχος μέχρι και $900 εκατομμυρίων.

More recently, articles in various financial periodicals, most notably Forbes magazine, have pointed to Fidel Castro, General Secretary of the Republic of Cuba since 1959, of likely being the beneficiary of up to $900 million, based on "his control" of state-owned companies.[42] Opponents of his regime claim that he has used money amassed through weapons sales, narcotics, international loans, and confiscation of private property to enrich himself and his political cronies who hold his dictatorship together, and that the $900 million published by Forbes is merely a portion of his assets, although that needs to be proven.[43]

Πιο πρόσφατα, άρθρα σε διάφορα οικονομικά περιοδικά, κυρίως το περιοδικό Forbes, έχουν επισημάνει πως ο Φιντέλ Κάστρο, ο Γενικός Γραμματέας της «Δημοκρατίας» της Κούβας από το 1959, είναι πιθανό να είναι ο δικαιούχος μέχρι και $ 900 εκατομμυρίων, χάρις στον «έλεγχο του» στις   εταιρείες που ανήκουν στο κράτος. [42] Οι αντίπαλοι του καθεστώτος του ισχυρίζονται ότι έχει χρησιμοποιήσει τα χρήματα που συγκέντρωσε από τις πωλήσεις όπλων, ναρκωτικών, διεθνή δάνεια και την κατάσχεση ιδιωτικής περιουσίας για να πλουτίσει ο ίδιος και οι πολιτικοί φίλοι του οι οποίοι μοιράζονται τη δικτατορία του κοινού, και ότι τα $ 900 εκατομμύρια που δημοσιεύθηκαν από το Forbes είναι απλώς ένα τμήμα της περιουσίας του, αν και αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί. [43]
http://usatoday30.usatoday.com/money/2006-05-04-castro_x.htm