θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, November 28, 2015

Λιάτσα Δήμ.: Οδυσσεύς, ένας ηλιακός ήρως.


Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Οδύσσεια. ραψωδία ξ΄ (1-16):

Οι αχλαδιές γύρω από το χοιροστάσιο.

 


 
 

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Οδύσσεια. ραψωδία ξ΄ (17-32):

Οδυσσεύς, ένας ηλιακός ήρως.
 
 

 
 

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Οδύσσεια. ραψωδία ξ΄ (33-75):

Ο Ζεύς να σου δώσει ότι μάλιστα εθέλεις.
 


 

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Οδύσσεια. ραψωδία ξ΄ (76-152):

Η αμέτρητη περιουσία του Οδυσσέως.