θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, August 29, 2015

Οι ασυναρτησίες που ονομάζετε θεόπνευστες γραφές.


Ο αχταρμάς των ασυναρτησιών που ονομάζετε θεόπνευστες γραφές, δεν μπορούν να αποκαλύψουν την «αγάπη» του υποτιθέμενου «διδασκάλου της αγάπης»;

 "Οστις αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού• και όστις αγαπά υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού"

Πως...; Μα αν δεν ήρθε για την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, τότε γιατί ήρθε;


"ήλθον γαρ διχάσαι άνθρωπον ΚΑΤΑ του πατρός αυτού και θυγατέρα ΚΑΤΑ της μητρός αυτής…"
Να διχάσει…; Μα δεν μπορεί…, θα ενδιαφέρεται έστω για την ειρήνη…

"..ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην, αλλά μάχαιραν"


Μάχαιρα…; Μα, δεν έχουν οι οπαδοί της «αγάπης» μάχαιρα…


"…ο μη έχων ας πουλήσει το ιμάτιό του και ας αγοράσει μάχαιρα"


Μα… γιατί η εμμονή με τις μάχαιρες, τι να τις κάνουν τέλος πάντων;


"πλήν τους εχθρούς μου εκείνους, τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ’ αυτούς, αγάγετε ώδε και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου."

.. Από πού σου προκύπτει η εκτίμηση για αυτές τις "θεόπνευστες" ηλιθιότητες των γιδοβοσκών της Ιουδαϊκής ερήμου;
Ή πόσο ηλίθιος μπορεί να είναι κανείς για να φαντάζεται ότι μπορεί να δώσει αλληγορικές εξηγήσεις στις σαφέστατες αυτές αηδίες;
Άσε που κάτι τέτοιο θα υποχρέωνε και στην παραδοχή ότι ο Ιησούς και οι θεόπνευστοι άλλοι είχαν κάποια νοητικό πρόβλημα που τους εμπόδιζε να πουν αυτό που ήθελαν, λέγοντας άλλα αντ’ άλλων σε βαθμό που να απαιτείται κι ένας τρεχαγύρευε για να τους ερμηνεύει.

Καταλαβαίνω ότι επαγγελματίες είσαστε, γνωρίζεται ότι τα ευαγγέλια είναι ένα μάτσο παρανοϊκές βλακείες χωρίς καν στοιχειώδη σοβαροφάνεια, γραμμένα από αγράμματους για ηλίθιους χωριάτες, όμως κάπως πρέπει να ζήσετε κι εσείς. Έστω και εις βάρος όσων κοπιάζουν για να παράξουν όσα ως λαίμαργα τεμπέλικα παράσιτα, πρόθυμα καταναλώνετε.

Όμως φτάνει, όλο και περισσότερα πρώην ποίμνια στρέφονται στην γνώση και την λογική σκέψη, αρχίζουν και καταλαβαίνουν. Ο χρόνο σας τελειώνει και τελειώνει γρήγορα.

Πως το λένε στην γλώσσα σας;
Κοντός ψαλμός αλληλούχιαχ;