θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, June 14, 2015

Tων ανθρώπων που θα είναι υπήκοοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης.


"Μία από τις λιγότερο κατανοητές στρατηγικές της παγκόσμιας επανάστασης τώρα, κινείται γρήγορα προς το στόχο της και είναι η χρήση του ελέγχου του νου ως ένα σημαντικό μέσο για την απόκτηση της συγκατάθεσης των ανθρώπων που θα είναι υπήκοοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης."


-K.M. Heaton, Εθνικός Εκπαιδευτικός

 
“One of the least understood strategies of the world revolution now moving rapidly toward its goal is the use of mind control as a major means of obtaining the consent of the people who will be subjects of the New World Order.”

–K.M. Heaton, National Educator