θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, June 18, 2015

Mια κυβέρνηση με απόλυτη εξουσία να αποφασίζει."Μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα ζήσουμε κάτω από την πρώτη Παγκόσμια Κυβέρνηση που υπήρξε ποτέ στην κοινωνία των εθνών ... μια κυβέρνηση με απόλυτη εξουσία να αποφασίζει τα βασικά θέματα επιβίωσης. Μια παγκόσμια κυβέρνηση είναι αναπόφευκτη. "

-Karol Wojtyla (ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ) 

“By the end of this decade we will live under the first One World Government that has ever existed in the society of nations… a government with absolute authority to decide the basic issues of survival. One world government is inevitable.”

 —Karol Wojtyla (Pope John Paul II)