θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, June 25, 2015

Με αίμα θα πληρωθεί η νέα παγκόσμια τάξη.
"Δεν πρόκειται να επιτευχθεί μια νέα παγκόσμια τάξη, χωρίς να πληρωθεί με αίμα, όπως και με λόγια και με χρήμα."

-Arthur M. Schlesinger, νεώτερος, ιστορικός, ειδικός βοηθός του John F. Kennedy


“We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money.”

 —Arthur M. Schlesinger, Jr., historian, Special assistant to John F. Kennedy