θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, June 13, 2015

Αλέξανδρος ο Μέγας


Αλέξανδρος ο Μέγας


Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ένας φιλόδοξος νεαρός ηγέτης, που ήθελε να κατακτήσει και να κυβερνήσει ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν ένας ισχυρός και χαρισματικός ηγέτης.

Αλέξανδρος γεννήθηκε στη Μακεδονία το -356 και πέθανε το -323. Πολλές πτυχές της νιότης του συνέβαλαν στις ηγετικές του ικανότητες του καθώς και η επίδρασή του γονέα του, η εκπαίδευσή του και η στρατιωτική εμπειρία στην αρχή της ζωής του. Κατά τη διάρκεια των 13 ετών της βασιλείας του ως κυβερνήτης, άλλαξε τον κόσμο και έκανε αξιοσημείωτες μεταβολές. Ήταν μία διοικητική ιδιοφυΐα και χρησιμοποίησε τις πλέον προηγμένες τεχνικές οι οποίες χρησιμοπούνται ακόμη και σήμερα. Ο Αλέξανδρος είχε ένα όραμα που μοιράστηκε με τους ανθρώπους του μέσα από τις λαμπρές δεξιότητες της επικοινωνίας του. Με την ενθουσιώδη, αισιόδοξη και ενεργητική συμπεριφορά του ενέπνευσε τα στρατεύματά του, έτσι ώστε πίστευαν τόσο πολύ στην δύναμη και τις δεξιότητες του, που ήταν διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για το όραμά του του. Μοιράστηκε επίσης τα πάντα με τα στρατεύματά του, ακόμα και την ατυχία και τις στερήσεις του. Στο πεδίο της μάχης ήταν πάντα πρώτος μπροστά και εύκολο να εντοπιστεί λόγω του μοναδικού κράνους του, το οποίο έδειχνε τον κίνδυνο που αναλάμβανε και το θάρρος του. (Fildes & Fletcher, 2004) Ο Αλέξανδρος λειτούργησε ως πρότυπο για αυτούς. Πριν από κάθε εκστρατεία μιλούσε στους στρατιώτες του για να τους εμπνεύσει και να τους δώσει κίνητρα. Ο Αλέξανδρος τους έκανε να αισθάνονται σημαντικοί, διότι τους επαινούσε για τα επιτεύγματα τους και τους μιλούσε ανοιχτά και άμεσα, θυμόταν τα ονόματά τους και ως εκ τούτου, δημιουργούσε ένα άνετο περιβάλλον. Ο Αλέξανδρος έκανε επίσης προσπάθειες για την οργάνωση, τη διοίκηση, τα φορολογικά συστήματα την στρατιωτική προστασία, αλλά και τον εποικισμό και την εξερεύνηση των κατακτημένων χωρών του. (Plecher, 2001) Ήταν επίμονος και έκανε το παν για να επιτύχει τους στόχους του. Το σύνολο της αυτοκρατορίας του διατηρήθηκε ενωμένο μόνο λόγω της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων του ως μεγάλου ηγέτη.Alexander “the Great”

Alexander the Great was an ambitious young leader, who wanted to conquer and rule the whole world. He was a powerful and charismatic leader.

Alexander lived from 356 – 323 BC in Macedonia. Many aspects of his youth contributed to his leadership skills this including his parent’s influence, his education, and the military experience in his early life. During his 13 years reign as a ruler he changed the world and made remarkable differences. He was a genius commander and used the latest techniques. Alexander had a vision which he shared with his people through his brilliant communication skills. With his enthusiastic, optimistic and energetic behaviour he inspired his troops so that they believed so strongly in his power and skills that they were willing to risk their lives for his vision. Furthermore he shared everything with his troops, even his misery and privations. At the battlefield he was always at first front and easy to identify due his unique helmet which shows his risk taking attitude and courage. (Fildes & Fletcher, 2004) Alexander acted as a role model for them. Before each campaign he talked to his troops to inspire and motivated them. Alexander made them feel important because he praised their achievements and talked to them openly and directly, remembering their names and therefore creating a comfortable environment. Alexander was also striving towards organisation, administration, tax systems and military protection but also colonisation and exploration of his conquered countries. (Plecher, 2001) He was persistent and did everything in his power to reach his goals. The whole empire was kept together only because of his personality and skills as a great leader.