θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, June 19, 2015

Οι Beatles ήταν στη φωλιά του κόρακα."Ήμασταν όλοι σε αυτό το πλοίο στη δεκαετία του εξήντα, η γενιά μας, ένα πλοίο που επρόκειτο να ανακαλύψει τον Νέο Κόσμο. Και οι Beatles ήταν στη φωλιά του κόρακα του εν λόγω πλοίου. "

-John Lennon

“We were all on this ship in the sixties, our generation, a ship going to discover the New World. And the Beatles were in the crow’s nest of that ship.”

— John Lennon