θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 03, 2015

Σκιώδης κυβέρνηση - Shadow Government 

Σκιώδης  κυβέρνηση

Λέγεται πως υπάρχει μια σκιώδης κυβέρνηση που λειτουργεί πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες. Οι πολίτες αυτών των χωρών έχουν την ψευδαίσθηση ότι έχουν τον έλεγχο της χώρας τους, αλλά στην πραγματικότητα η σκιώδης κυβέρνηση ελέγχει τη γενική κατεύθυνση του έθνους.
Οι πόλεμοι, τα οικονομικά, οι νόμοι, οι πολιτικοί και πολλές άλλες πτυχές της κυβέρνησης ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από αυτή τη μυστική κυβέρνηση. Αυτή η σκιώδης κυβέρνηση βγάζει επίσης χρήματα μέσω μυστικών μαύρων επιχειρήσεων, όπως το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, καθώς και άλλα προγράμματα, όπως η NASA. Η σκιώδης κυβέρνηση λέγεται ότι είναι πίσω από πολλές συνωμοσίες που ακούμε στο εσωτερικό των κυβερνήσεων.
Ακριβώς ποιοι είναι οι παίκτες είναι αυτής της σκιώδους κυβέρνησης δεν είναι και τόσο σαφές. Πιστεύεται ότι πολλοί  άνθρωποι   λειτουργούν με τις διάφορες μυστικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, όπως οι Illuminati, η Λέσχη  Bilderberg, οι Ιησουίτες, οι Ιππότες της Μάλτας και ούτω καθεξής.
Shadow Government
 

There is said to exist a shadow government that operates behind the United States, Britain and many other countries. The citizens of these countries have the illusion that they are in control of their country, but in reality the shadow government controls the overall direction of the nation.
Wars, economics, laws, politicians and many other aspects of government are heavily controlled by this secret government. This shadow government also extracts finances through covert black operations such as the military industrial complex as well as other programs such as NASA. The shadow government is said to be behind many of the conspiracies that we hear about within governments.
Just who the players are of this shadow government is not as clear. It is believed that many of the people operate throughout the various secret societies throughout the world such as the Illuminati, Bilderberg Group, Jesuits, Knights of Malta and so on.