θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 02, 2015

Ο Ελευθεροτεκτονισμός - Freemasonry


Ο Ελευθεροτεκτονισμός

Ο Ελευθεροτεκτονισμός έχει μια μακρά ιστορία   ασχολούμενος με πολλά ανατρεπτικά κινήματα και πραξικοπήματα. Πολλές μυστικές εταιρίες είναι συχνά αποφύσεις του Τεκτονισμού ή υψηλότερα τάγματα που λειτουργούν εντός Τεκτονισμού. Τάγματα όπως οι βαυαροί   Illuminati, οι Ιππότες της Μάλτας, το Τάγμα του Garter και οι  Ιππότες του Χρυσού Κύκλου όλα πιστεύεται ότι είναι στενά συνδεδεμένα με τον Ελευθεροτεκτονισμό.
Ο Ελευθεροτεκτονισμός λειτουργεί όπως πολλοί ιεραρχικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο. Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών στη βάση του Τεκτονισμού δεν ξέρουν πραγματικά τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αλλά καθώς πορεύεστε μέσω του Ελευθεροτεκτονισμού ορισμένες τελετές θα γίνουν και ορισμένες μυήσεις και τελετές θα λάβουν χώρα. Μόλις φτάσετε στα ανώτερα επίπεδα θα αρχίσετε να βλέπετε τι υπάρχει περισσότερο στον  Ελευθεροτεκτονισμό απ' ό, τι συναντά το μάτι.
Ο Τεκτονισμός είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται από πολλές ελίτ ομάδες να προσλαμβάνουν άτομα για να γίνουν μελλοντικές μαριονέτες και όργανα. 


 Freemasonry

Freemasonry has a long history of being involved with many subversive movements and coups. Many secret societies are often outgrowths of Freemasonry or higher orders operating within Freemasonry. Orders such as the Bavarian Illuminati, Knights of Malta, Order of the Garter and the Knights of the Golden Circle are all believed to be closely linked to Freemasonry.
Freemasonry operates like many hierarchical organizations throughout the world. The vast majority of members at the bottom of Freemasonry don't really know what is really going on. But as you work your way up through Freemasonry certain rites will become introduced and certain initiations and rituals may take place. It is once you reach the upper levels that you will start to see where there is more to Freemasonry than meets the eye.
Freemasonry is a system used by many elite groups to recruit people