θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 09, 2015

Η επανεφεύρεση της δουλείας.

Η επανεφεύρεση της  δουλείας  :

Στον  Πόλεμο  και την (παγκόσμια) Ατζέντα, η δολοφονία  αθώων ανθρώπων ονομάζεται «παράπλευρες απώλειες», τα  Άτομα είναι ουσιαστικά "πράγματα" που πρέπει απλά να «καταναλώνουν» ή να "Εγγράφονται" και οι ίδιες οι εταιρείες γίνονται «Άνθρωποι», δηλαδή αναλαμβάνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ανθρώπων.

 
Η Γενοκτονία Ελλήνων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας

Slavery Re-Invented:

 
 

In War and its (Global) Agenda, Killing of Innocent People is called "Collateral Damage"; Persons are essentially "Things" that Simply Must "Consume" or "Subscribe" and Corporations Themselves become "People,"  i.e. They Assume the Rights and Liberties of Human Beings