θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, May 29, 2015

Όταν ο τοκογλύφος κατασκευάζει μία νέα θρησκεία.

Όταν ο τοκογλύφος κατασκευάζει μία νέα θρησκεία.


Βασικό χαρακτηριστικό της θα είναι το χρέος. Έτσι ο τοκογλύφος δημιουργεί τον πρώτο άνθρωπο , τον Αδάμ (εκ του Ελληνικού Αδάμας) ο οποίος αμαρτάνει και άρα γίνεται χρεώστης ενώπιον του “Θεού”. Ο “Θεός” τώρα στέλνει τον γυιό του για να “εξαγοράσει” το χρέος, αλλά δολοφονείται από αυτούς που πήγε να σώσει. Αποτέλεσμα οι “σωσμένοι” παραμένουν χρεώστες τώρα στον γυιό του.

Τί έχει γίνει στην πραγματικότητα; Ο υιός “εξαγόρασε” το χρέος και η ανθρωπότης είναι τώρα χρεωμένη σ΄ αυτόν.

Έτσι λειτουργεί το τοκογλυφικό παγκόσμιο σύστημα, όταν ισχυρίζεται πως κάθε νεογέννητο σε ένα κράτος με κεντρική τράπεζα, χρωστά με την γέννησή του στις τράπεζες.