θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, May 01, 2015

Η Λέσχη BilderbergΗ  Λέσχη  Bilderberg

 Η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ είναι μία από τις πιο ελίτ οργανώσεις που υπάρχουν. Κάθε χρόνο, μια ομάδα περίπου 100 - 200 από τους πιο ισχυρούς τραπεζίτες, επιχειρηματίες και πολιτικούς του κόσμου συναντώνται για να συζητήσουν και να σχεδιάσουν την παγκόσμια ατζέντα. Η πρώτη συνάντηση της Λέσχης Bilderberg   σημειώθηκε στις 29 Μαίου 1954 στο ξενοδοχείο Bilderberg στην Ολλανδία, και από αυτό η ομάδα πήρε το όνομά της.
Οι συνεδριάσεις της Λέσχης Bilderberg είναι εντελώς ιδιωτικές και κλειστές για το κοινό. Δεν επιτρέπεται επίσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κινηματογραφήσουν τα γεγονότα. Όλα όσα συζητούνται στις συναντήσεις αυτές γίνονται μέσα από κλειστές πόρτες και με μυστικότητα. Η συμμετοχή στην Ομάδα Bilderberg γίνεται μόνο με πρόσκληση η οποία ελέγχεται από μια ομάδα που ονομάζεται τη διευθύνουσα επιτροπή. Ο μικρός πυρήνας της Ομάδας Bilderberg συνεργάζεται με την ευρύτερη ομάδα των προσκεκλημένων για να σχεδιάσουν τρόπους προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους, χρησιμοποιώντας τα μέσα των προσκεκλημένων.
Η Λέσχη Bilderberg βρίσκεται στην κορυφή των άλλων οιονεί μυστικών εταιρειών όπως το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (CFR), στο οποίο εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων (RIIA) της Δυτικής Ευρώπης, και η Τριμερής Επιτροπή όσον αφορά την Ιαπωνία. Στην πραγματικότητα, η Τριμερής Επιτροπή δημιουργήθηκε από ένα μέλος της Λέσχης Bilderberg, τον David Rockefeller, μετά από μια συνάντηση της Bilderberg στα 1972. Η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ και οι οικογένειες και τα άτομα που συμμετέχουν είναι στενά συνδεδεμένες με παλαιότερες μυστικές κοινωνίες, όπως η Στρογγυλή Τράπεζα, η Επιτροπή των 300 και ακόμα και οι Μαύροι Ευγενείς της Ευρώπης του 12ου αιώνα.
Bilderberg Group

The Bilderberg Group is one of the most elite organizations in existence. Every year a group of around 100 - 200 of the world's most powerful bankers, businessmen and politicians get together to discuss and plan out the world agenda. The first Bilderberg meeting occured on May 29, 1954 at the Bilderberg Hotel in the Netherlands, which is where this group gets its name.
The Bilderberg Group meetings are completely private and closed to the public. The media is also not allowed to film the events. Everything that is discussed in these meetings is done through closed doors and in secrecy. Membership to the Bilderberg Group is by invite only which is controlled by a group called the Steering Committee. The small core of the Bilderberg Group works with the larger group of invitees to plan ways to carry out their goals using the resources of the invitees.
The Bilderberg Group sits on top of other quasi-secret societies such as the Council on Foreign Relations (CFR) involving the United States, the Royal Institute of International Affairs (RIIA) involving Western Europe, and the Trilateral Commission involving Japan. In fact, the Trilateral Commission was created by a Bilderberg Group member, David Rockefeller, after a 1972 Bilderberg meeting. The Bilderberg Group and the families and individuals involved are closely related to earlier secret societies such as the Round Table, Committee of 300 and even the Black Nobility of 12th century Europe.