θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, April 22, 2015

H Προπαγάνδα των Κυρίαρχων Μέσων Ενημέρωσης,

 

H Προπαγάνδα των Κυρίαρχων Μέσων Ενημέρωσης,

Τα κύρια δίκτυα ειδήσεων όπως τα Reuters, AP, CNN, Fox και το MSNBC όλα ανήκουν και ελέγχονται από ισχυρούς ανθρώπους που μένουν στην εξουσία, δημιουργώντας   χρήματα. Δεν είναι μυστικό ότι οι άνθρωποι αυτοί πως  έχουν το συμφέρον να διαδίδουν τα νέα με έναν τρόπο όπου λειτουργεί προς όφελός τους. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για να ανεβάσουν  την ποιότητα των ειδήσεων, εάν οι εταιρείες αυτές βγάζουν  λιγότερα χρήματα με τον τρόπο αυτόν.

 Η Κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι επιδέξια στο  "πρόβλημα, αντίδραση, λύση". Οι εταιρείες αν καταλάβουν ό, τι είναι αυτό που θέλουν να πιέσουν, όπως να οδηγηθούμε σε πόλεμο με μια άλλη χώρα για να αποκτήσουν τους φυσικούς πόρους και να κρατήσουν το κοινό στο φόβο και την υποτέλεια. Έτσι θα κατασκευάσουν ένα «πρόβλημα» για να πάρουν μια επιθυμητή αντίδραση από τους ανθρώπους που παρακολουθούν τις ειδήσεις. Οι άνθρωποι είναι πολύ πιο ικανοί να πιστέψουν κάτι στην τηλεόραση, επειδή δεν μπορούν να φανταστούν πως μια μεγάλη εταιρεία τους λέει ψέμματα. Έτσι θα τρέφονται με την προπαγάνδα όλη την ημέρα για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες πριν τελικά δώσουν την επιθυμητή «λύση» στο πρόβλημα.

Είναι όλα μάρκετινγκ. Οι άνθρωποι αγοράζουν πράγματα που πωλούνται σε αυτά. Το ίδιο ισχύει και για τις ειδήσεις.

 

Mainstream Media Propaganda

 The main news networks such as Reuters, AP, CNN, Fox and MSNBC are all owned and controlled by powerful people who stay in power by making money. It is no secret that these people have it in their best interest to deliver news in a way where it works to their advantage. There is no incentive to deliver quality news if these corporations make less money by doing so.

 The mainstream media is great for "problem, reaction, solution". The corporations will figure out whatever it is they want to push, such as go to war with another country to gain natural resources and keep the public in fear and servitude. So they will fabricate a "problem" that will get a desired reaction from the people watching the news. People are much more apt to believe something on television because they couldn't imagine a large company lying to them. So they will be fed the propaganda all day long for weeks or even months before finally becoming conditioned to give the desired "solution" to the problem.

 
It is all marketing. People buy things that are marketed to them, the same goes for news.