θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, April 14, 2015

Υπατία σεμνή, των λόγων ευμορφία.Υπατία σεμνή, των λόγων ευμορφία.

 ΠΑΛΛΑΔΑΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ 400.

 Όταν βλέπω σε, προσκυνώ, και τους λόγους, της παρθένου τον οίκον άστρώον βλέπων εις ουρανόν γαρ εστί σου τα πράγματα, Υπατία σεμνή, των λόγων εύμορφία, άχραντον άστρον της σοφής παιδεύσεως.

ΙΧ-400

Όταν σέ βλέπω ή τά λόγια σου ακούω, προσκυνώ καί ή σοφία σου μέ της Παρθένου τόν αστερισμό βλέπω νά λάμπει. Έτσι ουράνια, όλα τα δικά σου Υπατία σεμνή, των λόγων ή πανέμορφη, της μάθησης σοφό κι άχραντο άστρο.