θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, April 06, 2015

Όποιος αρνείται, δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να υπάρχει.


"Η Νέα Παγκόσμια Τάξη στο πλαίσιο του ΟΗΕ θα μειώσει τα πάντα σε έναν κοινό παρονομαστή. Το σύστημα θα αποτελείται από ένα ενιαίο νόμισμα, θα χρηματοδοτείται από την κεντρική κυβέρνηση, ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα, μία ενιαία γλώσσα, ένα ενιαίο πολιτικό σύστημα, ένα ενιαίο παγκόσμιο  Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και μία μόνο κρατική θρησκεία ... Κάθε άτομο θα έχει έναν αριθμό εγγραφής, χωρίς την οποία δεν θα επιτρέπεται να αγοράσει ή να πουλήσει, και θα υπάρξει μία καθολική εκκλησία στον κόσμο. Όποιος αρνείται να λάβει μέρος στο παγκόσμιο σύστημα δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να υπάρχει. ".

Αξιολόγηση του Νέου Κόσμου από τον Δρ Kurk E. Koch"The New World Order under the UN will reduce everything to one common denominator. The system will be made up of a single currency, single centrally financed government, single tax system, single language, single political system, single world court of justice, single state religion...Each person will have a registered number, without which he will not be allowed to buy or sell; and there will be one universal world church. Anyone who refuses to take part in the universal system will have no right to exist."

Assessment of the New World by Dr. Kurk E. Koch