θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, April 24, 2015

Τα μικροσκοπικά τσιπ θα μας λένε τι να κάνουμε.


RFID σημαίνει Radio Frequency Identification. Αυτά τα μικροσκοπικά τσιπ των υπολογιστών εύκολα ενσωματώνονται σε ζώα ή σε ανθρώπους για να επιτρέψουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών των όντων. Τα τσιπ RFID εγείρουν μια σειρά από ανησυχίες για τους ανθρώπους σε ό, τι αφορά την ιδιωτική ζωή και την ανωνυμία μας. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται ότι αυτά τα τσιπ μπορούν  μια ημέρα να χρησιμοποιούνται ως ένας τρόπος για να εντοπίζονται τα ανθρώπινα όντα.
Ένας αριθμός ατόμων ανησυχούν μήπως ο στόχος των κυβερνήσεων είναι να ενσωματώσουν στους ανθρώπους  αυτούς τους τύπους των συσκευών και στη συνέχεια να παρακολουθούν κάθε κίνηση τους. Τα χρήματα, τα τρόφιμα, οι θέσεις εργασίας και όλες οι πλευρές της ζωής μας θα πρέπει να συνδέονται με αυτό το τσιπ που είναι συνδεδεμένο με το συγκεντρωτικό κράτος που διαχειρίζεται τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό το είδος του τσιπ θα μειώσει σημαντικά την ελευθερία και την ατομικότητα και ο καθένας θα αναγκαστεί να κάνει ότι η κυβέρνηση θα τους λέει τι να κάνουν.

 


 
RFID stands for Radio Frequency Identification. These tiny computer chips are easily embed on animals or humans to allow for tracking and monitoring of these beings. RFID chips raise a number of concerns for people in regards to privacy and anonymity of themselves. Many people are fearful that these chips may be one day be used to as a way to identify human beings.

A number of people from the Christian religion also claim that RFID may be the "Mark of the Beast" that the Bible mentions in the book of Revelation. They are concerned that the goal of governments is to get people chipped with these types of devices and then track their every move from them. Money, food, jobs and all parts of life would be tied to this chip which is tied to the centralized state that manages people's life. This type of chip would greatly reduce freedom and individuality and everyone would be forced to do as the state tells them to do.