θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, April 18, 2015

Με σύμβολα καθοδηγείται ο άνθρωπος."Σε ένα σύμβολο υπάρχει απόκρυψη αλλά και αποκάλυψη: εδώ, ως εκ τούτου, από τη σιωπή και από την ομιλία που ενεργούν από κοινού, έρχεται μια διπλή σημασία. Στο σωστό σύμβολο, αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε σύμβολο, δεν υπάρχει ποτέ, περισσότερο ή λιγότερο ευδιάκριτο και άμεσο, κάποια ενσωμάτωση και αποκάλυψη του Απείρου, το Άπειρο γίνεται  το ίδιο μείγμα με το Πεπερασμένο, να σταθεί ορατό, και όπως ήταν, εφικτό . Με σύμβολα, συνεπώς,  καθοδηγείται  και διατάζεται  ο άνθρωπος , γίνεται ευτυχισμένος, η εξαθλιώνεται. "

 
Thomas Carlyle.  Σκώτος ιστορικός και δοκιμιογράφος, ηγετική φυσιογνωμία της βικτωριανής εποχής. 1795-1881

 


 “In a symbol there is concealment and yet revelation: here therefore, by silence and by speech acting together, comes a double significance. In the symbol proper, what we can call a symbol, there is ever, more or less distinctly and directly, some embodiment and revelation of the Infinite; the Infinite is made to blend itself with the Finite, to stand visible, and as it were, attainable there. By symbols, accordingly, is man guided and commanded, made happy, made wretched.”

 
 Thomas Carlyle quotes (Scottish Historian and Essayist, leading figure in the Victorian era. 1795-1881)