θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, February 16, 2015

Ο Σατανικός Ναός, θα διεξάγει «Αναπαράσταση » της Σατανικής Μαύρης Λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

 
 
 
 
The Satanic Temple Will Conduct ‘Reenactment’ of Satanic Black Mass at Harvard University.

Harvard University – one of America’s most elite institutions – will host the reenactment of a Satanic Black Mass on May 12th. The event will be conducted by the Satanic Temple whose representatives will provide narration on the academic and historical aspects of a Satanic Mass.

Το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ - ένα από τα πιο ελίτ ιδρύματα της Αμερικής - θα φιλοξενήσει την αναπαράσταση μίας Σατανικής Μαύρης λειτουργίας στις 12 Μαΐου . Η εκδήλωση θα διεξαχθεί από τον Σατανικό Ναό του οποίου οι αντιπρόσωποι θα παρέχουν μια αφήγηση για τις ακαδημαϊκές και ιστορικές πτυχές μιας σατανικής  λειτουργίας .

 
 
Flyer advertising the Black Mass featuring Baphomet standing on an altar surrounded by damned souls was posted Flyer advertising the Black Mass. The image is of Baphomet standing on an altar surrounded by damned souls.

Διαφημιστικό της Μαύρης λειτουργίας που παρουσιάζει τον Baphomet να στέκεται σε ένα βωμό που περιβάλλεται από κολασμένες ψυχές δημοσιεύτηκε και διαφημίζει την Μαύρη λειτουργία. Η εικόνα είναι από τον Baphomet να στέκεται σε ένα βωμό που περιβάλλεται από κολασμένες ψυχές .
 
 

Παρά το γεγονός ότι ο Σατανικός Ναός ισχυρίζεται ότι « δεν πιστεύει στο υπερφυσικό" , το άγαλμα του παρουσιάζει τον Baphomet που κάνει το ερμητικό σύμβολο με το χέρι "όπως πάνω έτσι και κάτω" . Βρίσκεται μπροστά από μια ανεστραμμένη πεντάλφα , το σύμβολο της μαύρης μαγείας .

Although the Satanic Temple claims that “it does not believe in the supernatural”, its statue features Baphomet doing the hermetic hand sign “as above so below”. It will site in front of an inverted pentagram, the symbol of black magick.Ο στόχος του Σατανικού Ναού : Να δελεάσει τα παιδιά στον σκοτεινό κόσμο της μαύρης μαγείας .

The goal of the Satanic Temple: Luring children into the dark world of black magick.