θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, January 11, 2015

Ο J. F. Kένεντυ ήταν αντίθετος στην μονολιθική ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ


We are opposed, around the world,
by a monolithic and ruthless conspiracy
that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence,
on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections,
on intimidation instead of free choice,
on guerrillas by night instead of armies by day.

Είμαστε αντίθετοι, σε όλο τον κόσμο,
Σε  μια μονολιθική και ανελέητη συνωμοσία
που στηρίζεται κυρίως σε μυστικά  μέσα για την επέκταση της σφαίρας επιρροής της,
με διείσδυση αντί για εισβολή, με ανατροπή αντί για εκλογές,
με εκφοβισμό αντί της ελεύθερης επιλογής,
με αντάρτες τη νύχτα αντί για στρατούς με τη μέρα.

JFK'S SECRET SOCIETY SPEECH