θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, December 26, 2014

Λιάτσα Δήμ.: Απολλώνιος ο Τυανεύς, Ηρακλής, Προμηθεύς και Ιησούς.

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Λιάτσα Δήμητρα: Απολλώνιος ο Τυανεύς και Ιησούς.
 
 
Λιάτσα Δήμητρα: Ηρακλής και Ιησούς.
 
 
Λιάτσα Δήμητρα: Προμηθεύς και Ιησούς.