θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, July 11, 2014

Ο Ευφρόνιος, χαιρόταν με τις φλυαρίες του Επίκουρου.

Αιλιανός «περί Προνοίας» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

68. ανήρ Ευφρόνιος, κακοδαίμων ανήρ, και έχαιρεν  επί ταις ’Επίκουρον φλυαρίας και εξ εκείνων κακά είρύσατο δύο, άθεος τε και ακόλαστος είναι.

68. Κάποιος Ευφρόνιος, άνθρωπος κακοδαίμων, χαιρόταν με τις φλυαρίες του Επίκουρου και άντλησε από εκείνες δύο κακά, την αθεΐα και την ακολασία.