θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, June 08, 2014

-D. Rockefeller: Η υπερεθνική κυριαρχία μιας πνευματικής ελίτ και οι διεθνείς τραπεζίτες...


 
 
 
"Η υπερεθνική κυριαρχία μιας πνευματικής ελίτ και οι διεθνείς τραπεζίτες είναι σίγουρα προτιμότεροι από την εθνική αυτοδιάθεση που ασκείτο σε προηγούμενους αιώνες."
- David Rockefeller, Memoirs


“The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries.”
David Rockefeller, Memoirs