θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, June 07, 2014

Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο καλός θεούλης μας έστειλε τους Τούρκους "για το καλό μας".Ο καλός θεούλης μας έστειλε τους Τούρκους "για το καλό μας"
διότι αν έστελνε άλλο γένος "θα μας έβλαπταν την πίστη",
ενώ "αν στον Τούρκο δώσεις χρήματα σε αφήνει να κάνεις ό,τι θέλεις"
αυτά λέει ο "άγιος" Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος έζησε το 1714-1779, μια εποχή, όπως λέγεται, "έντονων εξισλαμισμών" και "κρυφών σχολειών"


ΔΙΔΑΧΗ Γ´

 Ἡ δουλεία τοῦ Γένους

 Τριακόσιους χρόνους μετὰ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἔστειλεν ὁ Θεὸς τὸν ἅγιον Κωνσταντῖνον καὶ ἐστερέωσε βασίλειον χριστιανικόν· καὶ τὸ εἶχαν χριστιανοὶ τὸ βασίλειον 1150 χρόνους. Ὕστερον τὸ ἐσήκωσεν ὁ Θεὸς ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς καὶ ἔφερε τὸν Τοῦρκον καὶ τοῦ τὸ ἔδωσε διὰ ἰδικόν μας καλόν, καὶ τὸ ἔχει ὁ Τοῦρκος 320 χρόνους. Καὶ διατὶ ἔφερεν ὁ Θεὸς τὸν Τοῦρκον καὶ δὲν ἔφερεν ἄλλο γένος; Διὰ ἰδικόν μας συμφέρον· διότι τὰ ἄλλα ἔθνη θὰ μᾶς ἔβλαπτον εἰς τὴν πίστιν, ὁ δὲ Τοῦρκος ἄσπρα (=χρήματα) ἅμα τοῦ δώσῃς κάμνεις ὅ,τι θέλεις.

πηγή: http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/patrokosmas/didaxai.htm#03